Suy Niệm – Chúa Nhật 6 Phục Sinh – May 05 – Năm B – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

 Suy Niệm:  Ðức Giêsu chính thức tuyên bố lệnh truyền của Ngài: “Hãy yêu thương nhau” – một tình yêu vô vị lợi vì yêu như chính mình. Yêu vô vị lợi nghĩa là yêu thương mà không đòi phải đáp trả, như Ðức Giêsu đã không nói: “Hãy yêu Thầy như Thầy đã yêu anh em” mà Ngài nói: “Hãy yêu nhau như Thầy yêu anh em”. Yêu như chính mình là tình yêu cao trọng nhất, là dám hy sinh mạng sống mình như Ðức Giêsu đã tự hiến vì chúng ta. Ðó là tình yêu đích thực mà Ðức Giêsu và mỗi người môn đệ của Ngài đều thực thi.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu lớn lao nhất và Chúa cũng dạy chúng con phải biết yêu nhau như Chúa vậy. Tình yêu Chúa ban cho chúng con nhưng không; còn tình yêu của chúng con còn nhiều tính toán, nhỏ nhen, giả tạo. Chúng con chỉ dám cho đi những gì là dư thừa chứ chưa biết chia sẻ cả những điều mình quý trọng. Xin Chúa giúp chúng con sửa đổi lối sống của mình. Chúa đã Phục Sinh rồi, mỗi người chúng con cũng phải đổi mới chính mình để cũng được sống lại thật với Chúa trong tâm hồn. Amen.

Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm B  

.
Bài Ðọc I: Cv 10, 25-26. 34-35. 44-48      “Ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, và sấp mình dưới chân ngài mà lạy. Phêrô liền đỡ ông dậy và nói rằng: “Xin ông chỗi dậy, vì chính tôi cũng chỉ là người”.Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!”

Phêrô đang nói các lời đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên mọi kẻ đang nghe lời. Các tín hữu đã chịu cắt bì, những người đã đến cùng Phêrô, đều sửng sốt, khi thấy ơn Thánh Thần cũng đã tuôn đổ xuống trên các dân tộc; vả lại họ nghe các người ấy nói nhiều thứ tiếng và ngợi khen Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng nói rằng: “Ai có thể ngăn cản ta lấy nước mà rửa cho những kẻ này, khi họ đã nhận lãnh Thánh Thần như chúng ta?” Và ngài truyền rửa tội cho họ nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bấy giờ họ xin ngài ở lại với họ ít ngày.    Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân (x. c. 2b).   Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. – Ðáp.

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân, Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel. – Ðáp.

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Ga 4, 7-10    “Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì lẽ hễ ai thương yêu, thì đã sinh bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình yêu ấy là thế này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta”.    Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23   Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 15, 9-17   “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.    Ðó là lời Chúa.

Gospel Jn 15:9-17

Jesus said to his disciples:
“As the Father loves me, so I also love you.
Remain in my love.
If you keep my commandments, you will remain in my love,
just as I have kept my Father”s commandments
and remain in his love.”

“I have told you this so that my joy may be in you
and your joy might be complete.
This is my commandment: love one another as I love you.
No one has greater love than this,
to lay down one’s life for one’s friends.
You are my friends if you do what I command you.
I no longer call you slaves,
because a slave does not know what his master is doing.
I have called you friends,
because I have told you everything I have heard from my Father.
It was not you who chose me, but I who chose you
and appointed you to go and bear fruit that will remain,
so that whatever you ask the Father in my name he may give you.
This I command you: love one another.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (May 05): I have called you friends
Scripture: John 15:9-17

9 As the Father has loved me, so have I loved you; abide in my love. 10 If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father’s commandments and abide in his love. 11 These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. 12 “This is my commandment, that you love one another as I have loved you. 13 Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his friends. 14 You are my friends if you do what I command you. 15 No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have  heard from my Father I have made known to you. 16 You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide; so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. 17 This I command you, to love one another.

Meditation: What is the greatest act of love which one can give for the sake of another? Jesus defines friendship – the mutual bond of trust and affection which people choose to have for one another – as the willingness to give totally of oneself – even to the point of laying down one’s life for a friend. How is such love possible or even desirable? God made us in love for love. That is our reason for being, our purpose for living, and our goal in dying.

God is the source and origin of love – divine and human 
Scripture tells us that God is love (1 John 4:8) – and everything he does flows from his immense love for us. He loved us so much – far beyond what we could ever expect or deserve – that he was willing to pay any price to redeem us from our slavery to sin and death. That is why the Father sent us his beloved Son, the Lord Jesus Christ, who gave up his life as the atoning sacrifice for our sins. In this great exchange – the Father giving up his Son to death on the cross in order to give us abundant everlasting life and adopt us as his beloved sons and daughters in Christ (Romans 8:14-17).

