>> Cộng Đoàn Thánh Phêrô – Santa Fe Spring

Spread the love
St. Pius X Church

St. Pius X Church

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ ™- SANTA FE SPRING

Địa Chỉ: 10827 S. Pioneer Blvd., S.Fe Springs, CA 90670  ĐT: 562-863-8734
Web:  www.spxraiders.com

Mục Vụ:  Lm. Joseph Quân Nguyễn

Chủ Tịch: Ông Ngô Minh Chánh  ĐT: 562-607-2745

Lễ Chúa Nhật: 6:30pm Thứ Bảy

Giải tội: 4:00pm – 5:00pm Thứ Bảy