Các Cộng Đoàn :

Spread the love

1. CĐ AN PHONG- Sacred Heart Church

Địa Chỉ: 2889 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001 ĐT: 626-794-2046
Web: www.sacredheartaltadena.com

Quản Nhiệm: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R.  281-857-3223
Chủ Tịch: Ông Trần Quang Huân 626-354-7850
Lễ Chúa Nhật: 2:30pm CN; Giải tội: 2:00pm – 2:30pm CN

*****

2. Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG – St Joseph Worker Church

Địa Chỉ: 19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306  ĐT: 818-341-6634
Web: www.sjwchurch.com

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Thuấn  818-341-6634
Chủ Tịch:    ….
Lễ Chúa Nhật: 7:30am CN; Giải tội: 3:30pm – 4:00pm CN

*****

3. Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI – Our Lady Of ASSUMPTION Church

Địa Chỉ: 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711 ĐT: 909-626-3596
Web:  www.olaclaremont.org

Quản Nhiệm: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền 310-256-7795
Liên lạc: Ông Bùi Minh  909-319-6588
Lễ Chúa Nhật: 3:00pm CN; Giải tội: 2:30 – 3:00pm CN

*****

4. Cộng Đoàn  Nữ Vương Thiên Thần – Our Lady of Loretta Church

Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013
Web:  ourladyoflorettochurch.org

Chánh Xứ: Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn 213-483-3013
Chủ Tịch: Ông Cao Đình Hưng 323-713-7056
Lễ Chúa Nhật: 3:00pm CN; Giải tội: 2:30pm – 3:00pm CN

*****

5. Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU – Nativity Church

Địa Chỉ:  743 N. Tyler Ave., El Monte, CA 91731  ĐT: 626-444-2511
Web:  www.mynativity.org

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Kim Đăng 626-444-2511
Chủ Tịch: Ông Tâm Viên 626-478-7667
Lễ Chúa Nhật: 3:00pm CN; Giải tội: 4 – 5pm; 7:30 – 8:30pm Thứ Sáu

6. Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Christopher Church

Địa Chỉ: 629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790  ĐT: 626-960-1805
Web:  www.sccwestcovina.net

Chánh Xứ: Lm. Giuse Lê Thanh Bình  626-960-1805
Chủ Tịch: Ông Võ Thành Công 626-636-5169
Lễ Chúa Nhật: 9:30am CN; Giải tội: 3:30pm – 4:00pm CN

7. Cộng Đoàn Maria Nữ Vương – Maria Regina Church

Địa Chỉ: 2150 W. 135th St., Gardena, CA 90249  ĐT: 310-323-0030

Web:  www.mariareginagardena.net

Chánh Xứ: Lm. Alberto Trần Văn Sang 310-323-0030
Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Matthew Nguyễn Văn Phước …310-354-6954
Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Tân 310-344-8283
Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy; Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

8. Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church

Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035
Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org

Quản Nhiệm: Lm. Gerry Kumar, C.M.F 626-457-3035
Chủ Tịch: Ông Dương Quang Hiến 626-278-9051
Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy; 3:00pm CN; Giải tội: 4:00 – 5:00p TBảy
Lễ tiếng Việt ngày thường: 9:00am thứ Ba – thứ Sáu

9. Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức – St. Finbar Church

Địa Chỉ: 2010 W. Olive Ave., Burbank, CA 91506  ĐT: 818-846-6251
Web:  www.stfinbarburbank.org

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J 310-619-8706
Chủ Tịch: Ông Hoàng Văn Nhạ  818-239-9105
Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy; Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

10. Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ ™ SANTA FE SPRING – St. Pius X Church

Địa Chỉ: 10827 S. Pioneer Blvd., S.Fe Springs, CA 90670  ĐT: 562-863-8734
Web:  www.spxraiders.com

Mục Vụ: Lm. Joseph Quân Nguyễn
Chủ Tịch: Ông Ngô Minh Chánh     562-607-2745
Lễ Chúa Nhật: 6:30pm Thứ Bảy; Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Bảy

11. Cộng Đoàn THÁNH TÂM ™ Our Lady of Peach Church

Địa Chỉ: 15444 Nordhoff St., North Hills, CA 91343  ĐT: 818-894-1176
Web:  olpeace.org

Mục Vụ: Lm. JB. Vũ Hoài Phong   818-894-1176
Chủ Tịch: Ông Trần Hữu Thanh    818-429-6537
Lễ Chúa Nhật: 10:30am CN; Giải tội: 6:00pm–7:00pm Thứ Ba và Thứ Năm

12. Cộng Đoàn THÁNH Lucy ™ St. Lucy Church

Địa Chỉ: 2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810  ĐT: 562-424-9051
Web:  stlucychurchlb.org

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Vũ Văn Dũng  562-424-9051
Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Phạm Duy Thiện   562-841-0860
Chủ Tịch: Ông Nguyễn Tuấn Khanh  562-303-6946
Lễ Chúa Nhật: 6:00pm Thứ Bảy; Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Thứ Bảy

13. Cộng Đoàn THÁNH Gia Thất ™ St. Mary Magdalen Chapel

Địa Chỉ: 2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010  ĐT: 805-484-0532
Web:  www.smmcam.org

Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam
Chủ Tịch: Ông Nguyễn Thế Lân 678-677-2030
Lễ Chúa Nhật: 3:00pm CN; Giải tội: 2:30pm – 3:00pm CN

14. Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™ St. Catherine Laboure Church

Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504  ĐT: 310-323-8900
Web:  stcatchurch.org

Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng 310-323-8900
Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long 310-715-2642
Chủ Tịch: Ông Nguyễn Hữu Nhơn 310-699-6144
Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy; Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

Website CĐ Phêrô Torrance (Click here)

15. Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ™ St. Anthony Church

Địa Chỉ: 1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-288-8912
Web:  saintanthonyparishsg.org

Quản Nhiệm: Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh,O.H  805-284-8378
Chủ Tịch: Bà Đặng Hoàng Nga  626- 476-1266
Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy; Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

16. Cộng Đoàn TRUYỀN TIN ™ Annunciation Church

Địa Chỉ: 1307 E. Longden Ave., Arcadia, CA 91006  ĐT: 626-447-6202
Web:  annunciationchurch.net

 Quản Nhiệm: Lm. Đôminicô Nguyễn Ngọc Hoàn, C.M.
Chủ Tịch: Ông Đỗ Kim Khôi  909-762-3875
Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật