Suy Niệm – Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Ngày 7 Tháng 5 – Năm A – Daily Mass TV Thánh Lễ Online

Spread the love

Suy Niệm:  Chúa khuyên các môn đệ đừng xao xuyến vì Ngài đã gánh lấy những xao xuyến đó và cho các môn đệ bí quyết để “đừng xao xuyến!”; đó là: “Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy!” Những vấn nạn của cuộc sống, nếu chỉ đi tìm lời giải đáp ở những sự đời này, người ta sẽ lâm vào chỗ bế tắc! Thế nhưng, “tin vào Chúa và tin vào Thầy,” không phải các chướng ngại được cất đi, nhưng chúng được biến đổi trở thành phương thế đạt tới ơn cứu độ đời đời. 

Cầu Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, giữa bao thử thách của cuộc đời, nhất là trong thời điểm đại dịch khó khăn này, xin ban thêm đức tin cho chúng con và nương tựa vào an bài của Chúa. Amen.

[one_half]
Chúa Nhật 5 Phục Sinh – năm A

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7  “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái, vì trong việc phục vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà goá trong nhóm họ. Nên Mười hai Vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: “Chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn, thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em, anh em hãy chọn lấy bảy người trong anh em có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi, thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa”.

Cả đoàn thể đều tán thành lời các ngài, và chọn Têphanô, một người đầy đức tin và Thánh Thần, và chọn Philipphê, Prôcô, Nicanô, Timon, Parmêna, và Nicôla quê ở Antiôkia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các Tông đồ. Các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó.

Lời Chúa lan tràn, và số môn đồ ở Giêrusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin.      Đó là lời Chúa.


ĐÁP CA: Tv 32, 1-2. 4-5. 18-19  Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa (c. 22).

Hoặc đọc: Alleluia.

1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. – Đáp.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. – Đáp.

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Pr 2, 4-9   “Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh, chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng toà nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiến dâng của lễ thiêng liêng đáng Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng: “Đây Ta đặt tại Sion tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin Người, sẽ không phải hổ thẹn”. Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin; nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ, đã trở thành đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.     Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 14, 6   Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 14, 1-12   “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha’? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.     Đó là lời Chúa.

Lời Nguyện Chung:

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Người thì sẽ không bao giờ phải chết. Tin tưởng vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1- Đức Kitô đã hiến mình trên thập giá / lấy máu cùng nước từ cạnh sườn mà thanh tẩy và thánh hoá Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh không ngừng canh tân / và mãi mãi tinh tuyền / nhờ lòng thống hối ăn năn.

2- Chết chóc gây ra biết bao cảnh chia ly làm tan nát cõi lòng / đem đến vô vàn đau khổ cho những người còn đang sống / Nhất là trong cơn đại dịch covid-19 đang hoành hành trên toàn thế giới / lắm lúc còn làm cho đức tin của người kitô hữu bị lung lay dữ dội / Chúng ta hiệp lời cầu xin / cho những anh chị em đang gặp tang tóc buồn phiền / biết luôn vững tin vào tình thương và sự quan phòng của Chúa.

3- Đối với người kitô hữu / chết không phải là hết mà là bước sang một thế giới khác / và cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận mai ngày của những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời sau / bằng một nếp sống thắm đượm tình bác ái yêu thương.

4- “Vui với người vui và khóc với người khóc” / phải là những việc làm thường xuyên của người kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống theo lời dạy của vị thánh Phaolô tông đồ dân ngoại.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình thập giá. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Chúa mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

[/one_half]

[one_half]

Gospel Jn 14,1-12

Jesus said to his disciples:
“Do not let your hearts be troubled.
You have faith in God; have faith also in me.
In my Father’s house there are many dwelling places.
If there were not,
would I have told you that I am going to prepare a place for you?
And if I go and prepare a place for you,
I will come back again and take you to myself,
so that where I am you also may be.
Where I am going you know the way.”
Thomas said to him,
“Master, we do not know where you are going;
how can we know the way?”
Jesus said to him, AI am the way and the truth and the life.
No one comes to the Father except through me.
If you know me, then you will also know my Father.
From now on you do know him and have seen him.”
Philip said to him,
“Master, show us the Father, and that will be enough for us.”
Jesus said to him, “Have I been with you for so long a time
and you still do not know me, Philip?
Whoever has seen me has seen the Father.
How can you say, ‘Show us the Father’?
Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me?
The words that I speak to you I do not speak on my own.
The Father who dwells in me is doing his works.
Believe me that I am in the Father and the Father is in me,
or else, believe because of the works themselves.
Amen, amen, I say to you,
whoever believes in me will do the works that I do,
and will do greater ones than these,
because I am going to the Father.” [/one_half]

Daily Reading & Meditation   Sunday (May 7): Lord, show us the Father

Scripture: John 14:1-12

1 “Let not your hearts be troubled; believe in God, believe also in me. 2 In my Father’s house are many rooms; if it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? 3 And when I go and prepare a place for you, I will come again and will take you  to myself, that where I am you may be also. 4 And you know the way where I am going.” 5 Thomas said to him, “Lord, we do not know where you are going; how can we know the way?” 6 Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life; no one comes to the Father, but by me. 7 If you had known me, you would have known my Father also; henceforth you know him and have seen him.”

8 Philip said to him, “Lord, show us the Father, and we shall be satisfied.” 9 Jesus said to him, “Have I been with you so long, and yet you do not know me, Philip? He who has seen me has seen the Father; how can you say, `Show us the Father’? 10 Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I say to you I do not speak on my own authority; but the Father who dwells in me does his works. 11 Believe me that I am in the Father and the Father in me; or else believe me for the sake of the works themselves. 12 “Truly, truly, I say to you, he who believes in me will also do the works that I do; and greater works than these will he do, because I go to the Father.

Meditation: Do you allow any troubles to rob you of God’s gift of peace? As much as we try to avoid it, we inevitably encounter challenges and trials that can shake our confidence and our trust in God. Jesus knew that his disciples would be put to the test when their Master was taken from them during his suffering and passion – his arrest, trial, and rejection by the leaders of his own people, and crucifixion by the Romans. Jesus encouraged his disciples to put their faith and hope in God the Father and also in himself.

When adversity or trouble comes your way, does it make you lose hope or give into fear and despair, or does it press you closer to the Lord Jesus and to the strength and help he offers you? When the people of Israel became discouraged and grew weary during their 40 years in the wilderness, the Lord assured them that he would personally bring them safely into the promised land.
“It is the LORD who goes before you; he will be with you, he will not fail you or forsake you; do not fear or be dismayed” (Deuteronomy 31:8).
This land of promise was a sign that prefigured and pointed to the true heavenly homeland which God offers to all who accept his gift of salvation through his Son, Jesus Christ. The Lord Jesus, through his victory on the cross and his resurrection, has opened the way for each one of us to live in peace and friendship with our heavenly Father.

A place for you in my Father’s house
During Jesus’ last supper meal with his apostles, he spoke in plain words to them about his approaching departure. He tells them that he is returning to his Father to prepare a place for them in the Father’s house. Jesus not only goes to secure for his disciples a place of refuge, peace, and security, he secures for them the best the Father has to offer – intimate communion, friendship, and joy with the Father at his table (Luke 12:37, Matthew 8:11) and place of rest and refreshment.

Jesus promised his disciples – and each one of us – that he would return again to personally bring us to the Father’s house. Are you ready to follow the Lord Jesus wherever he wishes to lead you now and in the future? And do you trust him to bring you safely to your home with the Father in his kingdom? Paul the Apostle reminds us that nothing in this world can compare with the glory of feasting with the Father in his house. “I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us” (Romans 8:18). Is your hope securely placed in Jesus and his promise to raise you up in glory with him?

