Suy Niệm – Chúa Nhật 12 Thường Niên – Ngày 23 Tháng 6 – Năm B – Daily Mass TV Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm:   Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Làm chứng cho ánh sáng

Con thuyền tròng trành trước phong ba giữa biển cả thế mà Thầy Giêsu vẫn nằm ngủ. Tại sao Thầy không nao núng, trong khi các tông đồ cuống cuồng lên? Phải chăng vì Thầy đang nằm trong tay mọi uy quyền. Nếu các môn đệ tin vào sức mạnh của Thầy mình, chắc chắn các ông sẽ an tâm. Các ông nhát đảm vì thiếu niềm tin.

Cầu Nguyện: Lạy Thầy Giêsu kính mến! Chúng con, Giáo Hội chúng con, lao đao giữa biển cả cuộc đời. Quyền lực sự dữ đang thét gào như muốn nuốt gọn lấy chúng con. Nhiều phen chúng con đã té nhào trước sự tấn công của ác thần. Xin Thầy thức dậy và mau đến với chúng con. Có Thầy cùng chiến đấu, chắc chắn chúng con sẽ chiến thắng vẻ vang. Amen.

 Chúa Nhật  12 Thường Niên – Năm B

.

Bài Ðọc I: G 38, 1. 8-11   “Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”.

Trích sách Gióp.

Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: “Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây”.  Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31     Ðáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1).     Hoặc đọc: Alleluia.

1. Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên.

2. Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy.

3. Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng.

4. Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta!

Bài Ðọc II: 2 Cr 5, 14-17   “Ðây mọi cái mới đã được tạo dựng”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, lòng mến của Ðức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì họ.

Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Ðức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Ðức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới.  Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b    Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 4, 35-40   “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”   Ðó là lời Chúa.

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Bài Đọc I: G 38, 1. 8-11  “Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây”.

Bài trích sách Gióp.

Bấy giờ từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời Gióp rằng: “Khi nước chảy mạnh vỡ bờ như sinh ra bởi lòng mẹ, ai đã lấy cửa mà ngăn lại, lúc Ta lấy mây làm áo che nó, và lấy u tối che phủ nó như khăn bọc con trẻ? Ta đã vạch biên giới chung quanh nó, đã đặt khung cửa và then chốt mà phán rằng: “Ngươi chảy đến đây mà thôi, không được chảy xa nữa và vỗ sóng ba đào cũng phải dừng tại đây”.   Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 106, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31    Đáp: Hãy tán tạ Chúa, bởi đức từ bi Người còn muôn thuở (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Những người xuống tàu vượt biển ra khơi, làm nghề thương mại trên nơi nước cả, họ đã nhìn thấy những kỳ công của Chúa, và những việc huyền diệu của Người ở chỗ thâm uyên. – Đáp.

2) Chúa lên tiếng, và Người đã khiến phong ba nổi dậy, Người đã khiến cho sóng biển dâng cao. Những người đó lên tới trời xanh, xuống lòng biển thẳm, tâm hồn họ bủn rủn trong cảnh gian nguy. – Đáp.

3) Họ đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và Người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo âu. Người biến đổi phong ba thành gió thổi hiu hiu, và bao làn sóng biển đều im lặng. – Đáp.

4) Họ mừng vui vì thấy sóng biển yên, và Chúa đã đưa họ cập bến ước mong. Những người đó hãy cảm ơn Chúa vì lòng nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Người đối với con người ta! – Đáp.

Bài Đọc II: 2 Cr 5, 14-17   “Đây mọi cái mới đã được tạo dựng”.

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng ta; chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người, vậy mọi người đều đã chết. Và Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ.

Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Đức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới.   Đó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b   Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 4, 35-40   “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”   Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, con người chúng ta chỉ là thụ tạo nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương và cứu chuộc bằng giá máu của Con Một Người. Trong tâm tình biết ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa”. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh không ngừng tìm kiếm thánh ý Chúa để dẫn dắt con thuyền Giáo Hội vượt qua phong ba bão táp.
  2. Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Chúng ta cùng cầu xin cho những người tự xưng là vô thần, những người chưa nhận biết Chúa được ơn soi sáng giúp nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong thiên nhiên, trong vũ trụ vạn vật và nơi các chứng nhân Tin Mừng.
  3. Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang gặp gian nan thử thách/ được ơn can đảm đương đầu với khó khăn bằng tất cả niềm tin và sự phó thác trọn vẹn cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
  4. Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong chúng ta luôn cảm thấy hạnh phúc và vững tin có Chúa luôn yêu thương và đồng hành trong mọi hoàn cảnh, và không ngừng sống niềm tin đó với tất cả lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin cho chúng con, để dù thuyền đời của mỗi người chúng con và của Giáo hội có chao đảo thì chúng con vẫn một lòng vững tin có Chúa hằng luôn hiện diện và đồng hành với chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Gospel Mk 4, 35-40

On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples:
“Let us cross to the other side.”
Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was.
And other boats were with him.
A violent squall came up and waves were breaking over the boat,
so that it was already filling up.
Jesus was in the stern, asleep on a cushion.
They woke him and said to him,
“Teacher, do you not care that we are perishing?”
He woke up,
rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet! Be still!”
The wind ceased and there was great calm.
Then he asked them, “Why are you terrified?
Do you not yet have faith?”
They were filled with great awe and said to one another,
“Who then is this whom even wind and sea obey?”

Daily Reading & Meditation

Sunday ((June 23):The hand of the Lord was with him
Scripture: Luke 1:57-66,80  (alternate reading: Luke 1:5-17)

57 Now the time came for Elizabeth to be delivered, and she gave birth to a son. 58 And her neighbors and kinsfolk heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. 59 And on the eighth day they came to circumcise the child; and they would have named him Zechariah after his father, 60 but his mother said, “Not so; he shall be called John.” 61 And they said to her, “None of your kindred is called by this name.” 62 And they made signs to his father, inquiring what he would have him called. 63 And he asked for a writing tablet, and wrote, “His name is John.” And they all marveled. 64 And immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke, blessing God. 65 And fear came on all their neighbors. And all these things were talked about through all the hill country of Judea; 66 and all who heard them laid them up in their hearts, saying, “What then will this child be?” For the hand of the Lord was with him. 80 And the child grew and became strong in spirit, and he was in the wilderness till the day of his manifestation to Israel.

Meditation: Birthdays are a special time to remember and give thanks for the blessings that have come our way. Are you grateful for the ways that God has worked in your life, even from your birth? In many churches of the East and West the birth of John the Baptist is remembered on this day. The friends of Zechariah and Elizabeth marveled at the wonderful way in which God blessed them with a child. This child was destined by God for an important mission. The last verses in the last book of the Old Testament, taken from the prophet Malachi, speak of the Lord’s messenger, the prophet Elijah who will return to “turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers” (Malachi 4:6).

Birth and mission of John the Baptist 
We see the beginning of the fulfillment of this word when the Angel Gabriel announced to Zechariah the marvelous birth and mission of John the Baptist (Luke 1:17). When this newly born child was about to be named, as customary on the eighth day, his relatives quibbled over what name to give him. (Don’t relatives today often do the same when the time comes for naming a newborn?) This child, however has been named from above! And Elizabeth is firm in her faith and determined to see that God be glorified through this child. The name John means “the Lord is gracious”. In the birth of John and in the birth of Jesus the Messiah we see the grace of God breaking forth into a world broken by sin and without hope. John’s miraculous birth shows the mercy and favor of God in preparing his people for the coming of their Lord and Savior, Jesus Christ.

John the Baptist’s life was fueled by one burning passion – to point others to Jesus Christ and to the coming of God’s kingdom. Scripture tells us that John was filled with the Holy Spirit even from his mother’s womb (Luke 1:15, 41) by Christ himself, whom Mary had just conceived by the Holy Spirit. When Mary visited her cousin Elizabeth, John leapt in the womb of Elizabeth as they were filled with the Holy Spirit (Luke 1:41). The fire of the Spirit dwelt in John and made him the forerunner of the coming Messiah. John was led by the Spirit into the wilderness prior to his ministry where he was tested and grew in the word of God. John’s clothing was reminiscent of the prophet Elijah (see Kings 1:8).

John broke the prophetic silence of the previous centuries when he began to speak the word of God to the people of Israel. His message was similar to the message of the Old Testament prophets who chided the people of God for their unfaithfulness and who tried to awaken true repentance in them. Among a people unconcerned with the things of God, it was his work to awaken their interest, unsettle them from their complacency, and arouse in them enough good will to recognize and receive Christ when he came.

God’s gracious gift to us 
What is the significance of John the Baptist and his message for our lives? When God acts to save us he graciously fills us with his Holy Spirit and makes our faith come “alive” to his promises. Each and every day the Lord is ready to renew us in faith, hope, and love. Like John the Baptist, the Lord invites each of us to make our life a free-will offering to God. God wants to fill us with his glory all the days of our lives, from birth through death. Renew the offering of your life to God and give him thanks for his mercy and favor towards you.

“Lord Jesus, you bring hope and salvation to a world lost in sin, despair, and suffering. Let your grace refresh and restore your people today in the hope and joy of your great victory over sin and death.”

Psalm 139:1-3,13-15

1 O LORD, you have searched me and known me!
2 You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar.
3 You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways.
13 For you formed my inward parts, you knit me together in my mother’s womb.
14 I praise you, for you are awesome and wonderful. Wonderful are your works!  You know me right well;
15 my frame was not hidden from you, when I was being made in secret, intricately wrought in the depths of the earth.

Daily Quote from the early church fathers: Parallels between John and Jesus, by Ephrem the Syrian (306-373 AD)

“The elderly Elizabeth gave birth to the last of the prophets, and Mary, a young girl, to the Lord of the angels. The daughter of Aaron gave birth to the voice in the desert (Isaiah 63:9), but the daughter of David to the strong God of the earth. The barren one gave birth to him who remits sins, but the Virgin gave birth to him who takes them away (John 1:29). Elizabeth gave birth to him who reconciled people through repentance, but Mary gave birth to him who purified the lands of uncleanness. The elder one lit a lamp in the house of Jacob, his father, for this lamp itself was John (John 5:35), while the younger one lit the Sun of Justice (Malachi 4:2) for all the nations. The angel announced to Zechariah, so that the slain one would proclaim the crucified one and that the hated one would proclaim the envied one. He who was to baptize with water would proclaim him who would baptize with fire and with the Holy Spirit (Matthew 3:11). The light, which was not obscure, would proclaim the Sun of Justice. The one filled with the Spirit would proclaim concerning him who gives the Spirit. The priest calling with the trumpet would proclaim concerning the one who is to come at the sound of the trumpet at the end. The voice would proclaim concerning the Word, and the one who saw the dove would proclaim concerning him upon whom the dove rested, like the lightning before the thunder.” (excerpt from COMMENTARY ON TATIAN’S DIATESSARON 1.31)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA