Ánh Sáng Đức Tin

Spread the love
– Lm. Francis Bùi Ngọc Tỷ

Ánh sáng là biểu tượng của đức tin. Trong nghi thức Rửa tội, vị chủ lễ thắp ngọn nến của người tân tòng bằng lửa lấy từ nến Phục Sinh, rồi đưa cho họ và nói: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Ki-tô”. Ngài khuyên nhủ họ: “Hãy sống như con cái sự sáng.” Ánh sáng Chúa Ki-tô ban cho chúng ta một khả năng hoàn toàn mới. Đó là có thể nhìn đúng bản chất của sự vật xuyên qua bề ngoài của nó, như Chúa Ki-tô nhìn chúng. Thánh Phao-lô nói trong bài đọc thứ hai: “Xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật.”
Chúa Ki-tô nhìn thấy sự tốt lành trong các tội nhân, tiềm năng nơi những người thu thuế, lòng nhiệt thành ở những anh chàng đánh cá thô tục và thất học. Nhờ đó, Ngài đã có những tông đồ nhiệt thành, và đã đưa người tội lỗi trở về với Chúa. “Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn”. Người đời thường chỉ nhìn thấy cái xấu nơi người khác. Nghe tin tức, chúng ta chỉ thấy toàn những tin xấu. Nên mới có câu nói: “No news is good news.” Với cái nhìn đức tin, chúng ta có thể nhận biết sự cố gắng đáng khen của những người yếu đuối, sự quãng đại của những người nghèo, lòng tốt của những người vô gia cư. “Trong ánh sáng của Ngài, chúng con nhìn thấy ánh sáng.” (Tv 35)
Hoa trái của sự sáng còn giúp chúng ta theo đuổi một cuộc sống công chính và chân thật. Xã hội đương thời lẫn lộn giữa cái tốt và cái xấu. Phá thai trở nên quyền lợi của người phụ nữ; hôn nhân đồng tính được cho là vì tôn trọng tự do và công bình với mọi người. Ý thức về tội bị làm cho lu mờ. Chân lý bị che lấp bởi những lý thuyết sai lạc. Giới truyền thông tìm mọi cách để lung lạc và khống chế tư duy của nhân loại. Thêm vào đó, con người thời nay lười suy nghĩ vì đã có người suy nghĩ giùm họ. Người ta trở nên nghiện ngập với smart phones, computers, TVs.
 
Sống giữa những hỗn loạn đó, ánh sáng đức tin dễ bị mai một. Người tín hữu phải năng tìm đến Chúa Ki-tô. Học hỏi và thực thi Lời Hằng Sống sẽ giúp mài dũa khả năng phán đoán của chúng ta. Nhờ đó, đức tin mỗi ngày một sáng suốt, trưởng thành và vững chắc hơn.