Suy Niệm – Chúa Nhật 11 Thường Niên – Ngày 16 Tháng 6 – Năm B – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm: Bao lâu chưa được biết, nhờ mặc khải của Đức Kitô, rằng Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa Tình Yêu, thì trong tâm trí chúng ta vẫn còn đó những khiếm khuyết khiến cho mình, vốn là những kẻ thấp hèn, khó lòng mà đạt đến sự viên mãn của cuộc đời này trong tình yêu. Tuy nhiên, cũng có những người, dù thiếu sự hiểu biết đó, vẫn sống một cuộc đòi yêu thương thực sự.

Đối với người tín hữu, Đức Kitô là Thiên Chúa nhập thể đã cứu chuộc loài người. Như vậy, Ngài ban cho chúng ta, nếu như chúng ta muốn, được yêu mến với cả con người mình và được cộng tác vào việc cứu độ nhân loại nhờ tình yêu và cho tình yêu.

Bởi thế, có một bước thứ hai trong cuộc đời tình yêu này, vốn là lối vào trong luồng sự sống của Ba Ngôi. Lối vào này được hình thành nhờ ơn Cứu Chuộc dành cho tất cả mọi người và ân sủng bí tích từ đó phát xuất dẫn đưa chúng ta vào trong Hội Thánh một cách cụ thể…

Trong Kitô giáo, chính nhờ Đức Kitô mà chúng ta có thể liên lạc trực tiếp với Thiên Chúa Ba Ngôi, và sự liên lạc với vũ trụ chỉ là hậu quả của cuộc sống ân sủng này nơi chúng ta, nếu như tất cả con người chúng ta được qui hướng về tình yêu nhờ Đức Kitô. Thánh Phanxicô Assisi là một người như thế.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa, chúng con đặt tin cậy và hy vọng nơi Chúa. Amen.

 Chúa Nhật 11 Thường Niên – năm B

.

Bài Ðọc I: Ed 17, 22-24  “Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp”.

Trích sách ngôn sứ Êdêkien.

Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:

Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.

Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới bóng lá cành. Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Ðức Chúa.

Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo và cây khô héo được xanh tươi.

Chính Ta là Ðức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.       Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 91, 2-3.13-14.15-16  Ðáp: Lạy Chúa, hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài (c. 2a).

Xướng: 1) Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Ðâng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya. – Ðáp.

2) Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá Li-băng được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa Ta. – Ðáp.

3) Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi ẩn náu, nơi Người chẳng có chút bất công. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2Cr 5,6-10  “Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Ðức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.  Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38  Alleluia, alleluia! – Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Ðức Ki-tô. Ai tuân giữa lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 4,26-34  “Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Ðất tự động sinh hoa kết quả: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”

 Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.  Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác lên đường gieo rắc hạt giống Lời Chúa, để tất cả vũ trụ đi tới sự viên mãn của mùa gặt chung cuộc. Trong tâm tình tín thác vào quyền năng Chúa, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin:

  1. Hạt giống Lời Chúa cứ âm thầm phát triển, bất chấp mọi thế lực cản phá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội thánh/ luôn cộng tác đắc lực vào công việc gieo rắc Lời Chúa, và tín thác vào sự tác động quyền năng của Ngài, để hạt giống Lời Chúa sinh nhiều bông hạt, trái tốt.
  2. Chúa Giêsu chính là hạt giống Nước Trời được gieo vào lòng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hạt giống ấy hôm nay nhỏ bé nhưng sẽ âm thầm lớn lên trong mọi Kitô hữu, để cuộc đời mỗi người sẽ trổ sinh hoa trái, cành lá xanh tươi, đem lại bóng mát, niềm tin và hạnh phúc cho nhau.
  3. Chính Giáo Hội tiên khởi, dù yếu đuối, vẫn ý thức được mình đang tham dự vào sự thành công của một công trình luôn tiềm tàng nguồn sinh lực vô biên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai chịu trách nhiệm quản lý các trang mạng xã hội/ biết dành ưu tiên cho tình liên đới và việc học biết tôn trọng sự khác biệt nơi con người.
  4. Nước Thiên Chúa không thể xây dựng trong một ngày, nhưng trường kỳ từ ngày này sang ngày khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn tin tưởng phó thác cho quyền năng yêu thương của Chúa/ khi thực thi những bổn phận âm thầm hàng ngày. Chính Ngài sẽ làm cho những công việc ấy đạt kết quả vượt sức mong đợi của chúng ta/ để làm ích cho chính bản thân, cho tha nhân và cho Nước Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian như hạt giống bị vùi dập, chết đi trong lòng đất nhưng không bị hủy diệt mà đã sống lại vinh sáng. Xin cho chúng con biết gieo vào lòng đời những hạt giống yêu thương, phục vụ bằng chính con người và cuộc sống của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Gospel Mk 4:26-34

Jesus said to the crowds:
“This is how it is with the kingdom of God;
it is as if a man were to scatter seed on the land
and would sleep and rise night and day
and through it all the seed would sprout and grow,
he knows not how.
Of its own accord the land yields fruit,
first the blade, then the ear, then the full grain in the ear.
And when the grain is ripe, he wields the sickle at once,
for the harvest has come.”

He said,
“To what shall we compare the kingdom of God,
or what parable can we use for it?
It is like a mustard seed that, when it is sown in the ground,
is the smallest of all the seeds on the earth.
But once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants
and puts forth large branches,
so that the birds of the sky can dwell in its shade.”
With many such parables
he spoke the word to them as they were able to understand it.
Without parables he did not speak to them,
but to his own disciples he explained everything in private.

