Suy Niệm – Chúa Nhật 10 Thường Niên – Ngày 9 Tháng 6 – Năm B – Thánh Lễ Online – Daily Mass

Spread the love


Suy Niệm: Ai là anh em tôi?   – Trong các sách Tin Mừng, có một nhân vật làm cầu nối giữa Cựu Ước và Tân Ước. Ông đ cho mình bị chất vấn v cách thức làm con. Đó là Nicôđêmô. Chuyện ông tới gặp Đức Giêsu ban đêm, muốn nhấn mạnh đón mầu nhiệm mà ông đang tiếp cận hơ đến s nhát đm của ông.

Có nhiều người cứ nói xa nói gần rằng tự do là kết quả của một sự vươn lên chậm chạp và quanh co, hơi giống như chuyện viên ngọc của đời sống thần linh được giấu trong mớ đất sét là con người, cần có thời gian của cả một đổi mới đạt đến chỗ trưởng thành và nở hoa. Thánh Phaolô, cũng như một vài vị khác, đã khai triên sự xuất hiện của tư cách làm mới mẻ này trong thư Galat: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngụ trong lòng anh em mà kêu lên: “Abba, Cha ơi”(Gl 4,6). Một kiểu nói tuyệt vời, chứa đựng cả một ban tuyên tín.

Một vài chỉ dẫn trên đây, đáng được khai triến rộng rãi hơn nữa, và đặt ra tiền đề cho một giả thuyết mà một ngày kia, một luận án có thể xác minh: Kinh Thánh và những câu chuyện về gia đình trong đó là một cuốn sách dạy cho chúng ta làm thế nào để trở nên những người con đích thực.

Cầu Nguyện :   – LẠY Chúa GIÊ-SU.  xin giúp chúng con ý thức sứ mạng của chúng con là phải loan báo Tin Mừng Nước Trời ngay trong môi trường chúng con đang sống. Giữa một thế giới u mê tăm tối, xin cho chúng con biết chiếu sáng đức tin bằng việc cầu nguyện cậy trông với lòng yêu mến Chúa. Giữa một thế giới chỉ muốn nhìn thấy hơn là nghe giảng, xin cho chúng con biết làm những việc thiện đi đôi với lời nói về Chúa. Giữa một thế giới còn nhiều chiến tranh thù hận, xin cho chúng con biết thực thi bác ái cụ thể như chia sẻ cơm áo cho người nghèo đói và tận tình phục vụ những ai gặp hoàn cảnh khó khăn.

.

Chúa Nhật 10 Thường Niên – Năm B  

Bài Ðọc I: St 3,9-15   “Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà”.

Trích sách Sáng thế.

Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẫn trốn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn”. Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn:“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất  trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”.   Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 129, 1-2.3-4.5-6a.6b-8

Ðáp: Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. (c. 7bc)

Xướng: 1) Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu. – Ðáp.

2) Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con biết kính sợ Ngài. – Ðáp.

3) Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. – Ðáp.

4) Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Ítraen hỡi, bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Ítraen cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2Cr 4,13 – 5,1  “Chúng tôi tin, nên chúng tôi mới nói”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, có được cùng một lòng tin, như đã chép: Tôi đã tin, nên tôi mới nói, thì chúng tôi cũng tin, nên chúng tôi mới nói. Quả thật, chúng tôi biết rằng: Ðấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên hữu Người cùng với anh em. Thật vậy, tất cả những điều ấy xảy ra là vì anh em. Như thế, ân sủng càng dồi dào, thì càng có đông người hơn dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, để tôn vinh Người.