God’s love has been poured into our hearts
It is for this reason that we can take hold of a hope that does not fade and a joy that does not diminish because God has poured his love into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us (Romans 5:5). God’s love is not limited or subject to changing circumstances. It is an enduring love that has power to change and transform us to be like him – merciful, gracious, kind, forgiving, and steadfast in showing love not only for our friends, but for our enemies as well. God’s love is boundless because he is the source of abundant life, perfect peace, and immeasurable joy for all who open their hearts to him. That is why Jesus came to give us abundant life through the gift and working of the Holy Spirit.

A new way of loving and serving one another
Jesus gave his disciples a new commandment – a new way of loving and serving one another. Jesus’ love was wholly directed toward the good of others. He love them for their sake and for their welfare. That is why he willingly laid down his own life for us to free us from sin, death, fear, and everything that could separate us from the love of God. Our love for God and our willingness to lay down our life for others is a response to the exceeding love God has given us in Christ. Paul the Apostle states,

“Who shall separate us from the love of Christ?… For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:35,38-39).[/one_half]

Friendship with God
Jesus calls his disciples his friends. Jesus not only showed his disciples that he personally cared for them and sought their welfare. He personally enjoyed their company and wanted to be with them. He ate with them, shared everything he had with them – even his inmost heart and thoughts. And he spent himself doing good for them. To know Jesus personally is to know God and the love and friendship he offers to each one of us.

One of the special marks of favor shown in the Scriptures is to be called the friend of God. Abraham is called the friend of God (Isaiah 41:8, James 2:23). God spoke with Moses as a man speaks with his friend (Exodus 33:11). Jesus, the Lord and Master, calls the disciples his friends rather than his servants.

What does it mean to be a friend of God? Friendship with God certainly entails a loving relationship which goes beyond mere duty and obedience. Jesus’ discourse on friendship and brotherly love echoes the words of Proverbs: A friend loves at all times; and a brother is born for adversity(Proverbs 17:17). The distinctive feature of Jesus’ relationship with his disciples was his personal love for them. He loved his own to the end (John 13:1). His love was unconditional and wholly directed to the good of others. His love was also sacrificial. He gave the best he had and all that he had. He gave his very life for those he loved in order to secure for them everlasting life with the Father.

Love to the death 
The Lord Jesus gives his followers a new commandment – a new way of love that goes beyond giving only what is required or what we think others might deserve. What is the essence of Jesus’ new commandment of love? It is a love to the death – a purifying love that overcomes selfishness, fear, and pride. It is a total giving of oneself for the sake of others – a selfless and self-giving love that is oriented towards putting the welfare of others ahead of myself.

Jesus says that there is no greater proof in love than the sacrifice of one’s life for the sake of another. Jesus proved his love by giving his life for us on the cross of Calvary. Through the shedding of his blood for our sake, our sins are not only washed clean, but new life is poured out for us through the gift of the Holy Spirit. We prove our love for God and for one another when we embrace the way of the cross. What is the cross in my life? When my will crosses with God’s will, then God’s will must be done. Do you know the peace and joy of a life fully surrendered to God and consumed with his love?

The Lord Jesus tells us that he is our friend and he loves us whole-heartedly and unconditionally. He wants us to love one another just as he loves us,
whole-heartedly and without reserve. His love fills our hearts and transforms our minds and frees us to give ourselves in loving service to others. If we open our hearts to his love and obey his command to love our neighbor, then we will bear much fruit in our lives, fruit that will last for eternity. Do you wish to be fruitful and to abound in the love of God?

“Teach us, good Lord, to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for any reward, save that of knowing that we do your will; through Jesus Christ our Lord.”  (Prayer of Ignatius Loyola)

Psalm 98:1-4

1 O sing to the LORD a new song, for he has done marvelous things! His right hand and his holy arm have gotten him victory.
2 The LORD has made known his victory, he has revealed his vindication in the sight of the nations.
3 He has remembered his steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the victory of our God.
4 Make a joyful noise to the LORD, all the earth; break forth into joyous song and sing praises!

Daily Quote from the early church fathers: Love encompasses the other commandments, by Ephrem the Syrian (306-373 AD

“This is my commandment.” Have you then only one precept? This is sufficient, even if it is unique and so great. Nevertheless he also said, “Do not kill” (Matthew 19:18) because the one who loves does not kill. He said, “Do not steal,” because the one who loves does even more – he gives. He said, “Do not lie,” for the one who loves speaks the truth, against falsehood. “I give you a new commandment” (John 13:14). If you have not understood what “This is my commandment” means, let the apostle be summoned as interpreter and say, “The goal of his commandment is love” (1 Timothy 1:5). What is its binding force? It is that of which [the Lord] spoke, “Whatever you want others to do to you, you should do also” (Matthew 7:12).”Love one another” in accordance with this measure, “as I have loved you.” That is not possible, for you are our Lord who loves your servants. But we who are equals, how can we love one another as you have loved us? Nevertheless, he has said it… His love is that he has called us his friends. If we were to give our life for you, would our love be equal to yours?… How then can what he said be explained, “As I have loved you”? “Let us die for each other,” he said. As for us, we do not even want to live for one another! “If I, who am your Lord and God, die for you, how much more should you die for one another.” (excerpt from COMMENTARY ON TATIAN’S DIATESSARON 19.13)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA