Thư Mời Họp

Los Angeles, ngày 18 tháng 4 năm 2016 Kính gửi:   Qúy Chức trong Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA   Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA sẽ tổ … [Read more…]