Cho nên chúng tôi không chán nản. Trái lại, dù con người bên ngoài của chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới. Thật vậy, một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời. Vì thế, chúng ta mới không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.   Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 12,31b-32

Alleluia, alleluia! – Chúa nói: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 3, 20-35  “Xatan đã tận số”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.   Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, đường lối của Thiên Chúa khác xa với những suy nghĩ tầm thường của con người. Tin tưởng và xác tín Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

  1. Hết lòng phục vụ nhân loại trong khiêm tốn là đặc tính của Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo hội/ luôn là những người tận tụy phục vụ cộng đoàn Dân Chúa, và bất cứ ai đang sống trong cảnh khốn cùng.
  2. Ở đâu có ghen tương, ở đó có xáo trộn và đủ mọi điều xấu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết chân thành yêu thương nhau, nhất là luôn sống tinh thần hiền hoà, khoan dung và hết lòng mến chuộng điều lành.
  3. Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang hoạt động tông đồ tại các miền truyền giáo, luôn có một đức tin trong sáng, một tình thương xả kỷ cùng tinh thần phục vụ vô vị lợi, và xem tất cả những con người mình gặp gỡ đều là thành viên trong một gia đình thiêng liêng.
  4. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ biết vượt qua bản tính con người yếu đuối khi gặp những khó khăn trong cuộc sống thường ngày, để can đảm thi hành ý muốn của Chúa, hầu trở nên những người em cùng huyết nhục với Đức Giêsu-Kitô.

Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Chúa, còn Chúa lại hạ mình xuống phục vụ chúng con như người tôi tớ, và chết thay cho chúng con trên thập giá. Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Chúa và sống yêu thương mọi người như anh chị em. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

.


Gospel MK 3: 20-35

Jesus came home with his disciples.
Again the crowd gathered,
making it impossible for them even to eat.
When his relatives heard of this they set out to seize him,
for they said, “He is out of his mind.”
The scribes who had come from Jerusalem said,
“He is possessed by Beelzebul,”
and “By the prince of demons he drives out demons.”Summoning them, he began to speak to them in parables,
“How can Satan drive out Satan?
If a kingdom is divided against itself,
that kingdom cannot stand.
And if a house is divided against itself,
that house will not be able to stand.
And if Satan has risen up against himself
and is divided, he cannot stand;
that is the end of him.
But no one can enter a strong man’s house to plunder his property
unless he first ties up the strong man.
Then he can plunder the house.
Amen, I say to you,
all sins and all blasphemies that people utter will be
forgiven them.
But whoever blasphemes against the Holy Spirit
will never have forgiveness,
but is guilty of an everlasting sin.”
For they had said, “He has an unclean spirit.”His mother and his brothers arrived.
Standing outside they sent word to him and called him.
A crowd seated around him told him,
“Your mother and your brothers and your sisters
are outside asking for you.”
But he said to them in reply,
“Who are my mother and my brothers?”
And looking around at those seated in the circle he said,
“Here are my mother and my brothers.
For whoever does the will of God
is my brother and sister and mother.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (June 9): Whoever does the will of God is my brother, and sister, and mother
Scripture:  Mark 3:20-35 

[Then he went home] 20 and the crowd came together again, so that they could not even eat. 21 And when his family heard it, they went out to seize him, for people were saying, “He is beside himself.”
22 And the scribes who came down from Jerusalem said, “He is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons he casts out the demons.” 23 And he called them to him, and said to them in parables, “How can Satan cast out Satan? 24 If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. 25 And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. 26 And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but is coming to an end. 27 But no one can enter a strong man’s house and plunder his goods, unless he first binds the strong man; then indeed he may plunder his house. 28 “Truly, I say to you, all sins will be forgiven the sons of men, and whatever blasphemies they utter; 29 but whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin” — 30 for they had said, “He has an unclean spirit.”
31 And his mother and his brothers came; and standing outside they sent to him and called him. 32 And a crowd was sitting about him; and they said to him, “Your mother and your brothers are outside, asking for you.” 33 And he replied, “Who are my mother and my brothers?” 34 And looking around on those who sat about him, he said, “Here are my mother and my brothers! 35 Whoever does the will of God is my brother, and sister, and mother.”

