Thư Mời Tĩnh Tâm Của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình

Thư Mời Tĩnh Tâm

(của Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình)

Để giúp các gia đình trong Tổng Giáo Phận sống Mùa Chay Thánh, CTTTHNGD/TGP/LA sẽ tổ chức cho các song nguyền cùng gia đình một buổi tĩnh tâm với chủ đề:

Gia đình sống Mùa Chay Thánh.

Ø Thời gian: Chúa nhật ngày 26 tháng 3 2017,

từ 8:30am -2:00pm.

Ø Địa điểm: Hội Trường Giáo Xứ Nativity, El Monte

3743 Tyler av El Monte CA 91731.

Ø Do Cha Giuse Hoàng Tiến Đoàn, SJ giảng thuyết.

Mọi chi tiết xin liên lạc AC. Bạch & Vân: 626-552-6101

Trân trọng kính mời

Thay mặt CT/TTHNGĐ                               Hiệp Thỉnh

Nguyễn Thái Bạch & Vân          Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, SJ.

Chủ Nguyền                                     Tổng Linh Nguyền

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *