Suy Niệm – Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Lễ Thăng Thiên – Ngày 21 Tháng 5 – Năm A – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm   ĐẾN VỚI MUÔN DÂN:

1) LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA GIÊ-SU:   “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Người”.

2) SỨ MẠNG CỦA CÁC MÔN ĐỆ:    “tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri, và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

3) LÀM CHỨNG CHO CHÚA HÔM NAY:   … Hãy làm các việc bổn phận hằng ngày kèm theo sự hy sinh hãm mình và dâng một lời nguyện tắt để cầu cho họ sơm tin yêu Chúa. Ngoài ra, gặp bất cứ người nào khi đi tập thể dục buổi sáng tại công viên, khi ngồi cùng chuyến tàu xe, ngồi trong nhà chờ chuyến bay, cùng chung phòng tại bệnh viện, cùng đi trên xe đò đường dài… hãy chủ động bắt chuyện làm quen với họ để gây thiện cảm và tìm cơ hội nói về đạo cho họ, tặng họ một quyển sách truyện các thánh khi có dịp thuận tiện…

   Cầu Nguyện:   Trong ngày thế giới truyền giáo hôm nay, xin giúp chúng con ý thức sứ mạng của chúng con là phải loan báo Tin Mừng Nước Trời ngay trong môi trường chúng con đang sống. Giữa một thế giới u mê tăm tối, xin cho chúng con biết chiếu sáng đức tin bằng việc cầu nguyện cậy trông với lòng yêu mến Chúa. Giữa một thế giới chỉ muốn nhìn thấy hơn là nghe giảng, xin cho chúng con biết làm những việc thiện đi đôi với lời nói về Chúa. Giữa một thế giới còn nhiều chiến tranh thù hận, xin cho chúng con biết thực thi bác ái cụ thể như chia sẻ cơm áo cho người nghèo đói và tận tình phục vụ những ai gặp hoàn cảnh khó khăn. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Ma-ri-a: Sau khi đón nhận Ngôi Lời nhập thể, đã mang Thai Nhi Cứu Thế đến thăm gia đình Gia-ca-ri-a, mở lời chào hỏi bà Ê-li-sa-bét khiến thai nhi Gio-an nhảy mừng trong dạ mẹ, vì đã nhận được ơn cứu độ (x. Lc 1,39-45). Xin giúp chúng con sau mỗi lần rước lễ, cũng biết chia sẻ tình thương của Chúa cho anh em lương dân chưa nhận biết Chúa. Ước gì chúng con luôn cảm thấy thao thức trước cánh đồng truyền giáo, để xin Chúa sai thêm thợ đến gặt cánh đồng lúa đã chín vàng. Xin cho mỗi người chúng con sẵn sàng dấn thân đến với người chưa nhận biết Chúa, để loan báo Tin Mừng tình thương cho họ, bằng thái độ tiếp xúc ân cần, những lời động viên an ủi, và nhất là bằng hành động bác ái yêu thương và khiêm nhường phục vụ noi gương Mẹ Ma-ri-a xưa (x. Lc 1,56).[one_half]

Chúa Nhật 7 Phục Sinh, Lễ Thăng Thiên – Năm A  


Bài Ðọc I:    Cv 1, 1-11    “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”. Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca:    Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9   Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang     (c. 6).   Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian.

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’ hãy ca mừng, ca mừng Vua ta!

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian,hãy xướng ca vịnh mừng Người.Thiên Chúa thống trị trên các nước,Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người.

Bài Ðọc 2:      Ep 1, 17-23″Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.  Ðó là lời Chúa.

Alleluia:  Mt 28, 19 và 20  Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

PHÚC ÂM:   Mt 28, 16-20 “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.  Đó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế: Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Kitô lên trời ngự bên hữu Chúa Cha để mở đường cho người kitô hữu bước vào thiên quốc. Chúng ta hãy hoan hỉ tung hô Người và dâng lời cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu / là rao giảng Tin Mừng cho mọi dân tộc trên khắp hoàn cầu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi nước mọi dân / được nghe biết Tin Mừng cứu độ / để muôn người tin yêu và vâng phục Chúa.

2. Hiện nay / chỉ một phần ba nhân loại tin vào Chúa / do đó trách nhiệm giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa / là bổn phận quan trọng nhất của mỗi kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết ý thức sứ mạng rao giảng Tin Mừng của mình.

3. Người kitô hữu có thể rao giảng ở mọi nơi mọi lúc / bằng chính đời sống bác ái yêu thương / và tận tuỵ phục vụ của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn sống gương mẫu / để có thể đem Chúa đến cho tha nhân.

4. Đức tin không làm việc là đức tin chết / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết thể hiện niềm tin sống động của mình trong cuộc sống thường ngày / bằng những việc làm cụ thể / chứ không chỉ bằng những lời nói suông.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, khi đã lãnh bí tích Thánh Tẩy và Thêm sức, tất cả chúng con đều là những người được sai đi. Xin Chúa cho chúng con luôn sống trọn vẹn ơn gọi thừa sai của mình. Chúa hằng sống muôn đời, amen.[/one_half]

[one_half]

Gospel Mt 28, 16-20

The eleven disciples went to Galilee,
to the mountain to which Jesus had ordered them.
When they saw him, they worshiped, but they doubted.
Then Jesus approached and said to them,
“All power in heaven and on earth has been given to me.
Go, therefore, and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit,
teaching them to observe all that I have commanded you.
And behold, I am with you always, until the end of the age.” [/one_half]

Daily Reading & Meditation

Feast of the Ascension of the Lord (May 21): “The Lord Jesus was taken up into heaven”
Gospel Reading: Matthew 28:16-20  [alternate reading for 7th Sunday after Easter: John 17:1-11]

16 Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. 17 And when they saw him they worshiped him; but some doubted. 18 And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age.”

New Testament Reading: Acts 1:1-11

1 In the first book, O Theophilus, I have dealt with all that Jesus began to do and teach, 2 until the day when he was taken up, after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. 3 To them he presented himself alive after his passion by many proofs, appearing to them during forty days, and speaking of the kingdom of God. 4 And while staying with them he charged them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which, he said, “you heard from me, 5 for John baptized with water, but before many days you shall be baptized with the Holy Spirit.” 6 So when they had come together, they asked him, “Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?” 7 He said to them, “It is not for you to know times or seasons which the Father has fixed by his own authority. 8 But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth.” 9 And when he had said this, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. 10 And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, 11 and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”

Meditation: Why did Jesus leave his disciples forty days after his resurrection? Forty is a significant number in the Scriptures. Moses went to the mountain to seek the face of God for forty days in prayer and fasting. The people of Israel were in the wilderness for forty years in preparation for their entry into the promised land. Elijah fasted for forty days as he journeyed in the wilderness to the mountain of God. For forty days after his resurrection Jesus appeared numerous times to his disciples to assure them that he had risen indeed and to prepare them for the task of carrying on the work which he began during his earthy ministry.

The Risen Lord is with us always to the end of time
Jesus’ departure and ascension into heaven was both an end and a beginning for his disciples. While it was the end of Jesus’ physical presence with his beloved disciples, it marked the beginning of Jesus’ presence with them in a new way. Jesus promised that he would be with them always to the end of time (Matthew 28:20). Now as the glorified and risen Lord and Savior, ascended to the right hand of the Father in heaven, Jesus promised to send them the Holy Spirit who would anoint them with power from on high on the Feast of Pentecost, just as Jesus was anointed for his ministry at the River Jordan (Luke 3:21-22, 4:1,18). When the Lord Jesus departed physically from the apostles, they were not left in sorrow or grief. Instead, they were filled with joy and with great anticipation for the coming of the Holy Spirit.

The Risen Lord empowers us to carry on his work
Why did the Risen Lord ascend into heaven? The Father raised the glorified body of his Son and enthroned him in glory at his right hand in heaven. The Lord Jesus in his glorified body now reigns as Lord over the heavens and the earth – over all that he has created. The Risen Lord reigns from the throne in heaven as our Merciful Redeemer and Gracious King. He intercedes for us and he empowers us through the outpouring of his Holy Spirit. The Lord Jesus gives us new life in his Spirit and he strengthens us in faith, hope and love so we can serve him and carry on his work as citizens of his kingdom here on earth.

