CĐ Phục Sinh Và Giờ Lễ :

Spread the love

Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church

Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035
Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org

Quản Nhiệm: Lm. Gerry Kumar, C.M.F 626-457-3035
Chủ Tịch: Ông Dương Quang Hiến 626-278-9051
Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy; 3:00pm CN; Giải tội: 4:00 – 5:00p TBảy
Lễ tiếng Việt ngày thường: 9:00am thứ Ba – thứ Sáu