Phân Ưu – Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Nam

Spread the love

Phân Ưu

Cộng đồng Công giáo Việt Nam – Tổng Giáo phận

Los Angeles thành kính phân ưu đến Linh mục Maria-Giuse Nguyễn Tuấn Long trước sự ra đi của thân phụ là:

Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Nam

Nguyện xin Thiên Chúa ban thưởng ân phúc Nước Hằng Sống cho linh hồn Phaolô và ban ơn bình an xuống trên Cha nguyên Phó Đại Diện Liên Lạc, Cựu Tuyên Uý Liên đoàn Thiếu Nhi Fatima, cùng toàn thể tang quyến.

Thành kính Phân ưu.

Dr. Ryan Bùi Thế Lữ             Rev. Joseph Quân Nguyễn

Chủ Tịch Cộng đồng.             Lm. Đại Diện Liên Lạc