Suy Niệm – Chúa Nhật 9 Thường Niên, Lễ Mình Máu Thánh Chúa – June 02 – Năm B – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy niệm: Những người sống sót sau nạn đói năm Ất Dậu 1945 không thể nào xoá nổi ký ức kinh hoàng về cái đói; họ cảm nghiệm sâu đến tận xương tuỷ, nhu cầu ăn uống liên quan thiết yếu tới bản năng sống còn của con người nó mãnh liệt như thế nào. Đám đông dân chúng theo Chúa đây hầu như quên cơn đói cồn cào của bao tử vì một cơn đói khác còn mãnh liệt hơn: đói Lời Chúa. Đáp lại, Chúa hoá bánh ra nhiều như món khai vị cho cơn đói thể xác, để rồi Ngài sẽ tiếp tục dọn lên món chính là Mình và Máu Thánh Ngài để làm no thoả cơn đói thiêng liêng. Trong bữa Tiệc Ly, Ngài cũng sẽ “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho các môn đệ”, và lần sau này Ngài sẽ nói thêm: “Này là Mình Thầy”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết say mê Lời Chúa và Thánh Thể và làm cho linh hồn con được no thoả.

Chúa Nhật 9 Thường Niên – Lễ Mình Máu Thánh Chúa 

BÀI ĐỌC I: Xh 24, 3-8   “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”. Vậy Môsê ghi lại tất cả những lời của Chúa. Và sáng sớm, ông chỗi dậy, lập bàn thờ ở chân núi, dựng mười hai cột trụ, chỉ mười hai chi họ Israel, ông sai các thanh niên trong con cái Israel mang của lễ toàn thiêu và hiến dâng lên Chúa những con bò tơ làm hy lễ giao hoà. Môsê lấy phân nửa máu đổ vào các chậu và rưới phân nửa kia lên bàn thờ. Ông mở quyển giao ước ao đọc cho dân nghe và họ thưa: “Chúng tôi xin thi hành và tuân theo tất cả những điều Chúa đã phán”. Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó”.    Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18   Đáp: Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa(c. 13).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1)Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. – Đáp.

2)Trước mặt Chúa thật là quý hoá, cái chết của những bậc thánh nhân NgàiTôi là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài bẻ gãy xiềng xích cho tôi. – Đáp.

3)Tôi sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và tôi sẽ kêu cầu danh ChúaTôi sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Dt 9, 11-15  “Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta”.

Trích thư gởi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai. Người đi qua nhà tạm rộng rãi và hoàn hảo hơn, không phải do tay người phàm xây dựng, nghĩa là không thuộc về trần gian này, cũng không nhờ máu dê bò, nhưng nhờ chính máu của Người mà vào Cung Thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Vì nếu máu dê và tro bò mà người ta rảy trên kẻ ô uế còn thánh hoá được thân xác nên trong sạch, huống chi máu của Đức Kitô, Đấng đã nhờ Thánh Thần mà hiến tế chính mình làm của lễ trong sạch dâng lên Thiên Chúa; máu đó sẽ tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc sinh sự chết, khiến chúng ta có thể phụng sự Thiên Chúa hằng sống. Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.   Đó là lời Chúa.

CA TIẾP LIÊN  Trước Alleluia, có thể hát hoặc đọc Ca Tiếp Liên Lauda Sion (trang 420), tất cả hoặc từ câu 21 (“Này đây bánh”) cho đến hết.

ALLELUIA: Ga 6, 51-52   Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 14, 12-16. 22-26  “Này là Mình Ta. Này là Máu Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua.

Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu. Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Chúa Giêsu đã ban chính Mình và Máu của Người để nuôi sống chúng ta mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể. Cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta hãy tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Chúa Giêsu tiếp tục ở lại với Hội Thánh và dưỡng nuôi nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nuôi dưỡng và nâng đỡ các vị chủ chăn, để giữa muôn vàn khó khăn thử thách, các ngài luôn kiên trì chu toàn sứ vụ Chúa trao phó.
  2. Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu và dấu chỉ hiệp nhất trong cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu được thêm lòng yêu mến và siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, để qua việc kết hiệp với Chúa Giêsu, mọi người được hiệp thông với Thiên Chúa và luôn hiệp nhất với nhau.
  3. Chúa đã thiết lập hy tế tình yêu và đã truyền cho chúng ta cử hành mà tưởng nhớ đến Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang khát khao tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời/ biết đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được thông ban sự sống đời đời.
  4. Chúa đã yêu thương và còn yêu thương chúng ta mãi mãi nơi Bí Tích Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta được đón nhận Bí Tích tình yêu mỗi ngày, luôn đoàn kết yêu thương hiệp nhất và biết can đảm đón nhận những buồn vui trong cuộc sống để làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Linh Mục đời đời, xin Chúa vui nhận những ước nguyện chúng con thành tâm dâng lên Chúa. Xin cho chúng con biết cùng với Chúa dâng lễ tế hy sinh toàn hảo, đẹp lòng Chúa Cha, hầu mưu ích cho phần rỗi mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


