Ban-Ngành-Phong Trào-Hội Đoàn

Ban-Ngành-Hội-Đoàn

Ban Phụng Vụ:

T.Úy: Pt. Px. Nguyễn Lộc…………………………….. 626-221-2456

Trưởng: Ô. Ngô Thành Nam: …………………… 626-960-8283

Ban Thánh Nhạc:

T. Uý: Lm. Giuse Vũ Văn Dũng………………….. 310-548-6535

Trưởng: C. Mai Như Thu Hương……………… 562-929-1795

Ban Truyền Thông:

Trưởng:

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình:

      TLN:  Lm. Đôminicô  Vũ Bá Cường, C.Ss.R..626 327-9452

Chủ Nguyền: ÔB. Bùi Đức Thịnh & Nga……. 714-803-6038

Đoàn Giới Trẻ:

T. Úy: Lm.Phaolô Nguyễn H.Chương, S.D.B 626-351-2955

Giáo Lý Trẻ Em:

Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles…………… 310-768-1906

Giáo Lý Dự Tòng:

Lm. Px. Bùi Ngọc Tỷ……………………………………… 562-863-8734

Giáo Lý Hôn Nhân:

Lm. Phêrô Ngô Đình Thoả, C.Ss.R……………….626-480-7975

Liên Đoàn Tông Đồ Fatima:

T. Uý:  Lm. Phaolô Lê Hồng Thái…………………323-660-0034

LĐ. Trưởng: Ô. Nguyễn Phương……………… 818-571-3245

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima:

T. Uý: Lm. Giuse M. Nguyễn Tuấn Long…. 310-329-7548

LĐ. Trưởng: A. Bùi Quang Trung …………… 909-532-3353

Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể:

T. Uý: Lm Giuse Phạm Thế Đoàn……………… 805-486-7301

LĐ. Trưởng: A. Phạm Cương…………………….. 310-956-8348

Linh Thao:

T. Úy: Lm. Augustino Nguyễn V. Bỉnh, C.M…323-721-6060

Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:

T. Uý: Lm. Joseph Quân Nguyễn………………… 310-479-5111

LĐ. Trưởng: Ô.  Võ Thành Công……………….. 626-636-5169

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:

T. Uý: Lm. Gioan T. Phạm Q. Hưng,C.Ss.R 626-377-6540

LH. Trưởng: B. Ngô Thị Tuất…………………….. 626-917-4517

Phong Trào Cursillo:

T. Uý: Lm. Ngô Đình Thỏa, C.Ss.R…………….. 626-480-7975

Trưởng: Ô. Tạ Việt Huê ……………………………… 714-240-2126

Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng

T. Uý: Pt. Đôminicô Vũ Quốc Anh ……………. 805-233-7226

Trưởng: B. Phạm Thùy Châu ……………………. 818-251-6462