Thư Mời Tham Dự 2 Khóa Cursillo – Tháng 8, Năm 2022

Đơn Tham Dự Khóa Cursillo 2022 GHI CHÚ:  Xin vui lòng trao lại đơn này cho người bảo trợ chuyển về Khối Tiền Nguyễn Thùy Anh 714-422-4555,email: athnguyen97@yahoo.com, hoặc Liên Nhóm Trưởng Liên Hệ. • Khóa Nữ: Từ chiều Thứ Năm 5pm, Ngày 4 Tháng 8, đến Chúa Nhật, Ngày 7 Tháng 8, Năm 2022• … [Read more…]

Bản Tin Nối Kết – Hàng Tuần – Weekly News Post

.Bản Tin Số 22495 – Chúa Nhật 13 Thường Niên – Năm C – Ngày 26/6/2022 Bản Tin Số 22494 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C – Ngày 19/6/2022 Bản Tin Số 22493 – Chúa Chúa Ba Ngôi – Năm C – Ngày 12/6/2022 Bản Tin Số 22492 – Chúa Thánh Thần … [Read more…]

Bác Ái Trong Sự Thật

 – Lm. Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long Mỗi khi mừng lễ Chúa Ba Ngôi, số ba—Cha, Con, và Thánh Thần—dễ liên tưởng chúng ta đến cụm ba của gia đình nhân loại—cha, mẹ, và con cái. Cách vận hành của ba Ngôi Thiên Chúa được đặt trên cơ sở hy sinh và vô vị lợi bản thân. Cũng … [Read more…]

Xây Dựng Nước Trời Từ Trần Gian

– Đức TGM. Ngô Quang Kiệt Hôm nay, Chúa Giêsu về trời. Chúa Giêsu về trời là nềm hi vọng cho chúng ta.   Hi vọng vì Chúa tạo dựng nên con người cho vĩnh cửu. Cuộc đời chúng ta không chấm dứt ở trần gian này mà sẽ còn tiếp tục trên trời. Cuộc … [Read more…]