Daily Reading & Meditation

Sunday (June 16):  “What the kingdom of God is like
Scripture:  Mark 4:26-34

26 And he said, “The kingdom of God is as if a man should scatter seed upon the ground, 27 and should sleep and rise night and day, and the seed should sprout and grow, he knows not how. 28 The earth produces of itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. 29 But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest has come.” 30 And he said, “With what can we compare the kingdom of God, or what parable shall we use for it? 31 It is like a grain of mustard seed, which, when sown upon the ground, is the smallest of all the seeds on earth; 32 yet when it is sown it grows up and becomes the greatest of all shrubs, and puts forth large branches, so that the birds of the air can make nests in its shade.” 33 With many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear it; 34 he did not speak to them without a parable, but privately to his own disciples he explained everything.

Meditation: What can mustard seeds teach us about the kingdom of God? The tiny mustard seed literally grew to be a tree which attracted numerous birds because they loved the little black mustard seed it produced. God’s kingdom works in a similar fashion. It starts from the smallest beginnings in the hearts of men and women who are receptive to God’s word. And it works unseen and causes a transformation from within. Just as a seed has no power to change itself until it is planted in the ground, so we cannot change our lives to be like God until God gives us the power of his Holy Spirit.

The transforming power of the Word of God
The Lord of the Universe is ever ready to transform us by the power of his Spirit. Are you ready to let God change you by his life-giving Word and Spirit? The kingdom of God produces a transformation in those who receive the new life which Jesus Christ offers. When we yield to the Lord Jesus and allow his word to take root in us, our lives are transformed by the power of the Holy Spirit who dwells within us. Paul the Apostle says, “we have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us” (2 Corinthians 4:7). Do you believe in the transforming power of the Holy Spirit?

The cross of Jesus is the Tree of Life
Peter Chrysologous (400-450 AD), an early church father, explained how the ” tree of the cross” spread its branches throughout the world and grew into a worldwide community of faith offering its fruit to the whole world:

It is up to us to sow this mustard seed in our minds and let it grow within us into a great tree of understanding reaching up to heaven and elevating all our faculties; then it will spread out branches of knowledge, the pungent savor of its fruit will make our mouths burn, its fiery kernel will kindle a blaze within us inflaming our hearts, and the taste of it will dispel our unenlightened repugnance. Yes, it is true: a mustard seed is indeed an image of the kingdom of God. Christ is the kingdom of heaven. Sown like a mustard seed in the garden of the virgin’s womb, he grew up into the tree of the cross whose branches stretch across the world. Crushed in the mortar of the passion, its fruit has produced seasoning enough for the flavoring and preservation of every living creature with which it comes in contact. As long as a mustard seed remains intact, its properties lie dormant; but when it is crushed they are exceedingly evident. So it was with Christ; he chose to have his body crushed, because he would not have his power concealed….Christ became all things in order to restore all of us in himself. The man Christ received the mustard seed which represents the kingdom of God; as man he received it, though as God he had always possessed it. He sowed it in his garden, that is in his bride, the Church. The Church is a garden extending over the whole world, tilled by the plough of the gospel, fenced in by stakes of doctrine and discipline, cleared of every harmful weed by the labor of the apostles, fragrant and lovely with perennial flowers: virgins’ lilies and martyrs’ roses set amid the pleasant verdure of all who bear witness to Christ and the tender plants of all who have faith in him. Such then is the mustard seed which Christ sowed in his garden. When he promised a kingdom to the patriarchs, the seed took root in them; with the prophets it sprang up; with the apostles it grew tall; in the Church it became a great tree putting forth innumerable branches laden with gifts. And now you too must take the wings of the psalmist’s dove, gleaming gold in the rays of divine sunlight, and fly to rest for ever among those sturdy, fruitful branches. No snares are set to trap you there; fly off, then, with confidence and dwell securely in its shelter. (SERMON 98)

Do you allow the seed of God’s word to take deep root in your life and transform you into a fruit-bearing disciple of Jesus Christ?

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and transform me into the Christ-like holiness you desire. Increase my zeal for your kingdom and instill in me a holy desire to live for your greater glory.”

Psalm 92:1-2,12-15

It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High;
2 to declare your steadfast love in the morning, and your faithfulness by night,
12 The righteous flourish like the palm tree, and grow like a cedar in Lebanon.
13
 They are planted in the house of the Lord, they flourish in the courts of our God.
14
 They still bring forth fruit in old age, they are ever full of sap and green,
15
 to show that the Lord is upright; he is my rock, and there is no unrighteousness in him.

Daily Quote from the early church fathers: God gave us what was most precious, by Isaac of Nineveh (a Syrian monk, teacher, and bishop), 613-700 A.D.

“The sum of all is God, the Lord of all, who from love of his creatures has delivered his Son to death on the cross. For God so loved the world that he gave his only begotten Son for it. Not that he was unable to save us in another way, but in this way it was possible to show us his abundant love abundantly, namely, by bringing us near to him by the death of his Son. If he had anything more dear to him, he would have given it to us, in order that by it our race might be his. And out of his great love he did not even choose to urge our freedom by compulsion, though he was able to do so. But his aim was that we should come near to him by the love of our mind. And our Lord obeyed his Father out of love for us.” (excerpt from ASCETICAL HOMILY 74.28)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *