>> Cộng Đoàn Nữ Vương Thiên Thần

Spread the love
Our Lady of Loretta Church

Our Lady of Loretta Church

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN ™ – Our Lady of Loretta Church

Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013
Web:  ourladyoflorettochurch.org

Chánh Xứ: Lm. Nguyễn D. Anh Tuấn  ĐT: 213-483-3013

Chủ Tịch: Ông Trần Văn Lý  ĐT: 323-403-7579

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật