Photo/Video Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Ngày 14 Tháng 11 năm 2021

Spread the love

Video Trực tuyến today live from the Cathedral of Our Lady of the Angels in Downtown Los Angeles.

1. Photo Album Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 11/14/2021 (by Bảo Trần)

2. Photo Album (by Vũ Kiên Trung)

3. Photo Album (by Hoàng Đình Tiến)

4. Also a Video on Facebook link:

_____________________________________________________________

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ:

Los Angeles, ngày 15 tháng 10, 2021

Kính gửi:  Quý Linh Mục, quý Bề Trên các Tu Viện, quý Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ,

                    Quý Chức trong Cộng đồng, Cộng đoàn, và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,

Kính thưa quý Cha và quý Vị,

Để cảm tạ Thiên Chúa và tỏ lòng yêu mến các bậc tiền nhân đã anh dũng hy sinh cho đức tin, cũng như để nối kết tình hiệp nhất, yêu thương trong cộng đồng, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles, sẽ long trọng tổ chức đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam theo thời gian và địa điểm như sau:

        Thời gian: Chúa Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021: từ 1:30 pm – 5:30 pm

                              (xin xem tờ thông tin đính kèm để biết thêm chi tiết)

       Địa điểm:   Nhà Thờ Chính Tòa Los Angeles: Cathedral of Our Lady of the Angels  555 W. Temple St., Los Angeles, CA 90012

Đây là lễ bổn mạng của Cộng đồng, ngày họp mặt truyền thống thân tình hằng năm của đại gia đình trong Tổng Giáo phận. Kính mong quý Cha và quý vị sắp xếp thời gian về tham dự ngày đại lễ này. Sự hiện diện của mọi thành phần Dân Chúa nhân dịp này rất quan trọng, nói lên tình liên đới, hiệp nhất và nâng đỡ nhau trong cộng đồng.

Trân trọng kính mời

Dr. Ryan Bùi Thế Lữ                  Rev. Joseph Quân Nguyễn

  Chủ Tịch Cộng Đồng                  Đại Diện Liên Lạc