Phân Ưu

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles thành kính phân ưu đến đại gia đình tang quyến Ông cựu Chủ tịch Cộng đồng, nhiệm kỳ … [Read more…]

PICNIC Cộng đồng

Nhằm nối kết tình thân giữa các cộng đoàn và ban ngành đoàn thể, Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Tổng Giáo phận Los Angeles đã tổ chức một … [Read more…]