>> Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang

Spread the love

St. Joseph the Worker – Winnetka

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG ™- St. Joseph the Worker – Winnetka

Địa Chỉ: 19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306  ĐT: 818-341-6634
Web:  www.sjwchurch.com

Quản Nhiệm: Lm Giuse Nguyễn Thuấn  ĐT: 818-341-6634

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Hữu Bình  ĐT: 818-341-6036

Lễ Chúa Nhật: 5:30pm Chúa Nhật

Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Chúa Nhật