Meditation:

[Mark 3:20-21] Is the Lord Jesus honored in your home? Why would Jesus’ relatives be so upset with him when he began his public ministry? On one occasion Jesus remarked that a man’s enemies will be the members of his own household (Matthew 10:36). The Gospel of Mark records the reaction of Jesus’ relatives when he went home: they came to seize him. They, no doubt, thought that Jesus must have gone mad or become a religious fanatic. How could a good home-body from Nazareth leave his father’s carpentry trade and go off to become a traveling preacher?

Jesus had thrown away the security and safety of a quiet and respectable life close to his family and relatives. He, undoubtedly, expected opposition from the Jewish authorities. The hardest opposition, however, may come from someone close to us, even your own kin. Jesus met opposition with grace and with determination to fulfill his Father’s will. Are you ready to obey and follow the Lord even if others oppose your doing so?

“Lord Jesus, may I always put you first and find joy in doing your will. May your love and charity grow in me, especially in the face of opposition and adversity.”


[Mark 3:22-30] When danger lurks, what kind of protection do you seek?Jesus came to free us from the greatest danger of all – the corrupting force of evil which destroys us from within and makes us slaves to sin and Satan (John 8:34). Evil is not an impersonal force that just happens. It has a name and a face and it seeks to master every heart and soul on the face of the earth (1 Peter 5:8-9). Scripture identifies the Evil One by many names, ‘Satan’, ‘Beelzebul – the prince of demons’, the ‘Devil’, the ‘Deceiver’, the ‘Father of Lies’, and ‘Lucifier’, the fallen angel who broke rank with God and established his own army and kingdom in opposition to God. Jesus declared that he came to overthrow the power of Satan and his kingdom (John 12:31).

Jesus’ numerous exorcisms brought freedom to many who were troubled and oppressed by the work of evil spirits. Jesus himself encountered personal opposition and battle with Satan when he was put to the test in the wilderness just before his public ministry (Matthew 4:1; Luke 4:1). He overcame the Evil One through his obedience to the will of his Father.

Some of the Jewish leaders reacted vehemently to Jesus’ healings and exorcisms and they opposed him with malicious slander. How could Jesus get the power and authority to release individuals from Satan’s influence and control? They assumed that he had to be in league with Satan. They attributed his power to Satan rather than to God. Jesus asserts that no kingdom divided against itself can survive for long.

We have witnessed enough civil wars in our own time to prove the destructive force at work here for the annihilation of whole peoples and their land. If Satan lends his power against his own forces then he is finished. Cyril of Alexandria, a 5th century church father explains the force of Jesus’ argument:

Kingdoms are established by the fidelity of subjects and the obedience of those under the royal scepter. Houses are established when those who belong to them in no way whatsoever thwart one another but, on the contrary, agree in will and deed. I suppose it would establish the kingdom too of Beelzebub, had he determined to abstain from everything contrary to himself. How then does Satan cast out Satan? It follows then that devils do not depart from people on their own accord but retire unwillingly. ‘Satan,’ he says, ‘does not fight with himself.’ He does not rebuke his own servants. He does not permit himself to injure his own armor-bearers. On the contrary, he helps his kingdom. ‘It remains for you to understand that I crush Satan by divine power.’ [Commentary on Luke, Homily 80]

Jesus asserted his authority to cast out demons as a clear demonstration of the reign of God. God’s power is clearly at work in the exorcisms which Jesus performed and they give evidence that God’s kingdom has come.

What kind of spiritual danger or harm should we avoid at all costs? Jesus used the illustration of a strong man whose house and possessions were kept secure. How could such a person be overtaken and robbed of his goods except by someone who is stronger than himself? Satan, who is our foe and the arch-enemy of God, is stronger than us. Unless we are clothed in God’s strength, we cannot withstand Satan with our own human strength.

