Suy Niệm – Chúa Nhật 32 Thường Niên – Ngày 12 Tháng 11 – Năm A – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

 Suy Niệm:  Câu chuyện chàng rể đến giữa đêm khuya diễn tả niềm tin vào việc Ðức Kitô sẽ trở lại vào lúc không ai ngờ. Ðức Giêsu được ví như một chàng rể.

Người Kitô hữu phải có thái độ như năm cô khôn ngoan. Phải biết chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng. Nghĩa là chu toàn bổn phận đối với Chúa: giữ các giới răn, sống lời Chúa, chu toàn nhiệm vụ đối với tha nhân: sống công bình bác ái, yêu thương mọi người.

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, Chúa có thể đến bất ngờ trong các cuộc đời chúng con. Bất ngờ gọi chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Bất ngờ đến phán xét nhân loại. Xin cho chúng con biết tích cực chuẩn bị cuộc gặp gỡ bất ngờ này bằng đời sống trong ân sủng và an bình của Chúa. Amen.

Chúa Nhật 32 Thường Niên – Năm A  

[one_half]

Bài Ðọc I: Kn 6, 13-17 (Hl 12-16)   “Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ gặp được nó”.

Bài trích sách Khôn Ngoan.

Sự khôn ngoan sáng tỏ, và không bao giờ lu mờ, những ai yêu mến nó, sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó, sẽ gặp được nó. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó, để tỏ mình ra cho họ trước.

Từ sáng sớm, ai tỉnh thức tiến lại gần nó, sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Vậy tưởng nhớ đến nó là được khôn sáng vẹn tuyền; và ai tỉnh thức vì nó, sẽ chóng được an tâm. Vì nó chu du tìm kiếm những kẻ xứng đáng với mình, vui vẻ tỏ mình ra cho những kẻ ấy trong các đường lối, và hết sức ân cần đón tiếp họ.  Ðó là lời Chúa.

   Ðáp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa (c. 2b).

Xướng: 1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước.- Ðáp.

2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quanh của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài. – Ðáp.

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thỏa dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. – Ðáp.

4) Trên giường ngủ, khi con nhớ Chúa, con ngẫm suy về Chúa suốt năm canh. Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. – Ðáp.

   Bài Ðọc II: 1 Tx 4, 13-14 {hoặc 13-18}   Nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh em không biết gì về số phận những người đã an nghỉ, để anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những kẻ không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin Ðức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng vậy, những người đã chết nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem họ đến làm một với Người.

{Bởi vậy, chúng tôi dựa vào lời Chúa để nói cùng anh em điều này: chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sót lại khi Chúa đến, thì chúng ta không đi trước những người đã an nghỉ. Vì khi nghe lệnh và tiếng Tổng lãnh Thiên thần, và tiếng loa Thiên Chúa, thì chính Chúa từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Ðức Kitô sẽ sống lại trước hết, rồi đến chúng ta, những kẻ đang sống, những kẻ còn sống sót, chúng ta sẽ được nhắc lên cùng với họ trên các tầng mây, đi đón Ðức Kitô trên không trung, và như vậy, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Vì thế, anh em hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau.}   Ðó là lời Chúa.

   Alleluia: 1 Sm 3, 9    Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

   Phúc Âm: Mt 25, 1-13    “Kia chàng rể đến, hãy ra đón người”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

“Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng Người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”.

“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.   Ðó là lời Chúa.

Gospel Mt 25,1-13

 “At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 2 Five of the virgins were foolish, and five were wise. 3 When the foolish ones took their lamps, they did not take extra olive oil with them. 4 But the wise ones took flasks of olive oil with their lamps. 5 When the bridegroom was delayed a long time, they all became drowsy and fell asleep. 6 But at midnight there was a shout, ‘Look, the bridegroom is here! Come out to meet him.’ 7 Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. 8 The foolish ones said to the wise, ‘Give us some of your oil, because our lamps are going out.’ 9 ‘No,’ they replied. ‘There won’t be enough for you and for us. Go instead to those who sell oil and buy some for yourselves.’ 10 But while they had gone to buy it, the bridegroom arrived, and those who were ready went inside with him to the wedding banquet. Then the door was shut. 11 Later, the other virgins came too, saying, ‘Lord, lord! Let us in!’ 12 But he replied, ‘I tell you the truth, I do not know you!’ 13 Therefore stay alert, because you do not know the day or the hour”[/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (November 12): The foolish will miss heaven’s wedding feast
Scripture:  Matthew 25:1-13  

1 “Then the kingdom of heaven shall be compared to ten maidens who took their lamps and went to meet the bridegroom. 2 Five of them were foolish, and five were wise. 3 For when the foolish took their lamps, they took no oil with them; 4 but the wise took flasks of oil with their lamps. 5 As the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. 6 But at midnight there was a cry, `Behold, the bridegroom! Come out to meet him.’ 7 Then all those maidens rose and trimmed their lamps. 8 And the foolish said to the wise, `Give us some of your oil, for our lamps are going out.’ 9 But the wise replied, `Perhaps there will not be enough for us and for you; go rather to the dealers and buy for yourselves.’ 10 And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast; and the door was shut. 11 Afterward the other maidens came also, saying, `Lord, lord, open to us.’ 12 But he replied, `Truly, I say to you, I do not know you.’ 13 Watch therefore, for you know neither the day nor the hour.”

Meditation: Are you missing out on what’s most important in life? Being unprepared can lead to unnecessary trouble and even disaster! What good is a life-jacket left on the shore when the boat is sinking? Jesus’ story of ten single ladies waiting for a wedding procession in the middle of the night seems strange to most westerners today. But Jesus’ audience knew all too well how easily this could happen to them.

Don’t miss the most important engagement of all
Wedding customs in ancient Palestine required extra vigilance and preparation for everyone involved. (Some near eastern villages still follow this custom.) The bride and groom did not go away for their honeymoon, but celebrated for a whole week with their family and friends. It was the custom for the groom, in company with his friends, to come at his discretion and get his bride and bring her to their new home. They would take the longest route possible so that many villagers along the way could join in the wedding procession. Once they arrived and closed the doors, no one else could be admitted. If the groom decided to come and bring his bride at night, then lights were required by necessity to guide the travelers through the dark and narrow streets. No one was allowed on the village streets at night without a lamp!

To show up for a wedding party without proper attire and travel arrangements is like trying to get into a special event today that requires a prearranged permit or reservation. You just don’t get in without the proper pass. Can you imagine the frustration travelers might experience when going abroad and finding out that they can’t get into some country because they don’t have the right visa or a valid passport.

The consequences of being unprepared to meet the Lord
Jesus warns us that there are consequences for being unprepared. There are certain things you cannot obtain at the last moment. For example, students cannot prepare for their exams when the day of testing is already upon them. A person cannot get the right kind of character, strength, and skill required for a task at hand unless they already possess it, such as a captain with courage and nautical skills who must steer a ship through a dangerous storm at sea.

When the Lord Jesus comes to lead you to his heavenly banquet will you be ready to hear his voice and follow? Our eternal welfare depends on our hearing, and many have trained themselves to not hear. We will not be prepared to meet the Lord, face to face, when he calls us on the day of judgment, unless we listen to him today. The Lord invites us to feast at his heavenly banquet table. Are you ready?

“Lord Jesus, make me vigilant and attentive to your voice that I may heed your call at all times. May I find joy in your presence and delight in doing your will.”

Psalm 78:1-7

1 O God, you are my God, I seek you, my soul thirsts for you;  my flesh faints for you, as in a dry and weary land where no water is.
2 So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory.
3 Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you.
4 So I will bless you as long as I live; I will lift up my hands and call on your name.
5 My soul is feasted as with marrow and fat, and my mouth praises you with joyful lips,
6 when I think of you upon my bed, and meditate on you in the watches of the night;
7 for you have been my help, and in the shadow of your wings I sing for joy.
8 My soul clings to you; you right hand upholds me.

Daily Quote from the early church fathers: The Kingdom of God compared with ten maidens, by Hilary of Poitiers (315-367 AD)

“The whole story is about the great day of the Lord, when those things concealed from the human mind will be revealed through our understanding of divine judgment. Then the faith true to the Lord’s coming will win the just reward for unwavering hope. For in the five wise and five foolish virgins (Matthew 25:2), a complete separation between the faithful and unfaithful is established… The wise virgins are those who, embracing the time available to them, were prepared at the first onset of the coming of the Lord. But the foolish were those who were lax and unmindful. They troubled themselves only over present matters and, forgetting what God said, did not direct their efforts toward hope for resurrection.” (excerpt from the commentary ON MATTHEW 27.3,5)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA