Thư Mời Tham Dự 2 Khóa Cursillo – Tháng 8, Năm 2023

Spread the love

GHI CHÚ:  Xin vui lòng trao lại đơn này cho người bảo trợ chuyển về Khối Tiền Nguyễn Thùy Anh 714-422-4555,
email: [email protected], hoặc Liên Nhóm Trưởng Liên Hệ.
• Khóa Nữ: Từ chiều Thứ Năm 5pm, Ngày 31 Tháng 8, đến Chúa Nhật, Ngày 3 Tháng 8, Năm 2023
• Tại địa điểm: Divine Word Retreat Center – 11316 Cypress Avenue, Riverside, CA (951) 689-2961
• Khóa Nam: Từ chiều Thứ Năm 5pm, Ngày 28 Tháng 9, đến Chúa Nhật, Ngày 01 Tháng 10, Năm 2023
• Tại địa điểm: Divine Word Retreat Center – 11316 Cypress Avenue, Riverside, CA (951) 689-2961

Cursillo là tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là một Khóa học ngắn. Danh xưng chính thức là Cursillo De Christiandad có nghĩa là một Khóa học ngắn về Đức Ki-tô, hoặc là một Khóa học ngắn để sống những gì là căn bản cho một người Ki-tô hữu.

Lịch sử của Phong Trào Cursillo đã có một quá trình hơn 80 năm, sau đây là lịch sử của Phong trào Cursillo:   (Cursillo = Cu-Xi-Zdô) >> ll=y

Bắt nguồn từ Tây Ban Nha đầu thập niên 1940, trong tinh thần canh tân Giáo hội đi trước Công đồng Vatican II, do đó mọi danh xưng đều là tiếng Tây Ban Nha.

Thời bấy giờ, người Công giáo Tây Ban Nha sống đạo một cách thụ động, thủ cựu và rất nguội lạnh. Lo buồn cho tình trạng suy đồi đó, các Đấng chăn chiên đã cố tìm một phương thức để đốt cháy lại sinh khí cho người Ki-tô hữu. Các Ngài đã hướng về kiểu mẫu sống đạo của Cộng đoàn Ki-tô hữu thời sơ khai: cùng cầu nguyện, cùng học hỏi và phục vụ cho nhau.

Và Quý Cha sáng lập Phong trào, đã áp dụng phương thức đó trong việc tổ chức cuộc hành hương viếng mộ Thánh Giacôbê tông đồ ở Compostella, Tây Ban Nha.

Chính công việc sửa soạn cho cuộc hành hương viếng mộ Thánh Giacôbê Tông đồ đã khai sinh ra Phong trào Cursillo:

Nhóm bạn trẻ đã thảo ra chương trình hành hương gồm có những buổi hội thảo, những thời gian cùng cầu nguyện, cùng học hỏi và cùng làm việc với nhau. Tiến trình tổ chức cuộc hành hương đó, đã khai mở cấu trúc của Cursillo như chúng ta biết hiện nay. Từ ý kiến tổ chức một cuộc hành hương, tiếp theo việc thực hiện cuộc hành hương về Compostella, đã mang lại một hướng đi mới: Một hành trình Đức tin vững mạnh hướng về Chúa trong suốt cuộc đời của mỗi người sau cuộc hành hương.

Đức Giám mục Juan Hervas của Giáo phận Mallorca và một người tông đồ trẻ đầy nhiệt thành, Eduardo Bonnin, là hai vị lãnh đạo chính yếu của Phong trào Cursillo thời gian đầu. Và Khóa Cursillo đầu tiên giống hiện nay, được tổ chức vào năm 1949, sau đó lan ra khắp thế giới và du nhập vào Hoa kỳ năm 1957 tại Waco, Texas. Khóa Cursillo đầu tiên của Tổng Giáo phận Los Angeles được tổ chức vào năm 1957 và cho đến hôm nay đã có 861 khóa bằng các ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đại hàn, Phi Luật Tân và Việt nam . Phong Trào Cursillo ngành Viet nam tại TG Los Angles đã tổ chức được, 35 khóa,, và tổng số anh chị em Cursillistas khoảng 1200. Trước đây, ở Việt Nam từ năm 1967 đã tổ chức nhiều Khóa tại Sài gòn, Nha Trang, Xuân Lộc, Huế và Vĩnh Long. Sau năm 1975, tiến theo đoàn người Công giáo di tản, Cursillo ngành Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều Khóa tại hải ngoại như San Jose, Los Angeles, Orange County, San Diego, Houston, Atlanta, Florida, Washington D.C., Chicago, Boston, Vancouver, Canada, Melbourge, Uc Châu, và Paris, Pháp quốc. Phong trào đã đóng góp rất nhiều cho giáo hội và góp phần vào việc cải thiện cho cuộc sống Kitô hữu.

Phong trào Cursillo là tổ chức thuộc Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc trách Giáo dân đã được các Đức Giáo Hoàng chúc lành và Đức Thánh Cha Phao lô đệ lục đã chọn Thánh Phao lô là Bổn mạng của Phong trào nhân Đại hội Cursillo toàn thế giới kỳ I tại Rôma vào ngày 20 tháng 5 năm 1966. Và chính Đức Thánh Cha Gioan Phao lô đệ nhị đã công nhận sức mạnh do Cursillo đem lại, giúp cho người Ki-tô hữu cam kết sống kiên trì với Đức Tin và dậy men môi trường họ sống và Ngài đã chủ tọa Đại hội Cursillo toàn thế giới trong Năm Thánh tổ chức vào tháng 7 năm 2000 tại Rôma.

Mục Đích của phong Trào Cursillo

Như tôi đã thưa ở trên, Cursillo là tiếng Tây Ban Nha có nghiã là “một khóa học ngắn” nhưng nó còn hơn là một khóa học… Cursillo còn được gọi là một cuộc tái thẩm định cấp tốc về Đức Tin Công Giáo ở trình độ trưởng thành. Cursillo cũng còn được gọi là một công cụ canh tân cho người Kitô hữu. Một vài người gọi đó là một kinh nghiệm sống trong Một Cộng Đồng Kitô.

Dù gọi cách nào thì chung qui mục đích của Cursillo là giúp chúng ta nhìn vào thế giới xung quanh với một nhãn quan mới, với một nhận thức mới để sống và chia sẻ cho nhau những gì là căn bản cho một Ki-tô hữu.

Chỉ sau khi chúng ta đã tham dự khóa, chúng ta sẽ biết Cursillo là gì. Chỉ có chúng ta mới xác định được ý nghiã của Cursillo đối với chúng ta.. Chúng tôi đã cảm nhận được rằng: Cursillo là Ân Sủng của Chúa thánh Thần dành cho người thành tâm và nếu chúng ta hợp tác với Ngài, chúng ta sẽ thấy rõ ý nghĩa đó. Có một điều chắc chắn là, chúng ta càng phó thác vào Cursillo càng nhiều, thì chúng ta sẽ càng lãnh nhận được nhiều.

Cursillo là một kinh nghiệm sống đặc biệt và độc đáo .Các tham dự viên sẽ nhận ra ơn gọi của mình. Đồng thời cũng được trang bị những giáo lý cần thiết để sống một người Kitô hữu xứng danh và phương cách làm các tông đồ hữu hiệu hơn. Sau cùng các tham dự viện được khơi dậy lòng hăng hái lên đường phục vụ Tin Mừng.

Sau khóa Cursillo chúng ta được trang bị hành trang để sống đời Kitô hữu trong một cộng đồng hầu làm dậy men trong những môi trường chúng ta sinh hoạt : từ gia đình, sở làm, cho đến môi trường cộng đoàn giáo xứ và những môi trường xã hội hầu đem những môi trường đó.

 

Kết Luận:

Cursillo không ép buộc một ai …và không có tham vọng biến cải một ai. Cũng như không cạnh tranh với một phong trào Kitô hữu hoặc đoàn thể cầu nguyện nào. Cursillo chỉ bổ sung thêm tâm trí của chúng ta với những tư tưởng mới và bốc cháy con tim chúng ta với ngọn lửa mới. Sau ba ngày tham dự khóa chúng ta vẫn là chúng ta, nhưng hơn bao giờ hết chúng ta có thể ý thức được tình thương bao la mà Chúa đã dành cho chúng ta.

Đây chỉ là một cơ hội để làm sống dậy những điều thánh thiện trong mỗi một người chúng ta , bằng cách học tập lẫn nhau và để chỉ cho nhau biết cách lớn lên và phát triễn trong Ơn Sủng của Chúa qua Thánh Kinh, Thánh Thể, qua sự cầu nguyện và qua những anh chị em chung quanh mình qua câu châm ngôn của phong trào: Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em mình.

 

Mời vào Website Cursillo Ngành Việt Nam TGP-Los Angeles: www.cursillola.net