Suy Niệm – Chúa Nhật 23 Thường Niên – Ngày 10 Tháng 9 – Năm A – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm:    Việc sửa lỗi đặt nền tảng trên đức ái, nhằm cứu vãn và xây dựng hơn là để trừng phạt. Vì thế, Chúa muốn phương thức phải được sử dụng nhằm đưa tội nhân trở về với Thiên Chúa. Ðó chính là tình yêu đích thực, là sự hiệp thông mà Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta.

Cầu Nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết bao dung với anh chị em khi họ có lỗi với chúng con. Xin cho chúng con biết dùng tình thương để cảm hóa. trong ý thức: mỗi người chúng con đều là tội nhân, xin cho chúng con biết cảm thông và yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con, để giúp anh chị em chúng con sống tốt hơn. Còn khi chúng con trót lỗi lầm, xin cho chúng con can đảm chạy đến với Chúa, đến với anh em để xin ơn tha thứ. Amen.

Chúa Nhật 23 Phục Sinh – Năm A  

[one_half]

Bài Ðọc I: Ed 33, 7-9  “Nếu ngươi không chịu nói cho kẻ gian ác, thì Ta đòi máu nó bởi tay ngươi”.

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thay Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: “Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết”; nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng ngươi cứu được mạng sống ngươi”.  Ðó là lời Chúa.


   Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9  Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng” (x. c. 8).

Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người! – Ðáp.

2) Hãy tiến liên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. – Ðáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rm 13, 8-10  “Yêu thương là chu toàn cả lề luật”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật. Ðó là: “Chớ ngoại tình; chớ giết người; chớ trộm cắp; chớ làm chứng gian; chớ mê tham”, và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: “Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình”. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật.  Ðó là lời Chúa.

   Alleluia: Ga 15, 15b  Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.

   Phúc Âm: Mt 18, 15-20 “Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế.

“Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.

“Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.  Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG:

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô dạy : “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật”. Với quyết tâm sống bác ái yêu thương, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1- Đời sống của Hội Thánh phải luôn phản ánh trung thực đới sống yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục tử / luôn nhẫn nại và hiền hòa / nhưng cương quyết khi phải sửa chữa lầm lỗi của anh em mình.

2- Ngày nay / một số người / nhất là các thanh thiếu niên / do ảnh hưởng của những băng hình xấu / cổ võ bạo lực / thích dùng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn bất hòa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người / biết lấy tình bác ái mà giải quyết những xích mích trong cuộc sống thường ngày.

3- Lòng bác ái thật không chỉ là giúp đỡ vật chất / hay an ủi người khác khi họ gặp hoạn nạn / nhưng còn là sửa dạy khi thấy họ lỗi lầm / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ / cũng như những người có trách nhiệm đối với cộng đoàn / biết can đảm và khôn khéo sửa dạy con cái / và những người dưới quyền khi thấy họ lỗi lầm.

4- Đức Giêsu luôn chúc lành / và hiện diện giữa những ai có cùng một niềm tin / họp nhau để cầu nguyện / hay tham dự các nghi lễ phụng vụ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn hiểu được điều đó và có những tâm tình xứng hợp.

Chủ Tế: Lạy Chúa Cha nhân lành, sửa lỗi cho nhau để giúp nhau nên tốt là một trong những bổn phận quan trọng của từng người trong chúng con. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn thật để chúng con có thể vui lòng đón nhận những lời góp ý xây dựng của anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Amen.[/one_half]

[one_half]

Gospel Mt 18,15-20

Jesus said to his disciples:
“If your brother sins against you,
go and tell him his fault between you and him alone.
If he listens to you, you have won over your brother.
If he does not listen,
take one or two others along with you,
so that ‘every fact may be established
on the testimony of two or three witnesses.’
If he refuses to listen to them, tell the church.
If he refuses to listen even to the church,
then treat him as you would a Gentile or a tax collector.
Amen, I say to you,
whatever you bind on earth shall be bound in heaven,
and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.
Again, amen, I say to you,
if two of you agree on earth
about anything for which they are to pray,
it shall be granted to them by my heavenly Father.
For where two or three are gathered together in my name,
there am I in the midst of them.” [/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (September 10): “If your brother sins against you”

Scripture:  Matthew 18:15-20  

15 “If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and  him alone. If he listens to you, you have gained your brother. 16 But if he does not listen, take one or two others along with you, that every word may be confirmed by the evidence of two or three witnesses. 17 If he refuses to listen to them, tell it to the church; and  if  he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. 18 Truly, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. 19 Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. 20 For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them.”

