CĐ Đức Mẹ Mân Côi Và Giờ Lễ:

Spread the love

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI – Our Lady Of ASSUMPTION

Địa Chỉ: 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711 ĐT: 909-626-3596
Web:  www.olaclaremont.org

Quản Nhiệm: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền  310-256-7795
Liên lạc: Ông Bùi Minh  909-319-6588
Lễ Chúa Nhật: 3:00pm CN; Giải tội: 2:30 – 3:00pm CN