PICNIC Cộng đồng

Nhằm nối kết tình thân giữa các cộng đoàn và ban ngành đoàn thể, Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Tổng Giáo phận Los Angeles đã tổ chức một … [Read more…]