Suy Niệm – Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Ngày 18 Tháng 2 – Năm B – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm:  Ðược sự thúc đẩy của Thần Khí, Ðức Giêsu đã vào sa mạc để ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ, trước khi công khai ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Trong thời gian này và trong suốt cuộc đời Ngài, Ðức Giêsu không kể mình là một vị Thiên Chúa quyền uy. Ngài đã hòa mình sống, chia sẻ, cảm thông với kiếp nhân sinh. Ðây cũng là thời gian để Ngài lắng nghe và sẽ thi hành sứ vụ Chúa Cha trao. Sứ vụ: Loan Tin Mừng Cứu Ðộ.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật sung sướng hạnh phúc được làm môn đệ của Chúa. Chúa là vị Thầy luôn yêu thương chúng con đến nỗi đã trở nên giống chúng con mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.

Xin cho chúng con biết ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi để trở nên giống Chúa. Amen.

Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm B  

.

Bài Ðọc I: St 9, 8-15   “Giao ước giữa Thiên Chúa và ông Nôe sau khi ông này được cứu khỏi nướt lụt”.

Trích sách Sáng Thế.

Ðây Thiên Chúa phán cùng ông Nôe và con cái ông rằng: “Ðây Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của Ta với các ngươi: nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa”. Và Thiên Chúa phán: “Ðây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa Ta với các ngươi, và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi và sau này mãi mãi. Ta sẽ đặt trên trời một cái mống, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa Ta với trái đất. Khi Ta quy tụ mây lại trên trời, mống sẽ xuất hiện trên mây, và Ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa Ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa!”   Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9   Ðáp:Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa (x. c. 10).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. – Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. – Ðáp.

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. – Ðáp. 

Bài Ðọc II: 1 Pr 3, 18-22  “Hiện giờ phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em giống như thể thức ấy”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Ðấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn lúc ông Nôe đóng tầu, nhờ đó một số ít người, gồm tất cả tám người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em cũng giống như thể thức ấy, vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục Người. Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4,4b    Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Phúc  Âm: Mc 1, 12-15  “Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh Chị em thân mến, Giáo hội mời gọi chúng ta ý thức về thân phận tội lỗi của mình, và sự dữ thì luôn rình rập để lôi kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa, đi trong tối tăm của đam mê lầm lạc. Với quyết tâm sám hối và tin vào tình yêu của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

  1. Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử trong Hội thánh, luôn biết nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần / hầu đứng vững trước mọi cám dỗ trong thế giới hôm nay.
  2. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết tận dụng thời gian của Mùa Chay thánh này / để chân thành sám hối mọi tội lỗi mình, và canh tân đời sống sao cho phù hợp với Tin Mừng của Chúa.
  3. Chúa đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày và đã chiến thắng ma quỷ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người Kitô hữu biết noi gương Chúa: ăn chay, cầu nguyện, bố thí hằng ngày, nhất là trong mùa Chay thánh này.
  4. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết cầu nguyện và chấp nhận hy sinh hãm mình hằng ngày, để cùng với Chúa Giêsu/ chúng ta sẽ chiến thắng được những cơn cám dỗ bủa vây trong suốt đời mình.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con giống hình ảnh Chúa. Xin cho chúng con biết gìn giữ phẩm giá con người của mình bằng việc tránh xa những thói hư tật xấu, luôn nói không với tội lỗi và luôn giữ lòng trong sạch, để mai sau xứng đáng được diện kiến Thánh Nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Gospel Mk 1:12-15

The Spirit drove Jesus out into the desert,
and he remained in the desert for forty days,
tempted by Satan.
He was among wild beasts,
and the angels ministered to him.

After John had been arrested,
Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:
“This is the time of fulfillment.
The kingdom of God is at hand.
Repent, and believe in the gospel.”

Daily Reading & Meditation

 Sunday (February 18):  Repent and believe in the Gospel

Gospel Reading:  Mark 1:12-15

12 The Spirit immediately drove him out into the wilderness.13 And he was in the wilderness forty days, tempted by Satan; and he was with the wild beasts; and the angels ministered to him. 14 Now after John was arrested, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God,15 and saying, “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand; repent, and believe in the gospel.”

