Khiêm Nhường

– Đức TGM. Giuse Ngô Quang KiệtChúng ta thường tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, phép tắc vô cùng. Khi tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, … [Read more…]