Photo / Video Sinh Hoạt và Mừng 25 Năm Phong Trào Cursillo TGP-LA

Spread the love

.Photo Mừng Xuân Đinh Dậu tại CĐ Thánh Giuse feb. 5, 2017

Cuốn Sách Kỷ Yếu Mừng 25 Năm phát hành 8/28/2016 (208 trang – enter here)

Kỷ Niệm 25 Năm thành lập phong trào Cursillo Ngành Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles

Cuốn Sách Kỷ Yếu Mừng 25 Năm phát hành 8/28/2016 (208 trang – enter here)

* Phong Trào Cursillo Website (enter here)

Photo Sinh Hoạt PT Cursillo TGP-LA

Cộng Đồng Công Giáo TGP-LA ‘s Albums Gallery (enter here):