Suy Niệm – Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Ngày 14 Tháng 5 – Năm A – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm:  Theo lời Ðức Giêsu, ai yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài, thì được Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Ðấng phù trợ, an ủi. Người sẽ ở trong người ấy và dẫn đưa về cùng Chúa Cha và Chúa Giêsu.

Yêu mến là thực thi lệnh truyền của Chúa. Ðức Giêsu đã nhắc đến mệnh lệnh này nhiều lần… Người muốn dạy chúng ta: lòng tin và yêu mến không chỉ là lý thuyết, là tư tưởng suông nhưng phải được thực hành, đó mới là bằng chứng cụ thể. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết (Gc 2,17), và đức ái không có việc làm là đức ái vô ích, trống rỗng ngoài môi miệng (Mc 7,6).

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và một lòng mến dồi dào. Khi chúng con nói được rằng chúng con tin vào Chúa và thực thi giới răn của Ngài, thì chúng con biết sống những điều đó bằng một đời sống cụ thể. Ðể cuộc sống của chúng con là một chứng từ sống động cho mọi người nhận biết Chúa. Amen.[one_half]

Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm A  

Bài Ðọc I: Cv 8, 5-8. 14-17  “Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả.

Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần.   Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20   Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! (c. 1)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa! Hãy ca ngợi vinh quang danh Người; hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa! – Ðáp.

2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài, ca khen danh thánh của Ngài. Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta! – Ðáp.

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa! Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời. – Ðáp.

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại, Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao. Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện, và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi. – Ðáp.

   Bài Ðọc II: 1 Pr 3, 15-18  “Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Ðức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Ðức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Ðấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại.   Ðó là lời Chúa.

  Alleluia: Ga 14, 23  Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

   Phúc Âm: Ga 14, 15-21  “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.   Ðó là lời Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG:

 Chủ tế: Anh chị em thân mến, Trung thành tuân giữ các điều răn của Chúa là phương thế tốt nhất để bày tỏ lòng yêu mến Chúa. Với tâm tình mến yêu Luật Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Hội Thánh luôn cần nhiều vị mục tử thánh thiện và khôn ngoan / để hướng dẫn và củng cố niềm tin của dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần / soi sáng và nâng đỡ các vị mục tử trong đời sống mục vụ thường ngày.
  2. Hòa bình và phát triển là hai mục tiêu mà bất cứ ai đang sống trên trái đất đều mong muốn / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / ban cho thế giới một nền hòa bình thật sự / nhờ đó các quốc gia có thể phát triển / mọi người được an cư lạc nghiệp / và ấm no hạnh phúc.
  3. Người kitô hữu sẽ không bao giờ dám hiên ngang sống đức tin / cũng như sẽ khó trung thành với Chúa và Hội Thánh / nếu không có Chúa Thánh Thần thúc giục và nâng đỡ / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / ban Thánh Thần của Người / để soi sáng / hướng dẫn / và trợ giúp các tín hữu trong mọi lúc mọi nơi.
  4. Điều răn Chúa là rào chắn bảo vệ người tín hữu khỏi rơi xuống vực sâu tội lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn mến yêu và trung thành tuân giữ các điều răn của Chúa / nhờ đó mà tránh được những lỗi lầm tai hại.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hòa ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ngài đi đến tận cùng trái đất làm chứng cho Chúa. Xin cũng ban Thánh Thần, để chúng con trở nên chứng nhân can trường của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời, amen[/one_half]

[one_half]

Gospel Jn 14,15-21

Jesus said to his disciples:
“If you love me, you will keep my commandments.
And I will ask the Father,
and he will give you another Advocate to be with you always,
the Spirit of truth, whom the world cannot accept,
because it neither sees nor knows him.
But you know him, because he remains with you,
and will be in you.
I will not leave you orphans; I will come to you.
In a little while the world will no longer see me,
but you will see me, because I live and you will live.
On that day you will realize that I am in my Father
and you are in me and I in you.
Whoever has my commandments and observes them
is the one who loves me.
And whoever loves me will be loved by my Father,
and I will love him and reveal myself to him.”

[/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (May 20): The Counselor will be with you for ever
Scripture: John 14:15-21

15 “If you love me, you will keep my commandments. 16 And I will pray the Father, and he will give you another Counselor, to be with you for ever, 17 even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him; you know him, for he dwells with you, and will be in you. 18 “I will not leave you desolate; I will come to you. 19 Yet a little while, and the world will see me no more, but you will see me; because I live, you will live also. 20 In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. 21 He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me; and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and  manifest myself to him.”

Meditation: What makes us both fully human and truly like God? Is it not unconditional love which is unselfish, undying, and wholly directed to the good of others? The love of God unites us in an unbreakable bond of fidelity, friendship, and community with others. Jesus loved his own until the very end of his passion and death on the cross (John 13:1).

The nature of love
From the very beginning of creation God said: it is not good that man should be alone (Genesis 2:18). We were created in love for love – to be a community of loving persons, just as the Father, Son, and Holy Spirit are inseparably united in a community of unbreakable love.

John Henry Newman (1801-1890) said: We love because it is our nature to love, and it is our nature because God the Holy Spirit has made it our nature. Jesus speaks to his disciples of the inseparable bound of love between himself and the Father, and of their love for humankind. In Jesus we see the fulness of God’s love and how God’s love is directed to our well-being. In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might have life through him (1 John 4:9).

Knowing God’s love
How do we know that God truly loves each one of us? In the cross we see the proof of God’s love for each of us and the incredible price God was willing to pay to redeem us from slavery to sin, death, and Satan. Jesus gave up his life that we might have life – abundant, everlasting life with God – a life of love and unity with the Father, Son, and Holy Spirit forever.

Through the cross Jesus opened a new way of relationship for us as the adopted sons and daughters of God – his beloved children (Romans 8:14-17). Jesus calls his disciples to walk in his way of love through obedience to the will of the Father. True love is more than sentiment, emotion, or good intention. As important as these may be they are not the proof of sincere love. True love for God is expressed in obedience and obedience is expressed in love.

Jesus’ best gift for us
Jesus promised to give his followers the best of gifts, the Holy Spirit as their Counselor and Helper. How does the Holy Spirit help us as the counselor? Counselor is a legal term for one who defends someone against an adversary and who guides that person during the ordeal of trial. The Holy Spirit is our Advocate and Helper who guides and strengthens us and brings us safely through the challenges and adversities we must face in this life.

The Holy Spirit is also the Giver of life – the abundant life which comes from God and which sustains us forever. The Holy Spirit also guides us in the way of truth, wisdom, and goodness. We can never stop learning because the Spirit leads us more and more into the knowledge of God’s love, truth, and goodness. Jesus also promised his followers the gift of peace. Peace is more than the absence of conflict or trouble. Peace includes everything which makes for our highest good. Trust in God, faith in his promises, and obedience to his word lead us to peace and security in God’s presence. That is why a Christian need not fear or be troubled by anything. The love of Christ brings immeasurable joy and consolation even in the midst of our trials and suffering. Paul the Apostle states,
“Who shall separate us from the love of Christ?… For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:35,38-39).
Ask the Holy Spirit to fill you with the knowledge of Christ’s immense love and with his gift of peace.

“O God, you are the unsearchable abyss of peace, the ineffable sea of love, the fountain of blessings and the bestower of affection, who sends peace to those who receive it. Open to us this day the sea of your love and water us with abundant streams from the riches of your grace and from the most sweet springs of your kindness.  Make us children of quietness and heirs of peace; enkindle in us the fire of your love; sow in us your fear; strengthen our weakness by your power; bind us closely to you and to each other in our firm and indissoluble bond of unity.” (ancient prayer from Syrian Clementine liturgy)

Psalm 66:1-7,16,20

1 Make a joyful noise to God, all the earth;
2 sing the glory of his name; give to him glorious praise!
3 Say to God, “How terrible are your deeds! So great is your power that your enemies cringe before you.
4 All the earth worships you; they sing praises to you, sing praises to your name.” [Selah]
5 Come and see what God has done: he is terrible in his deeds among men.
6 He turned the sea into dry land; men passed through the river on foot.  There did we rejoice in him,
7 who rules by his might for ever, whose eyes keep watch on the nations —  let not the rebellious exalt themselves. [Selah]
16 Come and hear, all you who fear God, and I will tell what he has done for me.
20 Blessed be God, because he has not rejected my prayer or removed his steadfast love from me!

Daily Quote from the early church fathers: There is no love without the Holy Spirit, by Augustine of Hippo, 354-430 A.D.

“How, then, did the apostles love, but in the Holy Spirit? And yet they are commanded to love him and keep his commandments before they have received him and, in fact, in order to receive him. And yet, without having that Spirit, they certainly could not love him and keep his commandments. We are therefore to understand that he who loves already has the Holy Spirit, and by what he has he becomes worthy of a fuller possession, that by having more he may love more. The disciples, therefore, already had that Holy Spirit whom the Lord promised, for without him they could not call him Lord. But they had him not as yet in the way promised by the Lord… He was yet to be given them in an ampler measure [at Pentecost].” (excerpt from TRACTATES ON THE GOSPEL OF JOHN 74.1–2)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA (click here)