Suy Niệm – Chúa Nhật 4 Thường Niên – Ngày 28 Tháng 1 – Năm B – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm:    Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy, người ta kinh ngạc về giáo huấn của Ngài. Giáo huấn của Đức Giêsu mới mẻ vì biểu lộ tình yêu thương vô vị lợi. Ngài dạy dỗ như Đấng có uy quyền: Vì lời Ngài có sức biến đổi, có sức tiêu diệt thần ô uế. Sự hiện diện của Đức Giêsu làm thần ô uế phải tru trếu lên. Mặc dù đối kháng với Thiên Chúa, nhưng ma quỷ cũng phải tuyên xưng. Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa và Ngài đã chiến thắng nó.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, ma quỷ cũng phải tuyên xưng danh Ngài. Xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng danh Chúa bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin quyền năng Lời Chúa giải thoát chúng con khỏi cám dỗ của ác thần, để chúng con sống và chỉ sống cho Chúa mà thôi. Amen.

 Chúa Nhật 4 Thường Niên – Năm B

BÀI ĐỌC I: Đnl 18, 15-20   “Ta sẽ gầy dựng một tiên tri và Ta sẽ đặt lời Ta vào miệng người”.

Bài trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như ta: các ngươi sẽ nghe lời người, như các nguơi đã xin cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi ở Horeb khi có cuộc đại hội, và các ngươi nói rằng: Tôi không muốn nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa tôi nữa, tôi không muốn thấy ngọn lửa vĩ đại này nữa, kẻo tôi phải chết. Và Chúa phán cùng tôi: sự họ đã nói, là tốt. Ta sẽ gầy dựng giữa anh em của họ một tiên tri như ngươi; Ta sẽ đặt vào miệng người những lời của Ta, người sẽ nói cho họ biết tất cả những điều Ta sẽ truyền cho người. Và nếu kẻ nào không nghe lời của Ta mà người sẽ nói nhân danh Ta, chính Ta sẽ xét xử nó. Nhưng tiên tri nào tự phụ, nhân danh Ta mà nói lời Ta không truyền phải nói, hoặc nhân danh các thần khác mà nói, thì sẽ chết”.   Đó là lời Chúa. 

ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9.    Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các bạn đừng cứng lòng (c. 8).

Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người. – Đáp.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. – Đáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”. – Đáp.

 

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 7, 32-35   “Người nữ đồng trinh lo lắng việc Chúa, để nên thánh”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi ước mong anh em khỏi phải lo lắng. Người không có vợ thì lo lắng việc Chúa, và tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Nhưng người đã có vợ thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng vợ mình, và họ bị chia xẻ. Cũng thế, người phụ nữ không có chồng và đồng trinh thì lo lắng việc Chúa, để nên thánh phần xác và phần hồn. Còn người phụ nữ đã có chồng thì lo lắng việc đời này, và tìm cách làm đẹp lòng chồng mình. Tôi nói thế vì ích lợi cho anh em, chứ không phải để gài bẫy anh em đâu, nhưng là để hướng dẫn anh em đến đời sống đoan chính và hoàn toàn khắng khít với Chúa.    Đó là lời Chúa. 

Alleluia: Ga 1, 14 và 12   Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa. – Alleluia. 

PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28   “Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

(Đến thành Capharnaum) ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Đấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.  Đó là lời Chúa. 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tếAnh chị em thân mến! Giữa cuộc sống trần thế có biết bao cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt làm cho chúng ta xa lìa tình yêu Chúa. Nhưng Thiên Chúa có thẩm quyền trên muôn vật muôn loài và trên cả quỉ thần. Ý thức thân phận yếu đuối của con người, chúng ta cùng tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa, và tin tưởng dâng lời cầu xin:

  1. Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám Mục, các Linh mục và Phó tế luôn trung thành với tác động của Chúa Thánh Thần/ xác tín sức mạnh tái sinh của Lời Chúa Kitô và hăng say rao giảng Tin Mừng của Chúa cho con người trong thời đại hôm nay.
  2. Thế lực ma quỉ và sự dữ luôn tác động trong đời sống chúng ta hôm nay dưới nhiều hình thức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn biết can đảm đứng về phía sự thật và sự thiện/ để bảo vệ con người và gìn giữ hòa bình thế giới. Và xin cho mỗi kitô hữu luôn đặt niềm tin vào Chúa, biết trông cậy vào ân sủng của Người/ mà can đảm tẩy trừ những xu hướng xấu nơi tâm hồn/ để xứng đáng trở nên đền thờ cho Chúa Thánh Thần ngự trị.
  3. Chúa Giêsu đã dùng lời uy quyền để chữa lành người bị thần ô uế ám. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang đau khổ về tinh thần và thể xác trong thế giới hôm nay/ tìm được niềm an ủi và sức mạnh chữa lành nơi Lời Chúa và các bí tích.
  4. Danh tiếng Chúa Giêsu được đồn ra khắp vùng lân cận xứ Galilêa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết nhận ra Đức Kitô là ai đối với mình, để mỗi ngày chúng ta sống thuộc trọn về Ngài trong mọi sự, và cũng biết tích cực tuyên xưng Ngài là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” cùng hăng hái giới thiệu Ngài cho mọi người xung quanh chúng ta.

Chủ tếLạy Chúa là Cha chí thánh, nhờ Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi quyền lực sự dữ và ban tặng đời sống mới. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn sống xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Gospel Mk 1:21-28

Then they came to Capernaum,
and on the sabbath Jesus entered the synagogue and taught.
The people were astonished at his teaching,
for he taught them as one having authority and not as the scribes.
In their synagogue was a man with an unclean spirit;
he cried out, “What have you to do with us, Jesus of Nazareth?
Have you come to destroy us?
I know who you are? the Holy One of God!”
Jesus rebuked him and said,
“Quiet! Come out of him!”
The unclean spirit convulsed him and with a loud cry came out of him.
All were amazed and asked one another,
“What is this?
A new teaching with authority.
He commands even the unclean spirits and they obey him.”
His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. [/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (January 28): Jesus taught with authority
Scripture: Mark 1:21-28

21 And they went into Capernaum; and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. 22 And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the scribes. 23 And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit; 24 and he cried out, “What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God.” 25 But Jesus rebuked him, saying, “Be silent, and come out of him!” 26 And the unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him. 27 And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, “What is this? A new teaching! With authority he commands even the unclean spirits, and they obey him.” 28 And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee.

Meditation: Do you believe that God’s word has power to set you free and to transform your life? When Jesus taught he spoke with authority. He spoke the word of God as no one had spoken it before. When the Rabbis taught they supported their statements with quotes from other authorities. The prophets spoke with delegated authority – “Thus says the Lord.” When Jesus spoke he needed no authorities to back his statements. He was authority incarnate – the Word of God made flesh. When he spoke, God spoke. When he commanded even the demons obeyed.

Faith works through love and abounds in hope
Augustine of Hippo (354-430 AD) remarked that “faith is mighty, but without love it profits nothing. The devils confessed Christ, but lacking charity it availed nothing. They said, ‘What have we to do with you’ (Mark 1:24)? They confessed a sort of faith, but without love. Hence they were devils.”

Faith is powerful, but without love it profits nothing (1 Corinthians 13). Scripture tells us that true faith works through love (Galatians 5:6) and abounds in hope (Romans 15:13). Our faith is made perfect in love because love orients us to the supreme good which is God himself as well as the good of our neighbor who is created in the image and likeness of God (Genesis 1:26,27).

Hope anchors our faith in the promises of God and purifies our desires for the things which will last for eternity. That is why the word of Christ has power to set us free from all that would keep us bound up in sin, deception, and despair. Bede the venerable abbot of an English monastery (672-735) contrasted the power and authority of Jesus’ word with the word of the devil:  “The devil, because he had deceived Eve with his tongue, is punished by the tongue, that he might not speak” [Homilies on the Gospels 1.8].

Faith must be nourished with the Word of God
Faith is both a free gift of God and the free assent of our will to the whole truth that God has revealed. To live, grow, and persevere in the faith to the end, we must nourish it with the word of God. The Lord gives us his Holy Spirit to enlighten our minds that we may grow in his truth and in the knowledge of his great love for each of us. If we approach God’s word with trust and submission, and with an eagerness to do what the Lord desires for us, then we are in a much better position to learn what God wants to teach us through his word. Are you eager to be taught by the Lord and to conform your mind, heart, attitude, and intentions according to his word of truth, goodness, and love?

“Lord Jesus, your word is power and life. May I never doubt your love and mercy, and the power of your word that sets us free, and brings healing and restoration to body, mind, heart, and spirit.”

Psalm 8:2,5-9

2 By the mouth of babies and infants, you have founded a bulwark because of your foes, to still the enemy and the avenger.
5 Yet you have made him little less than God, and did crown him with glory and honor.
6 You have given him dominion over the works of your hands; you have put all things under his feet,
7 all sheep and oxen, and also the beasts of the field,
8 the birds of the air, and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the sea.
9 O LORD, our Lord, how majestic is your name in all the earth!

Daily Quote from the early church fathers: Knowing without loving, by Augustine of Hippo, 354-430 A.D.

“Those words show clearly that the demons had much knowledge, but entirely lacked love. They dreaded receiving their punishment from him. They did not love the righteousness that was in him. He made himself known to them to the extent he willed; and he willed to be made known to the extent that was fitting. But he was not made known to them as he is known to the holy angels, who enjoy participation in his eternity, in that he is the Word of God. To the demons he is known as he had to be made known, by striking terror into them, for his purpose was to free from their tyrannical power all who were predestined for his kingdom and glory, which is eternally true and truly eternal. Therefore, he did not make himself known to the demons as the life eternal, and the unchangeable light which illuminates his true worshipers, whose hearts are purified by faith in him so that they see that light. He was known to the demons through certain temporal effects of his power, the signs of his hidden presence, which could be more evident to their senses, even those of malignant spirits, than to the weak perception of human beings. (excerpt from CITY OF GOD 9.21)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA