Hội Đồng Mục Vụ

Spread the love

[vc_row row_type=”2″ blox_bgcolor=”#f7f8fa” video_fullscreen=”true” video_type=”video/youtube”][vc_column][distance][big_title bigtitle_content=”Hội Đồng Mục Vụ” aligncenter=”enable” type=”1″][subtitle type=”3″ subtitle_content=”Ban Thường Vụ”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”https://tgpla.org/wp-content/uploads/2015/12/Nguyen-Hieu-Vinh-Portrait1.jpg” name=”Ông Nguyễn Hiếu Vinh” link=”#” title=”Chủ Tịch “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”https://tgpla.org/wp-content/uploads/2015/12/Thelu-Bui-Portrait.jpg” name=”Ông Bùi Thế Lữ” link=”#” title=”Phó Chủ Tịch Nội Vụ”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”https://tgpla.org/wp-content/uploads/2015/12/Ngo-Thanh-Nam.jpg” name=”Ông Ngô Thành Nam ” link=”#” title=”Phó Chỉ Tịch Ngoại Vụ”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”https://tgpla.org/wp-content/uploads/2015/11/ThuHuongPortrait.jpg” name=”C. Mai Như Thu Hương ” link=”#” title=”Tổng Thư Ký”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”https://tgpla.org/wp-content/uploads/2015/12/Vu-Hong-Phuong.jpg” name=”C. Vũ Hồng Phương ” link=”#” title=”Tổng Thủ Quỹ” text=”
“][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”2″ blox_bgcolor=”#afdbff” video_fullscreen=”true” video_type=”video/youtube”][vc_column][subtitle type=”3″ subtitle_content=”Thành Viên Ban Chấp Hành”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”5592″ name=”Ô. Ngô Thành Nam” link=”#” title=”Ủy Viên – Trưởng Ban Phụng Vụ”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”5590″ name=”C. Mai Như Thiên Hương” link=”#” title=”Ủy Viên – Trưởng Ban MVTN”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”5585″ name=”Ô. Bùi Văn Cư” link=”#” title=”Ủy Viên – Trưởng Ban Ơn Thiên Triệu”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”5585″ name=”Ô. Đào Ngọc Điệp” link=”#” title=”Ủy Viên – Trưởng Ban Kế Hoạch”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”5580″ name=”Ô. Trần Hữu Thanh” link=”#” title=”Ủy Viên – Trưởng Ban Khánh Tiết”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][distance type=”4″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”2″ blox_image=”7478″ blox_bg_attachment=”true” blox_dark=”true” row_color=”#4cabff” video_fullscreen=”true” video_type=”video/youtube”][vc_column][subtitle type=”3″ subtitle_content=”Đại Diện Các Ban-Ngành-Phong Trào-Hội Đoàn”][distance][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”ÔB Nguyễn Thái Bạch & Vân ” link=”#” title=”Chủ Nguyền CT. TTHN-GĐ”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7483″ name=”Ô. Nguyễn Phương” link=”#” title=”LĐ Trưởng LĐ Tông Đồ Fatima”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7484″ name=”Ô. Bùi Quang Trung” link=”#” title=”LĐ Trưởng LĐ Thiếu Nhi Fatima “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”B. Phạm Thùy Châu” link=”#” title=”Trưởng Phong Trào CTĐS”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Phạm Cương” link=”#” title=”LĐ Trưởng LĐ Thiếu Nhi Thánh Thể “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Võ Thành Công” link=”#” title=”LĐ Trưởng LĐ LMTT”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”B. Ngô Thị Tuất” link=”#” title=”LH Trưởng LH Các BMCG”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Tạ Việt Huê” link=”#” title=”Trưởng Phong Trào Cursillo “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][distance type=”4″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”2″ blox_image=”7478″ blox_bg_attachment=”true” blox_dark=”true” row_color=”rgba(30,115,190,0.9)” video_fullscreen=”true” video_type=”video/youtube”][vc_column][subtitle type=”3″ subtitle_content=”Đại Diện Các Cộng Đoàn”][distance][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7485″ name=”Bà Đỗ Nguyễn Tuyết” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ An Phong”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7483″ name=”Ô. Nguyễn Hữu Bình” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Đức Mẹ La Vang “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7484″ name=”Ô. Phạm Thăng” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Đức Mẹ Mân Côi”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Trần Văn Lý” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Nữ Vương Thiên Thần”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Vương Đạm” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Đức Mẹ Mông Triệu”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Trịnh Viết Nam” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Thánh Giuse”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Hoàng Duy Tân” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Maria Nữ Vương “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Trần Minh Quân” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Phục Sinh “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Hoàng Văn Nhạ” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Lộ Đức “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ông Nguyễn Khắc Nghiêm” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Thánh Phêrô – S.F.S”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Trần Hữu Thanh” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Thánh Tâm”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Lê Nam” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ St. Lucy”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Nguyễn Văn Hảo” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Gia Thất”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”Ô. Trần Trung Nghĩa” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Thánh Phêrô – Torrance”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″][ourteam img=”7481″ name=”B. Đặng Hoàng Nga” link=”#” title=”Chủ Tịch CĐ Lòng Chúa Thương Xót “][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/6″]
[/vc_column_inner][/vc_row_inner][distance type=”4”][/vc_column][/vc_row]