100 Tuần Học Kinh Thánh Mp3 Audio

Spread the love

 
Giám Mục Nguyễn Văn Khảm

Phương pháp học Kinh Thánh

Đức Cha Nguyễn Văn Khảm

Phần giới thiệu – Tuần 000

Đây là MP3 vè học và suy niệm kinh thánh có tên gọi là “Kinh Thánh 100 Tuần” đã và đang được áp dụng dạy tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Sàigòn do Lm Nguyễn Văn Khảm phụ trách giảng thuyết. Vì nhu cầu thực nghiệm, chương trình đã lên đến 120 tuần (Kể cả tuần Giới Thiệu).

15-10-2008 : Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã bổ nhiệm Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sàigòn và đã chọn khẩu hiệu Giám mục của mình là “Hãy theo Thầy”

Nghe MP3: bấm vào Tuần…     Đọc sách: bấm vào chương…

Tuần 001

Sáng Thế

Chương 1-2

Tuần 002

Sáng Thế

Chương 3-5

Tuần 003

Sáng Thế

Chương 5-11

Tuần 004

Sách Sáng Thế

Chương 12-19

Tuần 005

Sách Sáng Thế

Chương 20-25

Tuần 006

Sáng Thế

Chương 26-36

Tuần 007

Sáng Thế

Chương 37-50

Tuần 008

Xuất Hành

Chương 1-7

Tuần 009

Xuất Hành

Chương 8-15

Tuần 010

Xuất Hành

Chương 16-24

Tuần 011

Xuất Hành

Chương 25-34

Tuần 012

Xuất Hành

Chương 35-40

Tuần 013

Lêvi

Tổng quát

Tuần 014

Lêvi

Chương 17-27

Tuần 015

Dân Số

Chương 1-12

Tuần 016

Dân Số

Chương 13-24

Tuần 017

Dân Số

Chương 25-36

Tuần 018

Đệ II Luật

Chương 1-11

Tuần 019

Đệ II Luật

Chương 12-26

Tuần 020

Đệ II Luật

Chương 27-34

Tuần 021

Gio-sua

Chương 1-24

Tuần 022

Thủ Lãnh

Chương 1-21

Tuần 023

Bà Rút

Chương 1-4

Tuần 024

Samuel I

Chương 1-15

Tuần 025

Samuel I

Chương 16-31

Tuần 026

Samuel II

Chương 1-12

Tuần 027

Samuel II

Chương 13-34

Tuần 028

Các Vua I

Chương 1-11

Tuần 029

Các Vua I

Chương 12-22

Tuần 030

Các Vua II

Chương 1-13

Tuần 031

Các Vua II

Chương 14-25

Tuần 032

Tổng kết

Sách Các Vua

Tuần 033

Dẫn nhập

Sách Ngôn Sứ

Tuần 034

Amốt

Chương 1-9

Tuần 035

Hôsê

Chương 1-7

Tuần 036

Hôsê

Chương 8-14

Tuần 037

Các Vua II

Chương 14-25

Tuần 038

Isaia

Chương 1-7

Tuần 039

Isaia

Chương 8-12

Tuần 040

Isaia

Chương 13-23

Tuần 041

Isaia

Chương 24-39

Tuần 042

Mikha

Chương 1-7

Tuần 043

Nakhum

Chương 1-3

Tuần 044

Khabarúc

Chương 1-3

Tuần 045

Giêrêmia

Chương 1-12

Tuần 046

Giêrêmia

Chương 13-23

Tuần 047

Giêrêmia

Chương 24-39

Tuần 048

Chia sẻ hoa quả

của Giáo Dân

Tuần 049

Nhìn lại trong

48 tuần qua

Tuần 050

Giêrêmia

Chương 40-52

Tuần 051

Êdêkien

Chương 1-12

Tuần 052

Tổng quát Chg Tr Cứu Độ của Thiên Chúa

Tuần 053

Chương Trình Cứu Độ của Thiên Chúa

Tuần 054

Isaia

Chương 52-53

Tuần 055

Isaia 43

Gioan 8

Tuần 056

Isaia

Chương 56-66

Tuần 057

Dacaria 9

Gioan 19

Tuần 058

Sử Biên I 1-9 

Sử Biên II 9-29

Tuần 059

Sách

Chương

Tuần 060

Sách

Chương

Tuần 061

Sách

Tuần 062

Sách

Chương

Tuần 063

Sách

Chương

Tuần 064

Sách

Chương

Tuần 065

Sách

Chương

Tuần 066

Sách

Chương

Tuần 067

Sách

Chương

Tuần 068

Sách

Chương

Tuần 069

Sách

Chương

Tuần 070

Sách

Chương

Tuần 071

Sách

Chương

Tuần 072

Sách

Chương

Tuần 073

Sách

Chương

Tuần 074

Sách

Chương

Tuần 075

Sách

Chương

Tuần 076

Sách

Chương

Tuần 077

Sách

Chương

Tuần 078

Sách

Chương

Tuần 079

Sách

Chương

Tuần 080

Sách

Chương

Tuần 081

Côrintô

(Part 1)

Tuần 082

Côrintô

(Part 2)

Tuần 083

Côrintô

(Part 3)

Tuần 084

Khổ hình và thập giá

Tuần 085

Côrintô 2

Chương 1-7

Tuần 086

Côrintô 2

Chương 8-13

Tuần 087

Rôma

Chương 1-6

Tuần 088

Rôma

Chương 7-11

Tuần 089

Rôma

Chương 12-16

Tuần 090

Philiphê

Chương 1-4

Tuần 091

Côlôsê

Chương 1-4

Tuần 092

Êphêsô

Chương 1-6

Tuần 093

Matthêu

Chương 1-6

Tuần 094

Matthêu

Chương 7-12

Tuần 095

Matthêu

Chương 13-17

Tuần 096

Matthêu

Chương 18-23

Tuần 097

Matthêu

Chương 24-28

Tuần 098

TH Do Thái

Chương 1-7

Tuần 099

TH Do Thái

Chương 8-13

Tuần 100

Luca

Chương 1-6

Tuần 101

Luca

7-13, 21

Tuần 102

Luca

13,22-19,27

Tuần 103

Luca

Ch: 19,28-24

Tuần 104

Cg Vụ Tông Đồ

Chương 1-8

Tuần 105

Cg Vụ Tông Đồ

Chương 9-18

Tuần 106

Cg Vụ Tông Đồ

Chương 18-28

Tuần 107

1&2 Timôthê

Chương 10

Tuần 108

Thánh Giacôbê

Chương

Tuần 109

1&2 Phêrô

Giuđa

Tuần 110

1,2&3 Gioan

Tuần 111

Chia sẽ sứ điệp lời Chúa

Tuần 112

Khải Huyền

Tuần 113

Tin Mừng

Thánh Gioan

Tuần 114

Tiệc Cưới

Cana

Tuần 115

Phụ Nữ Samari

Tuần 116

Người mù từ thuở mới sinh

Tuần 117

Giải đáp

Kinh Thánh

(chưa có)

Tuần 118

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu

(chưa có)

Tuần 119

Thương khó của Đức Giêsu

(chưa có)

Tuần 000
Phần giới thiệu
Download
tuần 0-100
Download
tuần 101-116
Phương Pháp Học

 

Phương Pháp Học Kinh Thánh 100 Tuần

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Nguồn: tgpsaigon.net và suyniem.com

Giaoly.org xin trân trọng giới thiệu Chương Trình học Thánh Kinh bằng truyền thanh (audio) của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục Phụ Tá TGP Sài Gòn. Ngài thực hiện chương trình này khi còn là Giám Đốc Trung Tâm Mục vụ của TGP. Chương trình này được phát thanh lại từ website suyniem.com. Giaoly.org xin nối kết những bài giảng ở đây để tiện cho quý bạn học hỏi.

Rất cần cuốn KINH THÁNH GỒM CẢ CỰU LẪN TÂN ƯỚC, để học, đối chiếu và áp dụng vào cuộc sống.

Giới thiệu lớp Thánh Kinh 100 tuần

Phương pháp Học Thánh Kinh trong 100 Tuần được khơi nguồn từ cha Marcel le Dorze, một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Cha Marcel sinh tại Brittany, Pháp, năm 1919; gia nhập Hội Thừa Sai Paris từ năm 1946; làm việc tại giáo xứ Ueno, Tokyo từ năm 1955-1987. Chính ở đây, ngài bắt đầu mời gọi giáo dân cùng đọc Thánh Kinh với ngài. Nhiều người đáp ứng lời mời gọi đó và điều mà chính bản thân ngài cũng không ngờ là sau đó, phương pháp này đã lan rộng đến khắp nơi trên nước Nhật và kế tiếp là Hàn quốc.

Đức Hồng Y Peter Shirayanagi Seiichi, Tổng giám mục Tokyo, đã hết lời khen ngợi phương pháp này, và dùng dụ ngôn về Nước Trời giống như hạt cải để diễn tả sức sống và sự phát triển của phương pháp học Thánh Kinh trong 100 tuần. Theo ngài, tài liệu này là người bạn đồng hành tuyệt vời giúp cho mỗi tín hữu có được tầm nhìn bao quát về cấu trúc của Sách Thánh và đường lối cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử. Đồng thời, khi nối kết việc đọc Sách Thánh với việc chia sẻ và cầu nguyện, phương pháp này giúp cho tín hữu mở lòng ra lắng nghe Lời Chúa và xây dựng cộng đoàn. Đây cũng là phương thế đào tạo những giáo dân trưởng thành và vững vàng trong một thế giới không ngừng biến đổi.

Đặc điểm lớp Thánh Kinh 100 tuần

Đọc Thánh Kinh trong 100 tuần là phương pháp giúp người tín hữu đọc toàn bộ Thánh Kinh từ đầu đến cuối, để có được tầm nhìn tổng quát và rõ ràng về toàn bộ lịch sử cứu độ cũng như ý nghĩa của lịch sử đó cho đời sống Hội Thánh cũng như đời sống đức tin của ta ngày nay.

