THƯ MỜI HỌP Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

THƯ MỜI HỌP                                                                                                                                                              Los Angeles, ngày 21 tháng 6 năm 2016 Kính gửi:   Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ … [Read more…]