Đời Sống Gia Đình trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Spread the love

familia1TĨNH TÂM

 

Trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, ĐTC Phanxicô nhắn nhủ mọi tín hữu Công Giáo hoán cải tâm hồn, sống cảm thông, thương xót và tương quan với nhau, đặc biệt là trong đời sống gia đình. Để có những trải nghiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa và hiểu biết thêm thế nào được hưởng Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh một cách trọn vẹn, kính mời Cộng Đồng Dân Chúa đến tham dự buổi tĩnh tâm chủ đề:

 

Đời Sống Gia Đình trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Do Linh Mục Vũ Thế Toàn, SJ. hướng dẫn

 

Thời Gian: Vào lúc 7:30 tối Thứ Sáu, ngày 22/7/2016

 

Địa Điểm: Cộng Đoàn Thánh Tâm – Gx. Our Lady of Peace

15444 Nordhoff Street, North Hills, CA 91343

 

Điện thoại liên lạc: Nguyễn Hạnh Tuấn (818) 404-7957

Trần Hữu Thanh (818) 429-6537