Gospel Jn 6,24-35

When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there,
they themselves got into boats
and came to Capernaum looking for Jesus.
And when they found him across the sea they said to him,
“Rabbi, when did you get here?”
Jesus answered them and said,
“Amen, amen, I say to you,
you are looking for me not because you saw signs
but because you ate the loaves and were filled.
Do not work for food that perishes
but for the food that endures for eternal life,
which the Son of Man will give you.
For on him the Father, God, has set his seal.”
So they said to him,
“What can we do to accomplish the works of God?”
Jesus answered and said to them,
“This is the work of God, that you believe in the one he sent.”
So they said to him,
“What sign can you do, that we may see and believe in you?
What can you do?
Our ancestors ate manna in the desert, as it is written:
He gave them bread from heaven to eat.?
So Jesus said to them,
“Amen, amen, I say to you,
it was not Moses who gave the bread from heaven;
my Father gives you the true bread from heaven.
For the bread of God is that which comes down from heaven
and gives life to the world.”

So they said to him,
“Sir, give us this bread always.”
Jesus said to them,
“I am the bread of life;
whoever comes to me will never hunger,
and whoever believes in me will never thirst.”

Daily Reading & Meditation

Sunday – Feast of the Body and Blood of Christ (June 02): “All ate and were satisfied”
Gospel Reading: Luke 9:11-17  (alternate reading for 2nd Sunday after Pentecost: Luke 7:1-10)

11 When the crowds learned it, they followed him; and he welcomed them and spoke to them of the kingdom of God, and cured those who had need of healing.12 Now the day began to wear away; and the twelve came and said to him, “Send the crowd away, to go into the villages and country round about, to lodge and get provisions; for we are here in a lonely place.” 13 But he said to them, “You give them something to eat.” They said, “We have no more than five loaves and two fish — unless we are to go and buy  food for all these people.” 14 For there were about five thousand men. And he said to his disciples, “Make them sit down in companies, about fifty each.” 15 And they did so, and made them all sit down. 16 And taking the five loaves and the two fish he looked up to heaven, and blessed and broke them, and gave them to the disciples to set before the crowd. 17 And all ate and were satisfied. And they took up what was left over, twelve baskets of broken pieces.

Old Testament Reading: Genesis 14:18-20

18 And Melchizedek king of Salem brought out bread and wine; he was priest of God Most High. 19 And he blessed him and said, “Blessed be Abram by God Most High, maker of heaven and earth; 20 and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand!”  And Abram gave him a tenth of everything.

Meditation: Do you hunger for God and for the abundant life he offers you through Jesus Christ? Jesus’ feeding of the five thousand is the only miracle recorded in all four Gospels. What is the significance of this miracle? The miraculous feeding of such a great multitude pointed to God’s provision of manna (bread) in the wilderness for the people of Israel under Moses’ leadership. When the people complained to Moses that they would die of hunger in the barren wilderness, God told Moses that he would “rain bread from heaven” for them to eat (Exodus 16:4,11-12). The miraculous provision of bread foreshadows the true heavenly bread which Jesus offers his followers who believe in him. Jesus makes a claim only God can make: He is the “bread of life” (John 6:35) and the “true bread of heaven” that sustains us now and for all eternity (John 6:58).

A sign of God’s great generosity and goodness towards us
Jesus’ feeding of the five thousand is a sign of God’s generous care and provision for his people. When God gives, he gives abundantly. He gives more than we need for ourselves so that we may have something to share with others, especially those in need. God takes the little we have and multiplies it for the good of others. Do you trust in God’s provision for you and do you share freely with others, especially those who lack what they need?

Jesus feeds us with the true bread of heaven
Jesus’ feeding of the five thousand points to the superabundance of the Lord’s Supper or Eucharist. In the Old Covenant bread and wine were offered as a sacrifice of thanksgiving to the Creator who made the earth fruitful to nourish and strengthen all his creatures. Melchizedek is an important Old Testament figure because he was both a priest and a king who offered a sacrifice of bread and wine to God on behalf of Abraham and his future offspring (Genesis 14:18; Hebrews 7:1-4). His offering prefigured the offering made by Jesus, our great high priest and king who gave a new and distinctive meaning to the blessing of the bread and the cup of wine when he instituted the “Lord’s Supper” or “Eucharist” on the eve of his sacrifice on the cross (Hebrews 7:26; 9:11; 10:12).

