Danh Sách Linh Mục, Tu Sĩ, Dòng Tu

Spread the love

Các Linh Mục Việt Nam Tại Các Cộng đoàn:

Lm. Paul Thạch Nguyễn, C.Ss.R. …………713-835-9537  CĐ AN PHONG – SACRED HEART CHURCH

Lm. Peter Long Nguyễn, SVD ……………. 626-457-3035  CĐ PHỤC SINH – SAN GABRIEL MISSION

Lm. Paul Chương Nguyễn, SBD …………..626-457-3035  ——————–//——————————

Lm. Joseph Dũng Vũ ………..………………818-341-6634   CĐ ĐỨC MẸ LA VANG –  ST. JOSEPH THE WORKER

Lm. Joseph Đoàn Hoàng, S.J. ……………..310-619-8706   CĐ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC –  ST. FINBAR CHURCH

Lm. Joseph Thuấn Nguyễn .……909-399-3562                CĐ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – OUR LADY OF THE ASSUMPTION

Lm. Francis Tỷ Bùi …………………………. 562-863-8734    CĐ THÁNH PHÊRÔ – ST. PIUS X CHURCH

Lm. Anh-Tuấn D Nguyễn ………………… 213-483-3013    CĐ N.V. THIÊN THẦN –  OUR LADY OF LORETTO

***Các Linh mục Việt Nam ***                                             CĐ THÁNH TÂM –  OUR LADY OF PEACE

Lm. Joseph Kim Đăng Nguyễn …………. 626-444-2511    CĐ ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU-  NATIVITY CHURCH

Lm. John Quý Trần …………………………. 562-424-9051    CĐ THÁNH LUCY –  ST. LUCY CHURCH

Lm. Augustin Huy Nguyễn ………………..626-960-1805    CĐ THÁNH GIUSE –  ST. CHRISTOPHER CHURCH

***Các Linh mục Việt Nam****                                              CĐ THÁNH GIA  –  ST. MARY MAGDALEN CHAPEL

Lm. Albert Sang Trần ……………………….. 310-323-0030     CĐ MARIA NỮ VƯƠNG –  MARIA REGINA

Lm. Francis Hoàng Đặng …………………….310-323-8900     CĐ THÁNH PHÊRÔ –  ST. CATHERINE LABOURE

Lm. Thaddeus Hiến Linh Bùi, O.H. ………805-284-8378    CĐ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT –  ST. ANTHONY

 

Các Linh Mục Việt Nam Khác Đang Phục Vụ Trong TGPLA:

