Suy Niệm – Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện Xuống – Ngày 28 Tháng 5 – Năm A – Daily Mass Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy niệm: Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ.

Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa, không dám sống theo sự thật. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.

[one_half]
CHÚA NHẬT – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

Bài Ðọc I: Xh 19,3-8a. 16-20b “Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai”

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa.

Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacób, và thông báo cho con cái Israel thế này: “Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng, và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Ðó là những lời ngươi sẽ nói lại với con cái Israel”.

Môisen trở xuống triệu tập các trưởng lão trong dân và trình bày cho họ mọi điều Chúa đã truyền cho ông.
Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi điều Thiên Chúa dạy, chúng tôi xin thi hành”.
Qua ngày thứ ba, trời vừa sáng, có sấm vang chớp loè và mây dày đặc che phủ ngọn núi và tiếng tù và rền vang.
Toàn dân trong trại kinh hãi.
Môisen đưa dân ra khỏi trại để gặp Chúa, họ đứng dưới chân núi.
Khắp núi Sinai bốc khói, vì Chúa ngự xuống đó trong ngọn lửa: khói bốc lên như bởi lò lửa và cả núi rung chuyển dữ dội.

Tiếng tù và càng rúc mạnh.
Môisen nói và Thiên Chúa đáp lại trong tiếng sấm.
Chúa ngự xuống trên đỉnh núi Sinai, Người gọi Môisen lên đỉnh núi.   Ðó là Lời Chúa.


 Ðáp Ca: Tv 103, 1-2a và 25c, 27-28, 29bc-30   Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.

Xướng 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thượng Ðế của tôi, Ngài quá ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác. – Ðáp.
2) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài, kìa biển khơi mênh mông bát ngát, những vật tý hon sống chung cùng loài to lớn. – Ðáp.
3) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. – Ðáp.
4) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi tới, chúng được tạo thành, vì Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rom. 8,22-27 “Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”.

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay, mọi tạo vật đang rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử, và cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ.

Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy vọng nữa.
Vì ai đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa?
Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi.
Ðàng khác, cũng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta.
Vì chúng ta không biết cầu ngyện thế nào cho xứng hợp.
Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả.
Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn.
Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa.  Ðó là Lời Chúa.

Alleluia:  Alleluia, alleluia – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

 Phúc Âm: Ga 7,37-39 “Phát sinh nước hằng sống”

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như giòng sông”.

Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy, vì bởi Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.   Ðó là Lời Chúa.

Thánh Lễ Trong Ngày:    Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11   “Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]   Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34   Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.
3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13   “Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.  Ðó là lời Chúa.

 Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!
Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!
Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của tâm hồn,
là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.
(Amen. Alleluia.)

 Alleluia: Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-23   “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.   Ðó là lời Chúa.

LỜI  NGUYỆN  CHUNG

Chủ tế: Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa các tín hữu, và giúp những người yêu mến Chúa sống trọn vẹn Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Hết thảy mọi người đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho hàng giáo phẩm và tất cả những ai phục vụ dân thánh Chúa, luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, để biết cách giới thiệu Chúa cho anh chị em đồng loại.
  2. Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân bộ mặt trái đất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa, biến đổi và uốn nắn tâm hồn mọi người, để con người ngày càng biết hướng về nguồn Chân-Thiện-Mỹ.
  3. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu được thêm lòng mến Chúa yêu người, để trong đức tin và đức mến, các tín hữu ngày càng sống hiệp nhất và yêu thương.
  4. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, biết mở rộng tâm hồn đón nhận những tác động âm thầm của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, đời sống trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng là lòng bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nại, hiền hoà và nhân hậu.

Chủ tế:  Lạy Cha, xin tuôn đổ Thánh Thần đầy lòng chúng con, để Người đưa chúng con đến sự thật toàn vẹn và được sống trong quỹ đạo Tình Yêu của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.[/one_half]

[one_half]

Gospel  Jn 7:37-39

On the last and greatest day of the feast,
Jesus stood up and exclaimed,
“Let anyone who thirsts come to me and drink.
As Scripture says:
Rivers of living water will flow from within him who believes in me.”

He said this in reference to the Spirit
that those who came to believe in him were to receive.
There was, of course, no Spirit yet,
because Jesus had not yet been glorified.

OR
On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the disciples were,
for fear of the Jews,
Jesus came and stood in their midst
and said to them, “Peace be with you.”
When he had said this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
Jesus said to them again, “Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.”
And when he had said this, he breathed on them and said to them,
“Receive the Holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them,
and whose sins you retain are retained.”
[/one_half]

Daily Reading & Meditation

Sunday (May 28): “They were all filled with the Holy Spirit!
Gospel Reading: John 20:19-23  [alternate readings: John 7:37-39John 14:15-16, 23-25]

19 On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came  and stood among them and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. 21 Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you.” 22 And when he had said this, he breathed on them, and said to them, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained.”

New Testament Reading: Acts 2:1-11

1 When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. 2 And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. 3 And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. 4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. 5 Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. 6 And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one heard them speaking in his own language. 7 And they were amazed and wondered, saying, “Are not all these who are speaking Galileans? 8 And how is it that we hear, each of us in his own native language? 9 Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, 10 Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, 11 Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God.”

