+ Cursillo


23
Sep 2016
Photo / Video Sinh Hoạt và Mừng 25 Năm Phong Trào Cursillo TGP-LA

.Photo Mừng Xuân Đinh Dậu tại CĐ Thánh Giuse feb. 5, 2017 Cuốn Sách Kỷ Yếu Mừng 25 Năm phát hành 8/28/2016 (208 trang – enter here) Kỷ Niệm 25 Năm thành lập phong trào Cursillo Ngành Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles Cuốn Sách Kỷ Yếu Mừng 25 Năm phát hành 8/28/2016 (208 trang – enter here)   Video Sinh Hoạt   * Phong Trào Cursillo Website (enter here) Photo Sinh Hoạt PT Cursillo TGP-LA     Cộng Đồng Công Giáo TGP-LA ‘s Albums Gallery (enter here):  ...

Read More