You will be my witnesses to the ends of the earth
Jesus’ last words to his disciples point to the key mission and task he has entrusted to his followers on earth – to be his witnesses and ambassadors to the ends of the earth so that all peoples, tribes, and nations may  hear the good news that Jesus Christ has come to set us free from sin, Satan, and death and has won for us a kingdom of peace, joy, and righteousness that will last forever.

How can we be effective witnesses for Christ? Jesus told his disciples, “You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you – and you shall be my witnesses… to the end of the earth” (Acts 1:8). Jesus gives his followers the same power he received when the Holy Spirit came upon him and anointed him at the beginning of his mission (John 1:32-33). The Gospel is the power of God, the power to release people from their burden of sin, guilt, and oppression, and the power to heal, restore, and make us whole. Do you believe in the power of the Gospel to change and transform your life?

We are ambassadors for Jesus Christ
Paul the Apostle reminds us that we are called to be ambassadors for Jesus Christ. Just as ambassadors are appointed to represent their country and to speak on behalf of their nation’s ruler, we, too are appointed by the Lord Jesus to speak on his behalf and to bring others into a close and personal encounter with the Lord and Ruler of heaven and earth. This is the great commission which the risen Christ gives to the whole church. All believers have been given a share in this task – to be heralds of the good news and ambassadors for Jesus Christ, the only savior of the world. We have not been left alone in this task, for the risen Lord works in and through us by the power of his Holy Spirit. Today we witness a new Pentecost as the Lord pours out his Holy Spirit upon his people to renew and strengthen the body of Christ and to equip it for effective ministry and mission world-wide. Do you witness to others the joy of the Gospel and the hope of the resurrection?

“Lord Jesus, through the gift of your Holy Spirit, you fill us with an indomitable spirit of praise and joy which no earthly trial can subdue. Fill me with your resurrection joy and help me to live a life of praise and thanksgiving for your glory. May I witness to those around me the joy of the Gospel and the reality of your great victory over sin and death.”

Psalm 47:1-9

1 Clap your hands, all peoples! Shout to God with loud songs of joy!
2 For the LORD, the Most High, is awesome, a great king over all the earth.
3 He subdued peoples under us, and nations under our feet.
4 He chose our heritage for us, the pride of Jacob whom he loves. [Selah]
5 God has gone up with a shout, the LORD with the sound of a trumpet.
6 Sing praises to God, sing praises! Sing praises to our King, sing praises!
7 For God is the king of all the earth; sing praises with a psalm!
8 God reigns over the nations; God sits on his holy throne.
9 The princes of the peoples gather as the people of the God of Abraham.  For the shields of the earth belong to God;  he is highly exalted!

Daily Quote from the early church fathers: Jesus ascends to heaven in his body – divine and human nature, by Augustine of Hippo, 354-430 A.D.

“You heard what came to our ears just now from the Gospel: ‘Lifting up his hands, he blessed them. And it happened, while he was blessing them he withdrew from them, and was carried up to heaven.’ Who was carried up to heaven? The Lord Christ was. Who is the Lord Christ? He is the Lord Jesus. What is this? Are you going to separate the human from the divine and make one person of God, another of the man, so that there is no longer a trinity of three but a quaternary of four? Just as you, a human being, are soul and body, so the Lord Christ is Word, soul and body. The Word did not depart from the Father. He both came to us and did not forsake the Father. He both took flesh in the womb and continued to govern the universe. What was lifted up into heaven, if not what had been taken from earth? That is to say, the very flesh, the very body, about which he was speaking when he said to the disciples, ‘Feel, and see that a spirit does not have bones and flesh, as you can see that I have’ (Luke 24:39).  Let us believe this, brothers and sisters, and if we have difficulty in meeting the arguments of the philosophers, let us hold on to what was demonstrated in the Lord’s case without any difficulty of faith. Let them chatter, but let us believe.” (excerpt from Sermon 242,6)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA (click here)