Các Cộng Đoàn :

Spread the love

1. CĐ AN PHONG- Sacred Heart Church

Địa Chỉ: 2889 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001 ĐT: 626-794-2046
Web: www.sacredheartaltadena.com

Quản Nhiệm:  Lm. GB. Têrêsa Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R..626-377-6540

Chủ Tịch: Bà Đỗ Nguyễn Tuyết  ĐT: 626-487-4758

Lễ Chúa Nhật:  2:30pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:00pm – 2:30pm Chúa Nhật

*****

2. Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG – St Joseph Worker Church

Địa Chỉ: 19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306  ĐT: 818-341-6634
Web: www.sjwchurch.com

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Thuấn ………. 818-341-6634

Chủ Tịch: ………

Lễ Chúa Nhật: 5:30pm Chúa Nhật

Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Chúa Nhật

*****

3. Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI – Our Lady Of ASSUMPTION Church

Địa Chỉ: 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711 ĐT: 909-626-3596
Web:  www.olaclaremont.org

Quản Nhiệm: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền…….310-256-7795

Liên Lạc: Ông Bùi Minh……..………909-319-6588

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

*****

4. Cộng Đoàn  Nữ Vương Thiên Thần – Our Lady of Loretta Church

Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013
Web:  ourladyoflorettochurch.org

Chánh Xứ: Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn…………… 213-483-3013eles

Chủ Tịch: Ông Cao Đình Hưng…….. 323-713-7056

Lễ Chúa Nhật:  3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

*****

5. Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU – Nativity Church

Địa Chỉ:  743 N. Tyler Ave., El Monte, CA 91731  ĐT: 626-444-2511
Web:  www.mynativity.org

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Kim Đăng
ĐT: 626-444-2511

Chủ Tịch: Ông Vương Đạm  ĐT: 626-228-2890

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Sáu
7:30pm – 8:30pm Thứ Sáu

6. Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Christopher Church

Địa Chỉ: 629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790  ĐT: 626-960-1805
Web:  www.sccwestcovina.net

Liên Lạc:  Danh Sách Linh Mục, Tu Sĩ, Dòng Tu – Tổng Giáo Phận Los Angeles

Lm. Augustin Huy Nguyễn  ĐT: 626 960-1806

Chủ Tịch: Võ Thành Công

Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 3:30pm – 4:00pm Chúa Nhật

7. Cộng Đoàn Maria Nữ Vương – Maria Regina Church

Địa Chỉ: 2150 W. 135th St., Gardena, CA 90249  ĐT: 310-323-0030

Web:  www.mariareginagardena.net

Chánh Xứ: Alberto Trần Văn Sang  ĐT: 310-323-0030

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Matthew Nguyễn Văn Phước  DT: 310-354-6954

Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Tân  ĐT: 310-344-8283

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

8. Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church

Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035
Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org

Quản Nhiệm: Lm. Gerry Kumar  ĐT: 626-457-3035

Chủ Tịch: Ông Bryan Nguyễn Huy Nhàn  ĐT: 626-540-2222

Thứ Bảy: 07:00 PM
Chúa Nhật: 10:00 AM
Thứ Ba – Thứ Sáu: 09:00 AM

9. Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức – St. Finbar Church

Địa Chỉ: 2010 W. Olive Ave., Burbank, CA 91506  ĐT: 818-846-6251
Web:  www.stfinbarburbank.org

Liên lạc: Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J   ĐT: 310-619-8706

Chủ Tịch: Ông Hoàng Văn Nhạ   ĐT: 818-239-9105

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

10. Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ ™ SANTA FE SPRING – St. Pius X Church

Địa Chỉ: 10827 S. Pioneer Blvd., S.Fe Springs, CA 90670  ĐT: 562-863-8734
Web:  www.spxraiders.com

Mục Vụ:  Lm. Joseph Quân Nguyễn
Chủ Tịch: Ông Nguyễn Khắc Nghiêm………..562-316-4646

Lễ Chúa Nhật: 6:30pm Thứ Bảy

Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Bảy

11. Cộng Đoàn THÁNH TÂM ™ Our Lady of Peach Church

Địa Chỉ: 15444 Nordhoff St., North Hills, CA 91343  ĐT: 818-894-1176
Web:  olpeace.org

Mục Vụ: Lm. JB. Vũ Hoài Phong …..818-894-1176

Chủ Tịch: Ông Trần Hữu Thanh  ĐT: 818-429-6537

Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 6:00pm – 7:00pm Thứ Ba và Thứ Năm

12. Cộng Đoàn THÁNH Lucy ™ St. Lucy Church

Địa Chỉ: 2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810  ĐT: 562-424-9051
Web:  stlucychurchlb.org

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Vũ Văn Dũng………………. 562-424-9051
Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Phạm Duy Thiện……. 562-841-0860  
Chủ Tịch: Ông Lê Nam………..……….. 562-303-4832

Lễ Chúa Nhật: 6:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Thứ Bảy

13. Cộng Đoàn THÁNH Gia Thất ™ St. Mary Magdalen Chapel

Địa Chỉ: 2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010  ĐT: 805-484-0532
Web:  www.smmcam.org

Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Hảo   ĐT: 805-334-6749

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

14. Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™ St. Catherine Laboure Church

Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504  ĐT: 310-323-8900
Web:  stcatchurch.org

Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng  ĐT:  310-323-8900

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long  ĐT: 310-715-2642

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Hữu Nhơn……….310-699-6144

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

15. Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ™ St. Anthony Church

Địa Chỉ: 1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-288-8912
Web:  saintanthonyparishsg.org

Quản Nhiệm: Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh,O.H  ĐT: 805-284-8378

Chủ Tịch: Bà Đặng Hoàng Nga  ĐT: 626- 476-1266

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

16. Cộng Đoàn TRUYỀN TIN ™ Annunciation Church

Địa Chỉ: 1307 E. Longden Ave., Arcadia, CA 91006  ĐT: 626-447-6202
Web:  annunciationchurch.net

Quản Nhiệm:Lm. Đôminicô Nguyễn Ngọc Hoàn, C.M

Chủ Tịch: Ông Đỗ Kim Khôi  ĐT: 909-762-3875

Lễ Chúa Nhật:  3:00pm Chúa Nhật