Lm. Ben Lê, St. Martin of Tour, Los Angeles…………………………. 310-476-7403

Lm. Paul Thái Lê, St. Thomas More, Alhambra….…………………. 323-660-0034

Lm. Vincent Khoa Mai, St. Denis, Diamond Bar………………… 909-861-7106

Lm. Peter Thắng Ngô, St. Michael, Los Angeles……………..….. 323-588-2134

Lm. Joseph Long Nguyễn, St. Albert the Great, R.D………………… 310-329-7548

Lm. Joseph Quân Nguyễn, St. Joan of Arc, Los Angeles…………. 310-479-5111

Lm. J.B. Trực Nguyễn, Cathedral Chapel, LA…………………………. 323-935-1128

Lm. Joseph Đoàn Phạm, St. Anthony, Oxnard…………….……… 805-486-7301

Lm. Bartholomew Thịnh Phạm, St. John’s Seminary………………… 805-482-1061

Lm. J.B. Martin Hiếu Trần, Sacred Heart, Lancaster..…………….. 661- 942-7122

Lm. Paul Hùng Trần, Nativity, Torrance……………………………. 310-328-5387

Lm. Peter Bảo Nguyễn, Pontifical Gregorian University, Rome, Italy

Lm. Hoàn Nguyễn, C.M., De Paul Center, Montebello………………323-721-6060

Lm. Martin Nhân Trần, C.M., St. Vencent De Paul, Los Angeles…213-749-8950

Lm. Peter Thỏa Ngô, C.Ss.R, TV Giêrađô Majella, Baldwin Park…. 626-480-7975

Lm. Peter Quế Đinh, C.Ss.R, TV Mẹ HCG, Long Beach……..………. 562-988-7997

Lm. Joseph Nghĩa Hồ, C.Ss.R, TV Mẹ HCG, Long Beach..……….. 562-988-7997

Lm. Paul Đức T. Hoàng, TV Mẹ HCG, Long Beach..………………. 562-988-7997

Lm. Anthony Đào Ngô, C.Ss.R, TV Mẹ HCG, Long Beach………….. 562-988-7997

Lm. Anthony Dũng Nguyễn, C.Ss.R, TV Mẹ HCG, Long Beach…… 562-988-7997

Lm. Peter Phan Nguyễn, C.Ss.R, TV Mẹ HCG, Long Beach…………. 562-988-7997

Lm. Anthony Phúc Trần, C.Ss.R, TV Mẹ HCG, Long Beach………… 562-988-7997

Lm. Peter Chinh Nguyễn, S.B.D., St. Dominic Savio, Bellflower……562-920-7797

Lm. J.B. Thịnh V. Nguyễn, S.B.D., Bosco Tech HS………………….. 562-920-1734

Lm. Joseph Thịnh Đ. Nguyễn, S.B.D., St. John Bosco HS…………… 562-920-1734

Lm. Anthony Tuấn Q. Nguyễn, S.B.D., St. John Bosco HS………….. 562-920-1734

Lm. Trí M. Đinh, S.J, Casa Luis Espinal, Los Angeles

Lm. Joseph Đoàn T. Hoàng, S.J., St. Francis Xavier Chapel, LA…. 213-626-2279

Lm. Chữ Ngô, S.J., St. Francis Xavier Chapel, LA……………..….. 213-626-2279

Lm. Chánh Nguyễn, S.J., LMU Jesuit Community…………….….. 310-338-2700

Lm. Christopher Trung Nguyễn, S.J., LMU Jesuit Community…….. 310-338-2700

Lm. Paul Khương Vũ, S.J., LMU Jesuit Community…….………….. 310-338-2700

 

Các Linh Mục Hưu Dưỡng:

Lm. Peter Hà S. Lê, Canyon Oaks Nursing & Rehab, Canoga Park…818-887-7050

Lm. Joseph Đức Minh Nguyễn,

Lm. John Nghị C. Trần,………………………………………….…….. 310-510-0192

 

Các Phó Tế:

Pt. Dominic Sơn T. Hoàng, St. John Eudes, Chatsworth……….818-341-3680

Pt. Dominic Anh Q. Vũ, St. Mary Magdalen, Camarillo……….805-484-0532

Pt. Matthew Phước Nguyễn, Maria Regina, Gardena……….…310-323-0030

Pt. Francis Lộc Nguyễn, St. Christopher, West Covina………..626-332-8505

Pt. Joseph Thiện D. Phạm, St. Lucy, Long Beach……………..562-424-9051

Pt. Joseph Long N. Nguyễn, St. Catherine Laboure, Torrance….310323-8900

 

Các Chủng Sinh:

Th. Joseph Hieu Duy Nguyen, St. Roque, Santa Barbara…………………….St. John’s Seminary

Th. John Randy Duong, St. Mary Magdalen, Camarillo……………………..Juan Diego Formation House

Th. Peter Tommy Bảo Toàn Nguyễn, St. Christopher, West Covina……..Juan Diego Formation House

Th. Paul Quoc Hong Thien Vo, Our Lady of Loretto, Los Angeles………Juan Diego Formation House

 

 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ:
CĐ AN PHONG ™ Sacred Heart Church

2889 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001…………. 626-794-2046

Liên Lạc:  Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R……………713-835-9537

Chủ Tịch: Ông Dương Trung Kiên……………………………909-260-0498

Lễ Chúa Nhật:  2:30pm CN; Giải tội: 2:00pm – 2:30pm CN

CĐ PHỤC SINH ™ San Gabriel Mission Church

428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776…………….. 626-457-3035

Liên Lạc: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Long,  SVD………. 626-457-3035

Lm Phaolô Nguyễn Hoài Chương, SBD …… 626-457-3035

Chủ Tịch: Ông Trần Minh Quân……………………… 626-285-5943

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy; 3:00pm CN;  Giải tội: 2:30 – 3:00pm CN

CĐ ĐỨC MẸ LA VANG ™ St. Joseph The Worker Church

19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306…………….. 818-341-6634

Quản Nhiệm: Lm.Giuse Vũ Văn Dũng……………. 818-341-6634

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Hữu Bình ………………… 818-341-6036

Lễ Chúa Nhật: 5:30pm CN; Giải tội: 5:00pm – 5:30pm CN

CĐ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC ™ St. Finbar Church

2010 W. Olive Ave., Burbank, CA 91506………………….……… 818-846-6251

Liên Lạc:  Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J …………………………310-619-8706

Chủ Tịch: Ông Hoàng Văn Nhạ …………………………………………. 818-239-9105

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy;  Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

CĐ ĐỨC MẸ MÂN CÔI ™ Our Lady of The Assumption Church

435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711…………… 909-626-3596

Quản Nhiệm: Lm Giuse Nguyễn Thuấn………….…………909-399-3562

Chủ Tịch:

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm CN;  Giải tội: 2:30 – 3:00pm CN

CĐ THÁNH PHÊRÔ ™ St. Pius X Church

10827 S. Pioneer Blvd., S.Fe Springs, CA 90670…………………562-863-8734

 

Quản Nhiệm: Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ…………………. 562-863-8734

Chủ Tịch: Ông Phạm Văn Ngọc……………………… 562-569-0577

Lễ Chúa Nhật: 6:30pm Thứ Bảy;  Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Bảy

CĐ N.V. THIÊN THẦN ™ Our Lady of Loretto Church

250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026………… 213-483-3013

Quản Nhiệm: Lm. Nguyễn D. Anh-Tuấn………….. 213-483-3013

Chủ Tịch: Ông Trần Văn Lý………………………. 323-403-7579

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm CN;  Giải tội: 2:30pm – 3:00pm CN

CĐ THÁNH TÂM ™ Our Lady of Peace Church

15444 Nordhoff St., North Hills, CA 91343……………………….818-894-1176

Mục Vụ:  Các Linh mụcViệt Nam

Chủ Tịch: Ông Trần Hữu Thanh…………………………………818-429-6537
Lễ Chúa Nhật: 4:00pm CN; Giải tội: 6:00pm – 7:00pm Thứ Ba và Thứ Năm

CĐ ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ™ Nativity Church

3743 N. Tyler Ave., El Monte, CA 91731………………………626-444-2511

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Kim Đăng………. 626-444-2511

Chủ Tịch: Ông Vương Đạm……………………….. 626-228-2980

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm CN; Giải tội: 4 – 5pm; 7:30 – 8:30pm Thứ Sáu

CĐ THÁNH LUCY ™ St. Lucy Church

2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810…………………………..562-424-9051

Chánh Xứ: Lm. Gioan Trần Văn Quý……………….. 562-424-9051

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Phạm Duy Thiện……. 562-303-6792

Chủ Tịch: Ông Bùi Văn Cư………………………….. 310-429-2738

Lễ Chúa Nhật: 6:00pm Thứ Bảy;  Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Thứ Bảy

CĐ THÁNH GIUSE ™ St. Christopher Church

629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790………………..626-960-1805

Quản Nhiệm:  Lm. Augustino Nguyễn Nhật Huy …………..626-252-9604

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Phanxicô Nguyễn Lộc…… 626-332-8505

Chủ Tịch: Ông Trịnh Viết Nam……………………. 626-242-3079

Lễ Chúa Nhật: 4:00pm CN;  Giải tội: 3:30pm – 4:00pm CN

CĐ THÁNH GIA THẤT ™ St. Mary Magdalen Chapel

2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010………………………..805-484-0532

Mục Vụ: Các Linh mụcViệt Nam

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Đôminicô Vũ Quốc Anh…… 805-233-7226

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Hảo…………………….. 805-334-6749

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm CN; Giải tội: 2:30pm – 3:00pm CN

CĐ MARIA NỮ VƯƠNG ™ Maria Regina Church

2150 W. 135th St., Gardena, CA 90249……………… 310-323-0030

Chánh Xứ: Alberto Trần Văn Sang………………… 310-323-0030

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Matthew Nguyễn Văn Phước 310-354-6954

Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Tân …………………… 310-344-8283

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy;  Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

CĐ THÁNH PHÊRÔ  ™ St. Catherine Laboure Church

3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504……………….310-323-8900

Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng ………………………..310-323-8900

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long …………….. 310-715-2642 Chủ Tịch: Ông Trần Trung Nghĩa………………………………………. 310-926-6626

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy;  Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