Để đạt mục đích trên, toàn bộ Thánh Kinh được chia thành 120 bài (chứ không chỉ 100!), mỗi tuần một bài. Những bài này không chỉ nhằm giúp học viên gia tăng kiến thức Thánh Kinh nhưng còn giúp nuôi dưỡng đời sống đức tin cá nhân cũng như xây dựng Giáo Hội qua việc cầu nguyện và chia sẻ trong nhóm.

Phương pháp khai triển

Các bài học được sắp xếp theo thứ tự từng cuốn sách trong bộ Thánh Kinh, và theo thứ tự các chương trong mỗi cuốn.

Trong mỗi bài, có những điểm chung:

 • Chắt lọc những điểm chính trong bản văn,
 • Song song với những điểm chính là những trích đoạn Thánh Kinh,
 • Tóm tắt giáo huấn chính yếu của mỗi cuốn sách.

Phương pháp thực hiện

 1. Nhóm nhỏ

Phương pháp này thường được áp dụng trong những nhóm nhỏ, từ 4 đến 20 người một nhóm. Nhóm nhỏ cho phép mỗi người nói lên những suy nghĩ và kinh nghiệm của mình, và được người khác lắng nghe. Nhóm nhỏ giúp cho mỗi người cảm nhận cách sống động và cụ thể mình là thành viên của một cộng đoàn. Nhóm nhỏ cũng tạo cơ hội cho những mối quan hệ gần gũi và gắn bó hơn.

 1. Chuẩn bị trước cho buổi gặp gỡ hằng tuần

Mỗi thành viên trong nhóm cần phải đọc những đoạn Thánh Kinh đã được chỉ định: đọc riêng tại nhà, lý tưởng nhất là mỗi ngày nửa tiếng. Việc đọc Thánh Kinh luôn luôn được bắt đầu và kết thúc bằng cầu nguyện cho mình và cho anh chị em trong nhóm. Đồng thời phải quan tâm đến mối liên hệ giữa bài đọc Thánh Kinh và cuộc sống cụ thể vì Lời Chúa là Lời cho con người hôm nay, ở đây và lúc này.

 1. Diễn tiến buối gặp gỡ hằng tuần

c1. Về buổi gặp gỡ hằng tuần

 • Cần phải đều đặn và đúng giờ.
 • Ngồi theo vòng tròn để mọi người có thể thấy được nhau và lắng nghe nhau.

c2. Diễn tiến buổi gặp gỡ (kéo dài khoảng 2 giờ)

 • Cầu nguyện mở đầu: một Thánh thi hay Thánh vịnh ngợi khen. Sau đó, mỗi nhóm về địa điểm của mình.
 • Ôn tập: Mỗi người nói vắn gọn về bài học Thánh Kinh tuần trước. Sau đó, người hướng dẫn tóm tắt những điểm chính và nhấn mạnh đến mối tương quan giữa bài học với lịch sử cứu độ, với cử hành Phụng Vụ, cũng như với đời sống thường ngày (Phần này không nên kéo dài quá 30 phút).
 • Chia sẻ và cầu nguyện: Mỗi người luân phiên nói (khoảng 1 – 3 phút) về những điều mình đã tìm được trong bài đọc Thánh Kinh tuần này (đã được chỉ định) rồi kết thúc bằng một lời nguyện tự phát, và mọi người đáp: “Xin Chúa nhận lời chúng con.” Trong giờ chia sẻ, sẽ không có góp ý hay phê bình, tất cả phải cùng lắng nghe.
 • Giải lao: 15 phút.
 • Giải thích về bài đọc Thánh Kinh tuần tới. Người hướng dẫn chỉ định những đoạn Thánh Kinh sẽ đọc trong tuần, giải thích những điểm chính yếu và giải đáp những thắc mắc nếu có (30 – 45 phút)
 • Kết thúc: Cầu nguyện kết thúc.

Những yêu cầu đối với học viên

 • Đức tin, lòng mến.
 • Kiên nhẫn (vì khoá học kéo dài hơn 100 tuần). Một khi đã quyết định, phải trung thành với lời cam kết.
 • Tích cực (đọc Thánh Kinh ở nhà – cầu nguyện, suy niệm – chia sẻ với người khác điều Chúa đã soi sáng cho mình).

Nhận định

 1. Một phương pháp lý tưởng (nếu không nói là quá lý tưởng)
 • Phương pháp sư phạm chủ động
 • Nối kết hiểu biết với cầu nguyện và sống Lời Chúa.
 • Đào sâu đức tin cá nhân và xây dựng ý thức cộng đoàn.
 • Ích lợi cho chính linh mục: bài giảng có chất lượng hơn và gần gũi với đời sống hơn.
 • Ích lợi cho giáo dân: hiểu biết và yêu mến Lời Chúa hơn, tham dự các cử hành Phụng Vụ tích cực hơn, sống đời sống Kitô hữu cách tốt đẹp hơn, và tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng cách nhiệt thành và hiệu quả hơn.
 1. Những đòi hỏi
 • Trình độ dân trí: Đọc Thánh Kinh – làm việc riêng.
 • Thời gian: chương trình kéo dài khoảng 3 năm đòi hỏi sự kiên trì.