Liên Đoàn LMTT Mừng Lễ Bổn Mạng

Spread the love

lien-doan-LMTT-2016LTS: Vào Thứ Bảy ngày 11 tháng 6, các Đoàn Liên Minh Thánh Tâm trong Tổng Giáo Phận Los Angeles đã tề tựu về Giáo xứ St. Joan of Arc để Hành Hương Năm Thánh và mừng Lễ Bổn Mạng của Liên Đoàn. Sau đây là những hình ảnh do PV. Châu Quyền ghi lại tại sự kiện trên. Xin xem thêm hình sau đây:

Photo Album 11-06-2016

 

Photo Sinh Hoạt Liên Đoàn LMTT / TGP-Los Angeles