Meditation: What’s the best way to repair a damaged relationship? Jesus offers his disciples spiritual freedom and power for restoring broken or injured relationships.

Don’t brood over an offense – speak directly and privately 
What can we learn from Jesus’ instructions about how to mend a damaged relationship (Matthew 18:15-20)? If you feel you have been wronged by someone, Jesus says the first step is to speak directly but privately to the individual who has done the harm. One of the worst things we can do is brood over our grievance. This can poison our mind and heart and make it more difficult to go directly to the person who caused the damage.

Seek the help of wise Christians
If we truly want to settle a difference with someone, we need to do it face to face. If this fails in its purpose, then the second step is to bring another person or persons, someone who is wise and gracious rather than someone who is hot-tempered or judgmental. The goal is not so much to put the offender on trial, but to persuade the offender to see the wrong and to be reconciled. And if this fails, then we must still not give up, but seek the help of the Christian community. Note the emphasis here is on restoring a broken relationship by seeking the help of other Christians who hopefully will pray and seek a solution for reconciliation based on Christian love and wisdom, rather than relying on coercive force or threat of legal action, such as a lawsuit.

Pray for the offender – for healing and reconciliation
Lastly, if even the Christian community fails to bring about reconciliation, what must we do? Jesus seems to say that we have the right to abandon stubborn and obdurate offenders and treat them like social outcasts. The tax-collectors and Gentiles were regarded as “unclean” by the religious-minded Jews and they resorted to shunning them. However we know from the Gospel accounts that Jesus often had fellowship with tax-collectors (as well as other public sinners), ate with them, and even praised them at times! Jesus refuses no one who is open to receive pardon, healing, and restoration.

Set no obstacle in seeking to heal your brother’s wound
When you are offended, are you willing to put aside your own grievance and injury in order to help your brother’s wound? The Lord Jesus wants to set us free from resentment, ill-will, and an unwillingness to forgive. The love of Christ both purifies and sets us free to do good to all – even those who cause us grief. The call to accountability for what we have done and have failed to do is inevitable and we can’t escape it, both in this life and at the day of judgment when the Lord Jesus will return. But while we have the opportunity today, we must not give up on praying for those who cause us offense. With God’s help we must seek to make every effort to win them with the grace and power of God’s healing love and wisdom. Do you tolerate broken relationships or do you seek to repair them as God gives you the opportunity to mend and restore what is broken?

“Lord Jesus, make me an instrument of your healing love and peace. Give me wisdom and courage to bring your healing love and saving truth to those in need of healing and restoration.”

Psalm 95:1-2,6-9

1 O come, let us sing to the LORD; let us make a joyful noise to the rock of our salvation!
2 Let us come into his presence with thanksgiving; let us make a joyful noise to him with songs of praise!
6 O come, let us worship and bow down, let us kneel before the LORD, our Maker!
7 For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand.  O that today you would hearken to his voice!
8 Harden not your hearts, as at Meribah, as on the day at Massah in the wilderness,
9 when your fathers tested me, and put me to the proof, though they had seen my work.

Daily Quote from the early church fathers: If someone has done you injury, by Augustine of Hippo (354-430 AD)

“If someone has done you injury and you have suffered, what should be done? You have heard the answer already in today’s scripture: ‘If your brother sins against you, go and tell him his fault, between you and him alone.’ If you fail to do so, you are worse than he is. He has done someone harm, and by doing harm he has stricken himself with a grievous wound. Will you then completely disregard your brother’s wound? Will you simply watch him stumble and fall down? Will you disregard his predicament? If so, you are worse in your silence than he in his abuse. Therefore, when any one sins against us, let us take great care, but not merely for ourselves. For it is a glorious thing to forget injuries. Just set aside your own injury, but do not neglect your brother’s wound. Therefore ‘go and tell him his fault, between you and him alone,’ intent upon his amendment but sparing his sense of shame. For it might happen that through defensiveness he will begin to justify his sin, and so you will have inadvertently nudged him still closer toward the very behavior you desire to amend. Therefore ‘tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother,’ because he might have been lost, had you not spoken with him. ” (excerpt from Sermon 82.7)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time