On the eve of  the exodus of the Jewish people from bondage in Egypt, God commanded his people to celebrate the Passover meal, with the blessing of unleavened bread and wine, and the sacrificial offering of an unblemished lamb (Exodus 12:5-8). The blood of the lamb was sprinkled on the doorposts as a sign of God’s protection from the avenging angel of death who passed over the homes sealed with the blood of the passover lamb (Exodus 12:7,13). Every year in commemoration of the Exodus deliverance the Jewish people celebrate a Passover meal with unleavened bread as a pledge of God’s faithfulness to his promises (Exodus 12:14; see Paul’s description of the Christian Passover in 1 Corinthians 5:7-8). The “cup of blessing” at the end of the Jewish Passover meal points to the messianic expectation when the future Redeemer, the Messiah King will come to rebuild his holy city Jerusalem.

Jesus poured out his blood for us
At Jesus’ last supper meal, after he had poured the final blessing cup of wine and had given thanks to his Father in heaven, he gave it to his disciples and said, “Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins” (Matthew 26:27-28). Jesus did this as a memorial of his death, which would take place the next day on the cross of Calvary, and his resurrection which occurred on the third day – Easter morning. The shedding of Jesus’ blood on the cross fulfilled once and for all the old covenant sacrifice of the paschal lamb at Passover time (Hebrews 10:11-14; 1 Corinthians 5:7: 1 Peter 1:18-19). That is why John the Baptist had prophetically called Jesus the “Lamb of God who takes away the sin of the world” (John 1:29).

Jesus made himself an offering and sacrifice, a perfect gift that was truly pleasing to the Father in heaven. He “offered himself without blemish to God” (Hebrews 9:14) and “gave himself as a sacrifice to God” (Ephesians 5:2). Jesus established the Lord’s Supper and Eucharist as a memorial of his death and resurrection and he commanded his disciples to celebrate it until his return again in glory.

“The food that makes us live for ever in Jesus Christ”
When we receive from the Lord’s table we unite ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers in his body and blood. Ignatius of Antioch (35-107 A.D.) calls it the “one bread that provides the medicine of immortality, the antidote for death, and the food that makes us live for ever in Jesus Christ” (Ad Eph. 20,2). This supernatural food is healing for both body and soul and strength for our journey heavenward.

When you approach the Table of the Lord, what do you expect to receive? Healing, pardon, comfort, and rest for your soul? The Lord has much more for us, more than we can ask or imagine. The principal fruit of receiving the Eucharist is an intimate union with Christ. As bodily nourishment restores lost strength, so the Eucharist strengthens us in charity and enables us to break with disordered attachments to creatures and to be more firmly rooted in the love of Christ. Do you hunger for the “bread of life”?

“Lord Jesus, you nourish and sustain us with your very own presence and life. You are the “Bread of Life” and the “Cup of Salvation”. May I always hunger for you and be satisfied in you alone.”

Psalm 110:1-4

1 The LORD says to my lord: “Sit at my right hand, till I make your enemies your footstool.”
2 The LORD sends forth from Zion your mighty scepter.  Rule in the midst of your foes!
3 Your people will offer themselves freely on the day you lead your host upon the holy mountains.  From the womb of the morning  like dew your youth will come to you.
4 The LORD has sworn and will not change his mind, “You are a priest for ever after the order of Melchizedek.”

Daily Quote from the early church fathers: Christ has yet to feed them with stronger food, by Ambrose of Milan, 339-397 A.D.

“The order of the mystery is preserved everywhere. The first healing is bestowed on wounds through the remission of sins. Then the nourishment of the heavenly table abounds, although this multitude is not yet refreshed with stronger foods, nor do hearts hungry for more solid faith feed on the body and blood of Christ (Hebrews 5:12-14). He says, ‘I gave you milk to drink, not meat. For you then were not strong, nor are you yet’ (1 Corinthians 3:2). The five loaves are like milk, but the more solid meat is the body of Christ, and the stronger drink is the blood of the Lord (Luke 22:19-20). Not immediately at first do we feast on all foods, nor do we drink all drinks. ‘First drink this,’ he says. Thus there is a first, then a second thing that you drink. There is also a first thing that you eat, then a second, and then a third. At first there are five loaves, then there are seven (Matthew 15:34). The third loaf is the true body of Christ. So, then, let us never abandon such a Lord. He agrees to bestow on us nourishment according to the strength of each, lest either too strong a food oppress the weak or too meager a nourishment not satisfy the strong.” (excerpt from EXPOSITION OF THE GOSPEL OF LUKE 6.71-72)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA (click here)