What does Satan wish to take from us – our faith and confidence in God and our allegiance to follow God’s law. Satan is a rebel and a liar. Satan can only have power or dominion over us if we listen to his lies and succumb to his will which is contrary to the will of God. Jesus makes it clear that there are no neutral parties in this world. We are either for Jesus or against him, for the kingdom of God or against it. There are two kingdoms in opposition to one another – the kingdom of God’s light and truth and the kingdom of darkness and deception under the rule of Satan. If we disobey God’s word, we open to door to the power of sin and Satan’s influence in our lives. If we want to live in true freedom from the power of sin and Satan, then our “house” – our mind and heart and whatever we allow to control our appetites and desires – must be occupied and ruled by Jesus Christ where he is enthroned as Lord and Savior. Do you know the peace and security of a life submitted to God and to his word?

What is the unforgivable sin which Jesus warns us to avoid? Jesus knows that his disciples will be tested and he assures them that the Holy Spirit will give them whatever grace and help they need in their time of adversity. He warns them, however, that it’s possible to spurn the grace of God and to fall into apostasy (giving up the faith) out of cowardice or disbelief. Why is blasphemy against the Holy Spirit reprehensible? Blasphemy consists in uttering against God, inwardly or outwardly, words of hatred, reproach, or defiance. It’s contrary to the respect due God and his holy name. Jesus speaks of blaspheming against the Holy Spirit as the unforgivable sin. Jesus spoke about this sin immediately after the scribes and Pharisees had attributed his miracles to the work of the devil instead of to God. A sin can only be unforgivable if repentance is impossible. If someone repeatedly closes their eyes to God, shuts their ears to his voice, and reject his word, they bring themselves to a point where they can no longer recognize God when he can be seen and heard. They become spiritually blind-sighted and speak of “evil as good and good as evil” (Isaiah 5:20).

To fear such a state of sin and spiritual blindness, however, signals that one is not dead to God and is conscious of the need for God’s grace, mercy, and help. There are no limits to the mercy of God, but anyone who refuses to acknowledge and confess their sins and to ask God for forgiveness, spurns God’s generous offer of mercy, pardon, grace, and healing. Through their own stubborn pride and willfullness, they reject God, refuse his grace and help to turn away from sin, and reject the transforming power of the Holy Spirit to heal and restore them to wholeness. God always gives sufficient grace and help to all who humbly call upon him. Giving up on God and refusing to turn away from sin and disbelief results from pride and the loss of hope in God.

What is the basis of our hope and confidence in God? Through Jesus’ death on the cross and his victory over the grave when he rose again on the third day, Satan has been defeated and death has been overcome. We now share in Christ’s victory over sin and Satan and receive adoption as God’s sons and daughters. Through the gift of the Holy Spirit, the Lord enables us to live a new life of love and freedom from slavery to sin. The Lord Jesus is our refuge and strength because he makes his home with us (John 15:4) and gives us the power and help of the Holy Spirit. Do you take refuge in the Lord and allow him to be the Ruler of your life?

“Lord Jesus, you are my hope and salvation. Be the ruler of my heart and the master of my home. May there be nothing in my life that is not under your lordship.”


[Mark 3:31-35] Who do you love and cherish the most? God did not intend for us to be alone, but to be with others. He gives us many opportunities for developing relationships with family, friends, neighbors, and co-workers. Why did Jesus, on this occasion, seem to ignore his own relatives when they pressed to see him? His love and respect for his mother and his relatives was unquestionable. Jesus never lost an opportunity to teach his disciples a spiritual lesson and truth about the kingdom of God. On this occasion when many gathered to hear Jesus he pointed to another higher reality of relationships, namely our relationship with God and with those who belong to God.

What is the essence of being a Christian? It is certainly more than doctrine, precepts, and commandments. It is first and foremost a relationship – a relationship of trust, affection, commitment, loyalty, faithfulness, kindness, thoughtfulness, compassion, mercy, helpfulness, encouragement, support, strength, protection, and so many other qualities that bind people together in mutual love and unity. God offers us the greatest of relationships – union of heart, mind, and spirit with himself, the very author and source of love (1 John 4:8,16). God’s love never fails, never forgets, never compromises, never lies, never lets us down nor disappoints us. His love is consistent, unwavering, unconditional, and unstoppable. Nothing can deter him from ever leaving us, ignoring us, or treating us unkindly. He will love us no matter what. It is his nature to love. That is why he created us – to be united with him and to share in his love and unity of persons (1 John 3:1). God is a trinity of three divine persons – Father, Son, and Holy Spirit – and a community of love. That is why Jesus challenged his followers and even his own earthly relatives to recognize that God is the true source of all relationships. God wants all of our relationships to be rooted in his love.

