Photo Gallery Links:

Spread the love

Cập Nhật Photo Sinh Hoạt Cộng Đồng CGTGP-LA :

2024 – LMTT Đại Hội Miền Tây Nam Hoa Kỳ TGP/Los Angeles Tổ Chức

2023 – Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Mừng Lễ Thánh Gia, tại 3743 Tyler Ave, El Monte, CA 91731 Ngày 31/12/2023

2023 Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 11/19/2023 – Cộng Đồng Công Giáo VN TGP-Los Angeles (By Giuse C)

2023 Đại Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 11/19/2023 – Cộng Đồng Công Giáo VN TGP-Los Angeles (By Trần Quốc Bảo)

2023 – Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP – Los Angeles Khóa 861 – Oct. 27 – 29 Năm 2023 Tại St Joseph Salesian Youth Retreat Center – Rosemead, California (by Joseph C.)

2023 Liên Đoàn LMTT Mừng Lễ Bổn Mạng tại St. Joan of Arc – 11534 Gateway Blvd, Los Angeles, CA 90064

2022 Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo VN Tại Nhà Thờ Chính Tòa Los Angeles Nov. 13, 2022 (Photo by Billy Trần)

2022 Picnic Day July 24 (By Vũ Kiên Trung)

2022 Picnic Day July 24 (By Đinh Tiền Hoàng)

2021 Nov. 14 – TGP-LA / CĐVGVN Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (by Bảo Trần)

2021 Nov. 14 – TGP-LA / CĐVGVN Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (by Photo by Vũ Kiên Trung)

2021 Nov. 14 – TGP-LA / CĐVGVN Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (by Hoàng Đình Tiến)

Prayer A Thon – Đi Bộ, Cầu Nguyện & Lãnh Ơn Toàn Xá – Ngày 16 Tháng 2 Năm 2020

Cộng Đồng Công GiáoTGPLA-Tiệc Tất Niên Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Mừng Lễ Thánh Gia 12/29/2018 tại CĐ Maria Nữ Vương – Gardena – California

Phần 2 : Mừng Lễ CTTĐ VN – Thánh Lễ Trong Nhà Thờ – Nov. 18, 2018 (photo by Billy & Jerry)

Phần 1 : Mừng Lễ CTTĐ VN – Diễn Nguyện và Đoàn Rước Ngoài Nhà Thờ – Nov. 18, 2018 (photo by Billy & Jerry)

2018 Đại Hội Cầu Nguyện Thường Niên Lần Thứ 32 – Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles – Tại Gardena, Los Aneles, California – 10/07/2018

2018 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-LA Summer Camp 7/15/2018

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Mừng Lễ Thánh Gia tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu – Dec. 31, 2017

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Anniversary Retreat tại Đền Đức Mẹ Dâng Con – Corona, California Nov. 26, 2017

2017 Mừng Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Nov. 19

2017 Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Lần Thứ 31 – tại Hội Dòng Gardena, – Oct. 8,

2017 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima – TGP Los Angeles – Summer Camp, July 7-9

2017 Tĩnh Tâm Mùa Chay, Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Minh Thánh Tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế, Balwin Park, 3/05/2017

2016 Đại Lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles – Nov. 13, 2016

30 Years Anniversary Love Holy Cross of Los Angeles Oct. 9, 2016

2016 Phong Trào Cursillo TGP-Los Angeles Mừng Ngân Khánh 25 năm

2016 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Phục Sinh – San Garbriel

2016 Hành Hương Năm Thánh TGP – Los Angeles

Kết Thúc Giải Túc Cầu 2016 CĐCG/VN/TGP-LA

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angels – Summer Camp Lần Thứ 28 June 24 -26, 2016

Liên Đoàn LMTT/TGP-Los Angeles – 2016

40 Năm Cộng Đoàn Thánh Giuse – West Covina

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016

Phong Trào Cursillo TGP-Los Angeles – Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles Retreat 2015

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2015

Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles – năm 2015

Hát Về Ngài 7 – năm 2015 TGP-Los Angeles

Bốn Cộng Đoàn Tham Dự Buổi Thi Đấu Bóng Đá Giao Hữu Thuộc TGP-Los Angeles

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP – Los Angeles Mừng Lễ Bổn Mạng 8/30/2015

LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles

Tĩnh Tâm Mùa Chay Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Liên Đoàn LMTT Tổng Giáo Phận Los Angeles

Khóa 603 – Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles

Mừng Lễ Các Thánh Tử Vì Đạo VN, Quan Thầy Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP – Los Angeles 11/16/2014

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi, Claremont Mừng 35 Năm Thành Lập – 5 tháng 10, 2014

Cộng Đoàn Thánh Gia Thất, Camarillo – Ngày Thánh Hiến Tượng Đài Đức Mẹ La Vang – 5 tháng 10, 2014

Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles 2014

Tuyên Khấn Trọn Đời & Ngân Khánh Khấn Dòng 7/05/2014 tại St. Catherine Labouré, Torrance

2014 Tĩnh Tâm Mùa Chay, Liên Đoàn LMTT và Liên Hội CBMCG / TGP-Los Angeles

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles, Dec. 28, 2013

Hội Mến Thánh Giá Los Angeles – Đại Hội kỳ 27 Sept. 22, 2013

Ca Đoàn Tổng Hợp TGP-Los Angeles, Đêm Thánh Nhạc “Hát Về Ngài”, 9/15/2013

Khóa Cursillo Nam 816 TGP-Los Angeles tháng 8 năm 2013

Lễ Bổn Mạng Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles. August 25, 2013

Khóa Cursillo Nữ

Fatima, Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles Camping July 12 – 14, 2013

Lễ Truyền Chức Phó Tế Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long June 8, 2013

LMTT, Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm TGP-Los Angeles Mừng Lễ Quan Thầy 6/02/2013

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP-Los Angeles Rước Kiệu Mẹ Maria Tháng Hoa May 18, 2013

Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót kỳ 13 4/07/2013

CD Thanh Phero Torrance

Cộng Đoàn An Phong Altadena, mùa Phục Sinh 2013

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Norwalk – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Cộng Đoàn An Phong, Altadena Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles Họp 3/3 2013

Cộng Đoàn St. Lucy – Long Beach TGP-Los Angeles Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Liên Đoàn LMTT TGP-Los Angeles và Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013

Cộng Đoàn Phêrô, Torrance – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Winnetka Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Cộng Đoàn Nữ Vương Các Thiên Thần, Los Angeles Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

Tiệc Xuân Quý Tỵ CĐCGVN TGP-Los Angeles February 1, 2013

Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo VN Nov 18, 2012

2011 March 30 – Lễ Tang Cha Gioan Nguyễn Quang Hòa