Old Testament Reading:  Genesis 9:8-15 

8 Then God said to Noah and to his sons with him, 9 “Behold, I establish my covenant with you and your descendants after you, 10 and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, as many as came out of the ark. 11 I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of a flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth.” 12 And God said, “This is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you, for all future generations: 13 I set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. 14 When I bring clouds over the earth and the bow is seen in the clouds, 15 I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh; and the waters shall never again become a flood to destroy all flesh.”

Meditation: What is the significance of Jesus spending 40 days and nights of solitude, prayer and fasting in the Judean wilderness? In the Old Testament 40 days was often seen as a significant period of testing and preparation for entering into a covenant relationship with God. In the days of Noah, God judged the earth and destroyed its inhabitants in a great flood because of their idolatry and total rejection of God. Noah and his family were spared because they obeyed God and took refuge in the ark for 40 days. When the flood subsided God made a covenant with Noah and promised that he would not destroy the human race again. Jesus came to fulfill that promise.

Forty days of retreat to seek the face of God
When God freed the Israelites from slavery in Egypt he brought them into the wilderness of Sinai. Moses went to the mountain of the Lord at Sinai and remained there in prayer and fasting for 40 days (Exodus 24:18). At the conclusion of this 40 day encounter God made a covenant with Moses and the people. After the prophet Elijah had confronted the sin of idolatry (the worship of false gods) in the land of Israel and destroyed the 400 priests of Baal (1 Kings 18:20-40), he fled into the wilderness and journeyed for 40 days to the mountain of God at Sinai (1 Kings 19:8). There God spoke with Elijah and commissioned him to pass on the work of restoring the worship of the one true God in the land. After Jesus was anointed by the Spirit in the waters of the Jordan River, he journeyed to the wilderness of Judea for 40 days to prepare himself for the mission which the Father sent him to accomplish – to offer up his life as the perfect atoning sacrifice for our sins. Through the shedding of his blood on the cross he won for us a new and everlasting covenant which fulfilled and surpassed all the previous covenants which God had made with his people.

God’s Word and Spirit sustains those who seek God’s will
Matthew, Mark, and Luke tell us in their Gospel accounts that Jesus was led by the Holy Spirit into the wilderness. Mark states it most emphatically: “The Spirit immediately drove him out into the wilderness” (Mark 1:12). Why was Jesus compelled to seek solitude for such a lengthy period? Was it simply a test to prepare him for his ministry? Or did Satan want to lure him into a trap? The word tempt in English usually means to entice to sin or wrong-doing. The scriptural word here also means test in the sense of proving and purifying someone to see if there are ready for the task at hand. We test pilots to see that they are fit to fly. Likewise God tests his servants to see if they are fit to be used by him.

God tested Abraham to prove his faith. The Israelites were sorely tested in Egypt before God delivered them from their enemies. Jesus was no exception to this testing. Satan, in turn, did his best to entice Jesus to chose his own will over the will of his Father in heaven. Despite his weakened condition, due to fatigue and lack of food for 40 days, Jesus steadfastly rejected Satan’s subtle and not so subtle temptations. Where did Jesus find his strength to survive the desert’s harsh conditions and the tempter’s seduction? He fed on his Father’s word and found strength in doing his will. Satan will surely tempt us and will try his best to get us to choose our will over God’s will. If he can’t make us renounce our faith or sin mortally, he will then try to get us to make choices that will lead us, little by little, away from what God wants for us.

As soon as John the Baptist had finished his ministry, Jesus began his in Galilee, his home district. John’s enemies had sought to silence him, but the Gospel cannot be silenced. Jesus proclaimed that the time of restoration proclaimed by the prophets was now being fulfilled in his very person and that the kingdom of God was at hand. What is the kingdom of God? The word “kingdom” means something more than a territory or an area of land. It literally means “sovereignty” or “reign” and the power to “rule” and exercise authority. The prophets announced that God would establish a kingdom not just for one nation or people but for the whole world. God sent us his Son, the Lord Jesus Christ, not to establish an earthly kingdom but to bring us into his heavenly kingdom – a kingdom ruled by justice, truth, peace, and holiness. The kingdom of God is the central theme of Jesus’ mission. It’s the core of his Gospel message.

Two conditions for the kingdom – repent and believe
How do we enter the kingdom of God? In announcing the good news of the Gospel Jesus gave two explicit things each of us must do in order to receive the kingdom of God: repent and believe. Repent means to turn away from sin and wrong-doing in order to follow God’s way of love, truth, and moral goodness. When we submit to God’s rule in our lives and believe in the Gospel message the Lord Jesus gives us the grace and power to live a new way of life as citizens of his kingdom. He gives us grace to renounce the kingdom of darkness ruled by pride, sin, and Satan, the father of lies (John 8:44) and the ruler of this present world (John 12:31). Repentance is the first step to surrendering my will and my life to God.

Repentance means to change – to change my way of thinking, my attitude, my disposition, and the way I choose to live my life – so that the Lord Jesus can be the Master and Ruler of my heart, mind, and will. Whatever stands in the way of God’s will and plan for my life must be surrendered to him – my sinful pride, my rebellious attitude, and stubborn will to do as I please rather than as God pleases. If I am only sorry for the consequences of my own sinful ways, I will very likely keep repeating the same sins that control my thoughts and actions. True repentance requires a contrite heart and true sorrow for sin (Psalm 51:17) and a firm resolution to avoid the near occasion of sin. The Lord Jesus gives us the grace to see sin for what it really is – a rejection of his love, truth, and wisdom for our lives and a refusal to do what he says is right and good for us. His grace brings pardon and freedom from guilt, and breaks the power of bondage to sin in our lives through the strength and help of the Holy Spirit who dwells within us. If we yield to the Holy Spirit and not to our sinful inclinations, we will find the strength and help we need to turn away from all wrong-doing and whatever else might keep us from living in his truth and love.

To believe is to take Jesus at his word and to recognize that God loved us so much that he sent his only begotten Son to free us from bondage to sin and harmful desires. God made the supreme sacrifice of his Son on the cross to bring us back to a relationship of peace, friendship, and unity with our Father in heaven. He is our Father and he wants us to live in joy and freedom as his beloved sons and daughters. God loved us first and he invites us in love to surrender our lives to him. Do you believe in the Gospel -the good news of Jesus Christ – and in the power of the Holy Spirit who transforms each one of us into the likeness of Christ?

“Lord Jesus, your word is life, joy, wisdom, and strength for me. Fill me with your Holy Spirit that I may have the strength and courage to embrace your will in all things and to renounce whatever is contrary to your will for me.”

Psalm 25:4-9

4 Make me to know your ways, O LORD; teach me your paths.
5 Lead me in your truth, and teach me, for you are the God of my salvation;  for you I wait all the day long.
6 Be mindful of your mercy, O LORD, and of your steadfast love, for they have been from of old.
7 Remember not the sins of my youth, or my transgressions; according to your steadfast love remember me, for your goodness’ sake, O LORD!
8 Good and upright is the LORD; therefore he instructs sinners in the way.
9 He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.

Daily Quote from the early church fathers: The call to repentance, by Chromatius (died 406 AD)

“The voice of the Lord urging the people to repentance – the Holy Spirit made it known to the people that they might take heed, saying, ‘Today, when you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion, as in the day of testing in the wilderness’ (Psalm 95:8). In the same psalm above, he made clear that he was urging the sinful people to repentance and showed the state of a repentant soul, saying, ‘Come, let us fall down before him and lament before the Lord who made us, for he is our God’ (Psalm 95:6-7). The Lord urges the people to repentance, and he promises to pardon their sins, according to Isaiah’s words: ‘I, even I, am the one who wipes out your iniquities, and I will not be mindful of your sins. But you be mindful, declare first your iniquities that you may be justified’ (Isaiah 43:25-26). Rightly then does the Lord urge the people to repentance when he says, ‘Repent, for the kingdom of heaven is at hand,’ so that through this confession of sins they may be made worthy to approach the kingdom of heaven.” (excerpt from TRACTATE ON MATTHEW 15.3)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA