PHỤC HƯNG LÒNG TÔN SÙNG THÁNH THỂ

Spread the love

Chương Trình Mục Vụ 3 Năm của Giáo Hội Hoa Kỳ Ba Năm Hồng Ân Dồi Dào và Chuyển Đổi

[Hoa Kỳ | 27.05.2023]- “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời; và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Gn 6:51)

SỨ MỆNH: Đổi mới Giáo Hội bằng cách khơi dậy mối liên hệ sống động với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể.

VIỄN ẢNH: Để truyền cảm hứng cho một phong trào của người Công giáo trên khắp đất nước Hoa Kỳ, những người được chữa lành, hoán cải, hình thành và hiệp nhất nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, và là những người sau đó được sai đi truyền bá Tin Mừng “vì sự sống của thế giới.”

NĂM PHỤC HƯNG GIÁO PHẬN: 19/6/2022 – 11/6/2023

Chúa Thánh Thần đang mời gọi Hoa Kỳ phục hưng lòng tôn sùng Thánh Thể. Bắt đầu vào Lễ Trọng Mình và Máu Cực Thánh Chúa Kitô, ngày 19 tháng 6 năm 2022, Hội Thánh mời các vị lãnh đạo, các nhân viên Giáo phận, Giám mục, Linh mục sống với điều mà ĐTC Phanxicô mô tả là “một cuộc gặp gỡ cá nhân được đổi mới với Chúa Giêsu Kitô” – đặc biệt là quyền năng biến đối và lòng thương xót của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Lời kêu gọi hiệp hành lắng nghe chia sẻ phân định nhằm:

• Trang bị và chuẩn bị cho Giáo phận để nuôi dưỡng bốn trụ cột của sự Phục hưng trong năm này: (1) phục hồi sự thờ phượng trong Giáo xứ; (2) gặp gỡ cá nhân; (3) đào tạo vững chắc; và (3) sai đi truyền giáo.

• Khuấy động những người Công giáo dấn thân để mỗi cá nhân đổi mới gặp gỡ Chúa Giêsu trong Thánh Thể.

NĂM PHỤC HƯNG GIÁO XỨ: 11/6/2023 – 17/7/2024

Giai đoạn thứ hai khởi đi từ Lễ Mình Máu Chúa Kitô, ngày 11 tháng 6 năm 2023, thúc đẩy lòng sùng kính Thánh Thể ở cấp Giáo xứ, củng cố đời sống phụng vụ bằng việc tôn thờ Thánh Thể. Mỗi Giáo xứ trong cả nước sẽ trải nghiệm sự đổi mới sâu sắc khi tham gia vào các nỗ lực cấp cơ sở địa phương, lấy cảm hứng từ bốn trụ cột của sự Phục hưng. Các giáo xứ mời cộng đồng của mình tham gia vào những điều sau:

• SỰ THỜ PHƯỢNG ĐƯỢC TÁI TẠO: Đổi mới nhấn mạnh vào việc bừng lửa sốt mến cử hành phụng vụ thánh;

• GẶP GỠ CÁ NHÂN: Tổ chức các Đêm Gặp Gỡ hàng tháng, có Chầu Thánh Thể và Bí tích Giải Tội;

• SAI ĐI TRUYỀN GIÁO nhóm nhỏ “Chúa Giêsu và Thánh Thể”: Mang anh chị em đã mất trở về nhà Cha với chiến dịch “Mời Một Người Trở Lại”;

• Cam kết phục vụ người nghèo trong cộng đồng xã hội theo một cách mới.

NĂM TRUYỀN GIÁO: 21/7/2024 – LỄ CTT HIỆN XUỐNG 2025

Năm thứ ba của sự Phục hưng này, bắt đầu từ Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc, ngày 17-21 tháng 6 năm 2024 tại Indiapolis, Indiana, để cùng nhau tôn thờ Chúa Phụs Sinh chúng ta trong sự khiêm nhường của Người. Chúa Thánh Thần sẽ thắp lên ngọn lửa truyền giáo trong lòng đất nước Hoa Kỳ khi chúng ta tái thánh hiến mình cho cội nguồn và đỉnh cao đức tin của mình.

• Giống như đám đông đã đi theo Chúa Kitô trong suốt sứ vụ trần thế của Người, quốc gia chúng ta sẽ đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể từ các phương Bắc, Nam, Đông và Tây của đất nước chúng ta trong Cuộc Hành hương Thánh Thể Toàn Quốc. Hàng chục ngàn người sẽ có cơ hội lớn lao để gặp gỡ và được chữa lành khi Chúa Giêsu đến với họ trên khắp các nẻo đường đến Đại Hội Thánh Thể Toàn quốc.

• Đại hội Thánh Thể Toàn Quốc lần thứ 10 sẽ là một cột mốc quan trọng trong thời kỳ Phục hưng và là một thời khắc lịch sử đối với Giáo Hội tại Hoa Kỳ. Việc tái thiết di sản này sẽ quy tụ hằng chục ngàn người Công giáo để có một trải nghiệm biến đổi sẽ đơm hoa kết trái cho các thế hệ mai sau. • Những khoảnh khắc quan trọng này sẽ đưa Hoa Kỳ bước vào Năm Truyền Giáo, gửi những người Công giáo đang bừng cháy lửa yêu mến trở lại đời thường để chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô “vì sự sống của thế giới”. Chúng ta sẽ tiếp tục truyền bá phong trào Phục hưng trong suốt Năm Thánh 2025 của Giáo Hội hoàn vũ và hơn thế nữa. Năm thứ ba của sự Phục hưng này sẽ được đánh dấu bằng những sáng kiến lịch sử thúc đẩy quốc gia chúng ta bước vào một chương mới của đức tin và sứ mệnh.

(Theo Giuse Đặng Văn Kiếm, Vietcatholic News, eucharisticrevival.org)