BAN TRUYỀN THÔNG


03
Dec 2018
Thánh Ca Audio List & Nhạc Giáng Sinh

Nhạc Hòa Tấu Giáng Sinh (48 phút) :   AHallelulaChorus:   Dâng Chúa Mùa Xuân:   Nhạc Chọn lọc (music collection) :   1. Gia Nghiệp Đời Con:   2. Kinh Hòa Bình:   3. Anh Hùng Tử Đạo:   4. Bài Ca Lòng Nhân Hậu:   5. Bao La Tình Chúa:   6. Cho Con Vững Tin:   7. Chứng Nhân Tình Yêu:   8. Con Đường Chúa Đi:   9. Con Nay Trở Về:   10. Dâng 6 :   11. Gieo Mầm Tình Yêu:   12. Lạy Cha Tha......

Read More


20
Nov 2017
Photo/Video Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Vương Cung Thánh Đường TGP-Los Angeles, 11/19/2017

1. Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 Photo by: Billy Trần (enter here:) 2. More Photo Album Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việtnam 11/19/2017 by: Quân Trần (enter here:) 3. More Photo Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam in Google Drive by: Nguyễn Đình Anh (enter here:) 4. More Photo Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam by: Trung Vũ (enter here:)   Video Diễn nguyện Thánh Tử Đạo Anrê Trần Văn Trống  – 11/19/2017  More Feed Video from our YouTube ‘s channel:   Video Thánh......

Read More