Jesus is God’s love incarnate – God’s love made visible in human flesh (1 John 4:9-10). That is why Jesus describes himself as the good shepherd who lays down his life for his sheep and the shepherd who seeks out the sheep who have strayed and lost their way. God is like the father who yearns for his prodigal son to return home and then throws a great party for his son when he has a change of heart and comes back (Luke 15:11-32). Jesus offered up his life on the cross for our sake, so that we could be forgiven and restored to unity and friendship with God. It is through Jesus that we become the adopted children of God – his own sons and daughters. That is why Jesus told his disciples that they would have many new friends and family relationships in his kingdom. Whoever does the will of God is a friend of God and a member of his family – his sons and daughters who have been ransomed by the precious blood of Christ.

An early Christian martyr once said that “a Christian’s only relatives are the saints” – namely those who have been redeemed by the blood of Christ and adopted as sons and daughters of God. Those who have been baptized into Jesus Christ and who live as his disciples enter into a new family, a family of “saints” here on earth and in heaven. Jesus changes the order of relationships and shows that true kinship is not just a matter of flesh and blood. Our adoption as sons and daughters of God transforms all of our relationships and requires a new order of loyalty to God first and to his kingdom of righteousness and peace. Do you want to grow in love and friendship? Allow God’s Holy Spirit to transform your heart, mind, and will to enable you to love freely and generously as he loves.

“Heavenly Father, you are the source of all true friendship and love. In all my relationships, may your love be my constant guide for choosing what is good and for rejecting what is contrary to your will.”

Psalm 130:1-8

1 Out of the depths I cry to you, O LORD!
2 Lord, hear my voice! Let your ears be attentive to the voice of my supplications!
3 If you, O LORD, should mark iniquities, Lord, who could stand?
4 But there is forgiveness with you, that you may be feared.
5 I wait for the LORD, my soul waits, and in his word I hope;
6 my soul waits for the LORD more than watchmen for the morning, more than watchmen for the morning.
7 O Israel, hope in the LORD! For with the LORD there is steadfast love, and with him is plenteous redemption.

Daily Quote from the early church fathers: The strong man bound, by Irenaeus, 135-202 A.D.

“The adversary enticed humanity to transgress our maker’s law, and thereby got us into his clutches (Genesis 3:1-6). Yet his power consisted only in tempting the human will toward trespass and apostasy. With these chains he bound up the human will. This is why in the economy of salvation it was necessary that he be bound with the same chains by which he had bound humanity. It would be through a man that humanity would be set free to return to the Lord (Romans 5:18), leaving the adversary in those bonds by which he himself had been fettered, that is, sin. For when Satan is bound, man is set free; since ‘none can enter a strong man’s house and spoil his goods, unless he first bind the strong man himself’ (Matthew 12:29; Mark 3:27). It is in this way that he became exposed as the opposer of the Word who made all things, and subdued by his command. The new man showed him to be a fugitive from the law, and an apostate from God. He then was securely bound as a fugitive, and his goods hauled away. These goods are those who had been in bondage, whom he had unjustly used for his own purposes. So it was a just means by which he was led captive, who had led humanity into captivity unjustly. In this way humanity was rescued from the clutches of its possessor by the tender mercy of God the Father, who had compassion on his own handiwork, and gave to it salvation, restoring it by means of the Word, Christ, in order that humanity might learn from this actual event that they receive incorruptibility not of themselves, but by the free gift of God” (Romans 5:16). (excerpt from AGAINST HERESIES 5.21.3.29)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA (click here)