>> Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót

Spread the love
St. Anthony Church

St. Anthony Church

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT  St. Anthony Church

Địa Chỉ: 1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776 ĐT: 626-288-8912
Web:  saintanthonyparishsg.org

Liên Lạc: Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh,O.H  ĐT: 805-284-8378

Chủ Tịch: Bà Đặng Hoàng Nga  ĐT: 626- 476-1266

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy