Suy Niệm – Chúa Nhật 30 Thường Niên – Ngày 29 Tháng 10 – Năm A – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm:  Qua bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu đã tóm tắt cả các giới luật quy về hai điều quan trọng: mến Chúa – yêu người. Phải yêu Chúa toàn vẹn con người chúng ta; và yêu tha nhân như chính mình. Trong tương quan với Chúa, nhiều khi chúng ta đến với Ngài để thỏa mãn nhu cầu của chúng ta mà thôi. Chúng ta tính toán với Chúa từng giây từng phút. Còn với anh em, chúng ta hẹp hòi, khó tha thứ. Lời Chúa hôm nay cật vấn chúng ta, chúng ta có suy nghĩ gì?

 Cầu Nguyện:  Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn ý thức rằng mọi sự đều là của chúa và tất cả những gì chúng con có đều do Chúa ban. Xin ban cho chúng con luôn nhận ra tình yêu của Chúa đối với chúng con, để chúng con biết đáp trả tình Chúa bằng trái tim yêu mến thâm sâu, và sống quảng đại chia sẻ tình thương Chúa cho những anh em đang cần chúng con giúp đỡ. Amen.

Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm A  

[one_half].

BÀI ĐỌC I:  Xh 22, 21-27   “Nếu các ngươi hà hiếp các cô nhi quả phụ, Ta sẽ nổi giận các ngươi”.

Bài trích sách Xuất Hành.

Ðây Chúa phán: “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều: vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến Ta, và chính Ta đã nghe tiếng họ kêu van. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải goá bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi.

“Nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn: vì nó chỉ có một áo ấy che thân, và không còn chiếc nào khác mặc để ngủ; nếu kẻ ấy kêu van đến Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì Ta là Ðấng thương xót”.   Ðó là lời Chúa

   ĐÁP CA: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab    Ðáp: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa (c. 2).

Xướng: 1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Ðá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh. – Ðáp.

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. – Ðáp.

3) Chúa hằng sống, chúc tụng Ðá Tảng của con, tán tụng Thiên Chúa là Ðấng cứu độ con. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, đã tỏ lòng từ bi với Ðấng được xức dầu của Ngài. – Ðáp.

   BÀI ĐỌC II: 1 Tx 1, 5c-10    “Anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa để phụng sự Người và để trông đợi Con của Người”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em, anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. Và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân, với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macêđônia và Akaia.

Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macêđônia và Akaia, mà còn trong mọi nơi; lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi Con của Người từ trời mà đến, “Ðấng mà Người đã làm cho từ cõi chết sống lại”, là Ðức Giêsu, Ðấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.   Ðó là lời Chúa.

   ALLELUIA: Ga 14, 23    Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

   PHÚC ÂM: Mt 22, 34-40    “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, và yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.   Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG:

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Trong bữa Tiệc ly Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một điều răn mới : “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Với quyết tâm sống bác ái như Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1- Hội Thánh là dấu chỉ tình thương của Chúa đối với nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người trong đại gia đình Hội Thánh / luôn sống hòa thuận thương yêu nhau / và cư xử bác ái với những ai chưa nhận biết Chúa.

2- Lòng bác ái yêu thương không hề có biên giới / chủng tộc / ; ngôn ngữ / địa vị xã hội / giầu nghèo / thông thái hay dốt nát / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các kitô hữu / biết cố gắng sống tinh thần quảng đại ấy.

3- Ngày nay / hận thù / bạo lực / khủng bố vẫn còn đang hoành hành dữ dội tại nhiều nơi trên thế giới / gây kinh hoàng cho biết bao người / đem tang tóc và đau khổ cho biết bao gia đình lương thiện / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương / ngự trị trong mọi sinh hoạt trên khắp hoàn cầu.

4- Chân thành yêu thương nhau / hết lòng tôn trọng nhau / và quảng đại giúp đỡ những ai thực sự đói nghèo / là bổn phận của mỗi kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng yêu thương nhau như Chúa đã dạy.

Chủ Tế: Lạy Chúa, thánh Phaolô quả quyết “Sống bác ái yêu thương là chu toàn lề luật của Chúa”. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể hết lòng mến Chúa và tha thiết yêu người như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Amen.[/one_half]

[one_half]

Gospel Mt 22,34-40

When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees,
they gathered together, and one of them,
a scholar of the law tested him by asking,
“Teacher, which commandment in the law is the greatest?”
He said to him,
“You shall love the Lord, your God,
with all your heart,
with all your soul,
and with all your mind.
This is the greatest and the first commandment.
The second is like it:
You shall love your neighbor as yourself.
The whole law and the prophets depend on these two commandments.”[/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (October 29): “What is the greatest rule of life?”
Gospel Reading: Scripture: Matthew 22:34-40

34 But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they came together. 35 And one of them, a lawyer, asked him a question, to test him. 36 “Teacher, which is the great commandment in the law?” 37 And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. 38 This is the great and first commandment.39 And a second is like it, You shall love your neighbor as yourself. 40 On these two commandments depend all the law and the prophets.”

Meditation: What is the purpose of God’s law and commandments? The Pharisees prided themselves in the knowledge of the law of Moses and the ritual requirements of the law. They made it a life-time practice to study the 613 precepts of the Torah – the books of the Old Testament containing the Law of Moses – along with the numerous rabbinic commentaries on the law. The religious authorities tested Jesus to see if he correctly understood the law as they did. Jesus startled them with his profound simplicity and mastery of the law of God and its purpose.

God’s love rules all
Jesus summarized the whole of the law in two great commandments found in Deuteronomy  6:5 – “You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might” – and Leviticus 19:18 –  “you shall love your neighbor as yourself”. God’s love directs all that he does – His love is holy, just, and pure because it seeks only what is good, beneficial, and life-giving – rather than what is destructive, evil, or deadly. That is why he commands us to love – to accept and to give only what is good, lovely, just, and pure and to reject whatever is contrary.

God puts us first in his thoughts
God is love and everything he does flows from his love for us (1 John 3:1, 4:7-8, 16). God puts us first in his thoughts and concerns – do we put him first in our thoughts? God loved us first (1 John 4:19) and our love for him is a response to his exceeding goodness and kindness towards us. The love of God comes first and the love of neighbor is firmly grounded in the love of God. The more we know of God’s love, truth, and goodness, the more we love what he loves and reject whatever is hateful and contrary to his will. God commands us to love him first above all else – his love orients and directs our thoughts, intentions, and actions to what is wholly good and pleasing to him. He wants us to love him personally, wholeheartedly, and without any reservation or compromise.

The nature of love – giving to others for their sake
What is the nature of love? Love is the gift of giving oneself for the good of others – it is wholly other oriented and directed to the welfare and benefit of others. Love which is rooted in pleasing myself is self-centered and possessive – it is a selfish love that takes from others rather than gives to others. It is a stunted and disordered love which leads to many hurtful and sinful desires – such as jealousy, greed, envy, and lust. The root of all sin is disordered love and pride which is fundamentally putting myself above God and my neighbor – it is loving and serving self rather than God and neighbor. True love, which is wholly directed and oriented to what is good rather than evil, is rooted in God’s truth and righteousness (moral goodness).

How God loves us
God loves us wholly, completely, and perfectly for our sake – there is no limit, no holding back, no compromising on his part. His love is not subject to changing moods or circumstances. When God gives, he gives generously, abundantly, freely, and without setting conditions to the gift of his love. His love does not waver, but is firm, consistent, and constant. He loves us in our weakness – in our fallen and sinful condition. That is why the Father sent his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to redeem us from slavery to sin and its disordered cravings, desires, passions, and addictions. God the Father always seeks us out to draw us to his throne of mercy and help. God the Father corrects and disciplines us in love to free us from the error of our wrong ways of thinking and choosing what is harmful and evil rather than choosing what is good and wholesome for us. Do you freely accept God’s love and do you willingly choose to obey his commandments?

We do not earn God’s love – it is freely given
How can we possibly love God above all else and obey his commandments willingly and joyfully, and how can we love our neighbor and willing lay down our life for their sake? Paul the Apostle tells us that “hope does not disappoint us, because God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us” (Romans 5:5). We do not earn God’s love – it is freely given to those who open their heart to God and who freely accept the gift of the Holy Spirit. Ask the Lord Jesus to flood your heart with his love through the gift of the Holy Spirit.

Love grows with faith and hope
What makes our love for God and his commands grow in us? Faith in God and hope in his promises strengthens us in the love of God. They are essential for a good relationship with God, for being united with him. The more we know of God the more we love him and the more we love him the greater we believe and hope in his promises. The Lord Jesus, through the gift of the Holy Spirit, gives us a new freedom to love as he loves. Paul the Apostle writes, “For freedom Christ has set us free… only do not use your freedom as an opportunity for the flesh [sinful inclinations], but through love be servants of one another” (Galatians 5:1,13). Do you allow anything to keep you from the love of God and the joy of serving others with a generous heart?

“Lord Jesus, your love surpasses all. Flood my heart with your love and increase my faith and hope in your promises. Help me to give myself in generous service to others as you have so generously given yourself to me.”

Psalm 18:1-3, 46, 49-50

1 I love you, O LORD, my strength.
2 The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold.
3 I call upon the LORD, who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies.
46 The LORD lives; and blessed be my rock, and exalted be the God of my salvation,
49 For this I will extol you, O LORD, among the nations, and sing praises to your name.
50 Great triumphs he gives to his king, and shows steadfast love to his anointed, to David and his descendants for ever.

Daily Quote from the early church fathers: Loving God with heart, mind, and soul, by Origen of Alexandria (185-254 AD)

“Worthy is he, confirmed in all his gifts, who exults in the wisdom of God, having a heart full of the love of God, and a soul completely enlightened by the lamp of knowledge and a mind filled with the word of God. It follows then that all such gifts truly come from God. He would understand that all the law and the prophets are in some way a part of the wisdom and knowledge of God. He would understand that all the law and the prophets depend upon and adhere to the principle of the love of the Lord God and of neighbor and that the perfection of piety consists in love.” (excerpt from COMMENTARY ON MATTHEW 13)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA (click here)