Phân Ưu

Spread the love

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles

thành kính phân ưu đến đại gia đình tang quyến Ông cựu Chủ tịch Cộng đồng, nhiệm kỳ 2006 – 2009

là Luật sư:

Phêrô NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ giàu lòng thương xót, đón nhận linh hồn Phêrô vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới là Nước trời Vĩnh cữu. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh cả Giuse

ban ơn bình an, yên ủi và nâng đỡ đại gia đình trong thời gian đau buồn này.

Thay mặt cộng đồng thành kính phân ưu!

                                                Dr. Ryan Bùi Thế Lữ                             Rev. Joseph Quân Nguyễn

                                                Chủ Tịch                                                   Đại Diện Liên Lạc