Meditation:  Do you know and experience in your own life the gift and power of the Holy Spirit? After his death and resurrection Jesus promised to give his disciples the gift of the Holy Spirit. He said to them, Receive the Holy Spirit! (John 20:22) Jesus knew that his disciples would need the power of the Holy Spirit to carry out the mission entrusted to them. The gift of the Holy Spirit was conditional upon the ascension of Jesus to the right hand of the Father. That is why Jesus instructed the apostles to wait in Jerusalem until you are clothed with power from on high (Luke 24:49). Why did they need power from on high? The Gospels tell us that Jesus was filled with the Holy Spirit when he was baptized at the Jordan River:

“And John bore witness, ‘I saw the Spirit descend as a dove from heaven, and it remained on him… this is he who baptizes with the Holy Spirit'” (John 1:32,33; Mark 1:8; Matthew 3:11).”And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit for forty days in the wilderness… and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee” (Luke 4:1,14).

Just as Jesus was anointed with the Spirit at the beginning of his ministry, so the disciples needed the anointing of the Holy Spirit to carry out the mission entrusted to them by Jesus. The Holy Spirit is given to all who are baptized into Jesus Christ to enable us to live a new way of life – a life of love, peace, joy, and righteousness (Romans 14:17). The Holy Spirit fills our hearts with the love of God (Romans 5:7), and he gives us the strength and courage we need in order to live as faith-filled disciples of the Lord Jesus. The Spirit helps us in our weakness (Romans 8:26), and enables us to grow in spiritual freedom – freedom from doubt, fear, and from slavery to our unruly desires (2 Corinthians 3:17; Romans 8:21). The Spirit instructs us in the ways of God, and guides us in living according to God’s will. The Spirit is the source and giver of all holiness. Isaiah foretold the seven-fold gifts that the Spirit would give: wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord (Isaiah 11:2).

The gift of Pentecost – the outpouring of the Holy Spirit, and the spiritual gifts and blessings of God – are made possible through the death, resurrection, and ascension of the Lord Jesus. After his resurrection Jesus “breathed” on his disciples and gave them the Holy Spirit. Just as God breathed life into Adam, so the gift of the Holy Spirit is an impartation of  “new life” for his people. With the gift of the Holy Spirit a new creation begins. God recreates us for his glory. Jesus’ gift of peace to his disciples was more than an absence of trouble. His peace included the forgiveness of sins and the fullness of everything good. Do you want power to live a faith-filled life as a disciple of Jesus? Ask the Father to fill you with the power of his Holy Spirit (Luke 11:13).

Basil the Great (329-379 AD), an early church father, explains the role of the Holy Spirit in our lives:

“The Spirit restores paradise to us and the way to heaven and adoption as children of God; he instills confidence that we may call God truly Father and grants us the grace of Christ to be children of the light and to enjoy eternal glory. In a word, he bestows the fullness of blessings in this world and the next; for we may contemplate now in the mirror of faith the promised things we shall someday enjoy.  If this is the foretaste, what must the reality be? If these are the first fruits, what must be the harvest?” (From the treatise by Basil on The Holy Spirit)

The Lord Jesus offers each one of us the gift and power of his Holy Spirit. He wants to make our faith strong, give us hope that endures, and a love that never grows cold. He never refuses to give his Spirit to those who ask with expectant faith. Jesus instructed his disciples to ask confidently for the gift of the Spirit: “If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!” (Luke 11:13).  Do you thirst for God and for the abundant life he offers through the gift of his Spirit?

“Lord Jesus, I thank you for the gift of Pentecost and for the new life you offer in the Holy Spirit. Fill me with your Holy Spirit and set my heart ablaze with the fire of your love that I may serve you in joy and freedom.”

Psalm 104:1, 24, 29-31, 34

1 Bless the LORD, O my soul! O LORD my God, you are very great!  You are clothed with honor and majesty
24 O LORD, how manifold are your works! In wisdom have you made them all;  the earth is full of your creatures.
29 When you hide your face, they are dismayed; when you take away their breath, they die and return to their dust.
30 When you send forth your Spirit, they are created; and you renew the face of the ground.
31 May the glory of the LORD endure for ever, may the LORD rejoice in his works.
34 May my meditation be pleasing to him, for I rejoice in the LORD.

Daily Quote from the early church fathers: The Holy Spirit at Pentecost, by Leo the Great, 400-461 A.D.

“To the Hebrew people, now freed from Egypt, the law was given on Mount Sinai fifty days after the immolation of the paschal lamb. Similarly, after the passion of Christ in which the true Lamb of God was killed, just fifty days after his resurrection, the Holy Spirit fell upon the apostles and the whole group of believers. Thus the earnest Christian may easily perceive that the beginnings of the Old Covenant were at the service of the beginnings of the gospel and that the same Spirit who instituted the first established the Second Covenant.”  (excerpt from Sermon 75.1)
Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA (click here)