 Các Linh mụcViệt Nam Khác Đang Hoạt Động Tại TGPLA

Lm. Giuse Phạm Thế Đoàn, St. Anthony, Oxnard……………. 805-486-7301

Lm. Giuse Lê Thanh Bình, St. Martin of Tour, Los Angeles…. 310-476-7403

Lm. Phêrô Ngô C. Thắng, St. Michael, Los Angeles…………. 323-588-2134

Lm. G.B Nguyễn Quang Trực, Cathedral Chapel, Los Angeles 323-935-1128

Lm. Vincent Mai Lương Khoa, St. Denis, Diamond Bar……… 909-861-7106

Lm. Bartôlômêô Phạm Đức Thịnh, St. John’s Seminary…………805-482-1061

 

Linh mục Dòng:

Lm. Martin Trần Nhân, C.M., St. Vincent De Paul, LA………….213-749-8950

Lm. Phêrô Ngô Đình Thỏa, C.Ss.R, TV Giêrađô Majella……….626-480-7975

Lm. Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, C.Ss.R, TV Mẹ HCG,LB…562-988-7997

Lm. Phaolô Hoàng T. Đức,  TV Mẹ HCG,LB………………………. 562-988-7997

Lm. Giuse Lê Minh Duy, C.Ss.R,  TV Mẹ HCG,LB…………….  562-988-7997

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R,  TV Mẹ HCG,LB……..  562-988-7997

 

Lm. Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R,  TV Mẹ HCG,LB……………. 562-988-7997

Lm. Phêrô Nguyễn Đoàn Chinh, S.B.D. Don Bos. Tech Int…….626-940-2171

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh, S.D.B………………………………….562-920-1734

Lm. Chánh Nguyễn, S.J, LMU Jesuit Community ………..…..310-338-2700

Lm. Christopher Trung Nguyen, S.J. LMU Jesuit Community  310-338-2700

Lm. Ngô Chữ, S.J. St Francis Xavie Chapel, Los Angeles ……213-626-2279

Lm. Paul Khuong Vu, S.J. LMU Jesuit Community …….…….310-338-2700

Lm. Đinh Minh Trí, S.J, Casa Luis Espinal, Los Angeles

Chủng Sinh:

Thầy Giuse Nguyễn Duy Hiếu…………………….Chủng Viện Thánh Gioan

Thầy Phaolô Võ Hồng Thiên Quốc………………..Nhà Đào Tạo Juan Diego

Thầy Gioan Dương Randy …………………………Nhà Đào Tạo Juan Diego

Thầy Phêrô Nguyễn Bảo Toàn Tommy ……………Nhà Đào Tạo Juan Diego

 

CĐ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT  ™ St. Anthony Church

1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776….……………626-288-8912

Liên Lạc: Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh,O.H …………………..805-284-8378

Chủ Tịch:  Bà Đặng Hoàng Nga ………………………………………. 626- 476-1266

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy;  Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

Các Dòng Tu Việt Nam
 

DÒNG NAM:

Phụ Tỉnh Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại, U.S.A (Redemptorist )

LL. Lm. Antôn Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R……………………562-988-7997

Dòng Tên/Dòng Chúa Giêsu (Society of Jesus – Jesuit)

LL. Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J ………………………….310-619-8706

Vinh Sơn (Vincentians)

LL. Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Hoàn, C.M……………………714-315-3596

Salêgiêng (Don Bosco)

LL. Lm. Antôn Nguyễn Quốc Tuấn, S.D.B…………………209-351-1936

 

DÒNG NỮ:

Mến Thánh Giá Los Angeles (Lovers of Holy Cross)

LL: Bề Trên Tổng Phụ Trách: Sr. Théresa Nguyễn T. Hảo, L.H.C…310-768-1906

Mến Thánh Giá Nha Trang

LL: Sr. Maria Phạm Thị Mến……………………………………562-809-1570

Nữ Tử Bác Ái (Daughters of Charity) www.daughtersofcharity.com

LL: Sr. Trang Trương, D.C. [email protected] ……….650-949-8890

Nữ Tử Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu (Daughters of Mary Help of Christian)                LL: Sr. Phương Nguyễn, F.M.A. tại St. Dominic Savio Conv… 562-866-0675

Nữ Tu Đa-minh (Dominican Sisters of Mission San Jose)

  LL: Sr. Maria Nguyễn Ngọc Hân, OP…………….……..……626-284-9585