>> Cộng Đoàn Thánh Tâm

Spread the love
Our Lady of Peach Church

Our Lady of Peach Church

Cộng Đoàn THÁNH TÂM ™ Our Lady of Peach Church

Địa Chỉ: 15444 Nordhoff St., North Hills, CA 91343  ĐT: 818-894-1176
Web:  olpeace.org

Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam

Chủ Tịch: Ông Trần Hữu Thanh  ĐT: 818-429-6537

Lễ Chúa Nhật:  4:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 6:00pm – 7:00pm Thứ Ba và Thứ Năm