Photo Bốn Cộng Đoàn Tham Dự Buổi Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu Thuộc TGP-Los Angeles

Spread the love

Các Cộng Đoàn Tham Dự buổi thi đấu bóng đá giao hữu thuộc TGP-Los Angeles tại Giáo Xứ St. Albert The Great Catholic Church – 804 E. Compton Blvd. California do cha Giuse Maria Nguyễn Tuấn Long tổ chức. ngày 6 tháng 9 năm 2015

 

vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):