Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGPLA

Spread the love

Các Cộng Đoàn và Giờ Lễ:

Chào Mừng Noel “Oh Holy Night Music”:

1. CĐ AN PHONG ™Sacred Heart Catholic Church Altadena

Địa Chỉ: 2889 N. Lincoln Ave., Altadena, CA 91001 ĐT: 626-794-2046
Web: www.sacredheartaltadena.com

Liên Lạc: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R ĐT: 713-835-9537

Chủ Tịch: Ông Dương Trung Kiên ĐT: 909-260-0498

Lễ Chúa Nhật: 2:30pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:00pm – 2:30pm Chúa Nhật

*****

2. Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG ™

Địa Chỉ: 19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306 ĐT: 818-341-6634
Web: www.sjwchurch.com

Quản Nhiệm: Lm.Giuse Vũ Văn Dũng ĐT: 818-341-6634

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Hữu Bình ĐT: 818-341-6036

Lễ Chúa Nhật: 5:30pm Chúa Nhật

Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Chúa Nhật

*****

3. Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI ™- Our Lady Of ASSUMPTION

Địa Chỉ: 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711 ĐT: 909-626-3596
Web: www.olaclaremont.org

Quản Nhiệm: Lm Giuse Nguyễn Thuấn ĐT: 909-399-3562

Chủ Tịch: Ông Bùi Viết Thái ĐT: 951-201-1116

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

*****

4. Cộng Đoàn Nữ Vương Thiên Thần – Our Lady of Loretta Church

™Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026 ĐT: 213-483-3013
Web: ourladyoflorettochurch.org

Chánh Xứ:  Danh Sách Linh Mục, Tu Sĩ, Dòng Tu – Tổng Giáo Phận Los Angeles

Lm. Anh-Tuấn D NguyễnĐT: 213-483-3013

Chủ Tịch: Ông Trần Văn Lý ĐT: 323-403-7579

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

*****

5. Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU – ™Nativity Church – El Monte

Địa Chỉ: 743 N. Tyler Ave., El Monte, CA 91731 ĐT: 626-444-2511
Web: www.mynativity.org

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Kim Đăng
ĐT: 626-444-2511

Chủ Tịch: Ông Vương Đạm ĐT: 626-228-2890

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Sáu
7:30pm – 8:30pm Thứ Sáu

6. Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Christopher Church

Địa Chỉ: 629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790 ĐT: 626-960-1805
Web: www.sccwestcovina.net

Liên Lạc:  Danh Sách Linh Mục, Tu Sĩ, Dòng Tu – Tổng Giáo Phận Los Angeles

Lm. Augustin Huy NguyễnĐT: 626 960-1805

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Phanxicô Nguyễn Lộc DT: 626-332-8505

Chủ Tịch: Ông Trịnh Viết Nam ĐT: 626-242-3079

Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 3:30pm – 4:00pm Chúa Nhật

7. Cộng Đoàn Maria Nữ Vương – Maria Regina Church

Địa Chỉ: 2150 W. 135th St., Gardena, CA 90249 ĐT: 310-323-0030

Web: www.mariareginagardena.net

Chánh Xứ: Alberto Trần Văn Sang ĐT: 310-323-0030

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Matthew Nguyễn Văn Phước DT: 310-354-6954

Chủ Tịch: Ông Hoàng Duy Tân ĐT: 310-344-8283

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

8. Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church

Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776 ĐT: 626-457-3035
Web: parish.sangabrielmissionchurch.org

Liên Lạc: Lm. Giuse Nguyễn Văn Long, SVD – Lm. Phaolô Nguyễn Hoài Chương, SBD ĐT: 626-457-3035

Chủ Tịch: Ông Trần Minh Quân ĐT: 626-285-5943

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy
3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

9. Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức – St. Finbar Church

Địa Chỉ: 2010 W. Olive Ave., Burbank, CA 91506 ĐT: 818-846-6251
Web: www.stfinbarburbank.org

Liên lạc: Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J ĐT: 310-619-8706

Chủ Tịch: Ông Hoàng Văn Nhạ ĐT: 818-239-9105

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

10. Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ ™- SANTA FE SPRING – St. Pius X Church

Địa Chỉ: 10827 S. Pioneer Blvd., S.Fe Springs, CA 90670 ĐT: 562-863-8734
Web: www.spxraiders.com

Liên lạc: Lm. FX. Bùi Ngọc Tỷ ĐT: 562-863-8734

Chủ Tịch: Ông Phạm Văn Ngọc ĐT: 562-569-0577

Lễ Chúa Nhật: 6:30pm Thứ Bảy

Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Bảy

11. Cộng Đoàn THÁNH TÂM ™- Our Lady of Peach Church

Địa Chỉ: 15444 Nordhoff St., North Hills, CA 91343 ĐT: 818-894-1176
Web: olpeace.org

Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam

Chủ Tịch: Ông Trần Hữu Thanh ĐT: 818-429-6537

Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 6:00pm – 7:00pm Thứ Ba và Thứ Năm

12. Cộng Đoàn THÁNH Lucy ™- St. Lucy Church

Địa Chỉ: 2344 Cota Ave., Long Beach, CA 90810 ĐT: 562-424-9051
Web: stlucychurchlb.org

Chánh Xứ: Lm. Gioan Trần Văn Quý ĐT: 562-424-9051

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Phạm Duy Thiện DT: 562-303-6792

Chủ Tịch: Ông Bùi Văn Cư ĐT: 310-429-2738

Lễ Chúa Nhật: 6:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Thứ Bảy

13. Cộng Đoàn THÁNH Gia Thất ™- St. Mary Magdalen Chapel

Địa Chỉ: 2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010 ĐT: 805-484-0532
Web: www.smmcam.org

Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Đôminicô Vũ Quốc Anh DT: 805-233-7226

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Hảo ĐT: 805-334-6749

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

14. Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™- St. Catherine Laboure Church

Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504 ĐT: 310-323-8900
Web: stcatchurch.org

Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng ĐT: 310-323-8900

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long ĐT: 310-715-2642

Chủ Tịch: Ông Trần Trung Nghĩa ĐT: 310-926-6626

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

15. Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ™- St. Anthony Church

Địa Chỉ: 1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776 ĐT: 626-288-8912
Web: saintanthonyparishsg.org

Quản Nhiệm: Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh,O.H ĐT: 805-284-8378

Chủ Tịch: Bà Đặng Hoàng Nga ĐT: 626- 476-1266

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]