I am the Way, the Truth, and the Life
The disciples were surprised that Jesus was going to his Father’s house and would return to take them with him. And they were even more surprised when Jesus said he expected them to know the way to the Father’s house. Jesus’ answer to there question, “show us the way”, was both a reminder that his disciples should trust their Master and Teacher to show them the way, and a challenge for them to recognize that Jesus had intimate knowledge of God and where God came from. Jesus made a statement that invoked the very name which God had revealed to Moses, “I am who I am” (Exodus 3:14), and he made three claims which only God could make. He stated unequivocally to his disciples: “I am the Way, the Truth, and the Life” (John 14:6)

Jesus proclaims: I am the Way (John 14:6). He alone knows the way to the Father because he has been with the Father from the beginning – before time and creation ever existed. The Lord Jesus gives us more than a road map and guide book. He personally is the way to the Father’s kingdom, and we cannot miss it if we follow him. He accompanies us on our daily journey and watches over us as the good shepherd who leads and sustains us each and every step of the way. Are you in step with the Lord and do you trust in his guiding hand for your life?

Jesus proclaims that he is the Truth (John 14:6). Many can say, “I have taught you the truth.” Only Jesus can say, I am the Truth. He posseses in himself the fulness of truth. Jesus claims to be one with the Father and to speak the truth which proceeds from the Father. Jesus promised his disciples that if they continued in his word, they would learn the truth and the  truth would set them free” (John 8:31). The truth which Jesus proclaims has power to set us free from ignorance, deception, and sin. The words which Jesus speaks are true because there is no lie or falsehood in him. Moral truth requires more than mere words or ideas because the person who speaks them must be true – true in thought, speech, deed, example, and action. Jesus embodies the truth in his person.

Jesus proclaims that he is the Life (John 14:6). He not only shows us the path of life (Psalm 16:11); he gives the kind of life which only God can give – abundant life that lasts forever. Is there any trouble, fear, or distracton that keeps you from the perfect peace and joy of a life surrendered to Jesus Christ?

Knowing God personally
One of the greatest truths of the Christian faith is that we can know the living God. Our knowledge of God is not simply limited to knowing something about God, but we can know God personally. The essence of Christianity, and what makes it distinct from Judaism and other religions, is the knowledge of God as our Father. Jesus makes it possible for each of us to personally know God as our Father. To see Jesus, the only begotten Son of the Father, is to see what God is like. In Jesus we see the perfect love of God – a God who cares intensely and who yearns over men and women, loving them to the point of laying down his life for them upon the Cross. Jesus is the revelation of God – a God who loves us completely, unconditionally, and perfectly for our good. Jesus also promises that God the Father will hear our prayers when we pray in his name. That is why Jesus taught his followers to pray with confidence, Our Father who art in heaven… give us this day our daily bread (Matthew 6:9). Do you pray to your Father in heaven with joy and confidence in his love and care for you?

Doing the works that Jesus did
Jesus told his disciples that they would do the same works which he had done – and even greater works! While Jesus was physically present to his disciples in Galilee and Jerusalem, he was subject to the physical limitations of time, space, and circumstances. Now as the Risen Savior who is glorified and seated at the right hand of the Father in heaven, the Lord Jesus makes his presence and power known to every place on earth through the power and presence of the Holy Spirit who lives and works through all the members of the body of Christ on earth.

Theresa of Avila (1515-1582) wrote:  “Christ has no body now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which he looks compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands through which he blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are his body. Christ has no body now on earth but yours.”

Wherever we go the Lord Jesus wants us to bring the good news and blessings of his kingdom to as many people as we can. The Lord Jesus calls us the salt of the earth. He wants us to bring the flavor of his goodness and holiness into every area of society we are engaged in. Christ calls us the light of the world. He wants us to make him known and loved by helping people to see the radiance of his love and truth and the beauty of his kingdom. That is why Jesus continues to commission his followers throughout every age to “make disciples of all nations”(John 17:18, Matthew 28:19).

“Lord Jesus, you fill us with the joy of your saving presence and you give us the hope of everlasting life with the Father in Heaven. Show me the Father that I may know and glorify him more fully.”

Psalm 33:1-5, 18-19

1 Rejoice in the LORD, O you righteous! Praise befits the upright.
2 Praise the LORD with the lyre, make melody to him with the harp of ten strings!
3 Sing to him a new song, play skillfully on the strings, with loud shouts.
4 For the word of the LORD is upright; and all his work is done in faithfulness.
5 He loves righteousness and justice; the earth is full of the steadfast love of the LORD.
18 Behold, the eye of the LORD is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love,
19 that he may deliver their soul from death, and keep them alive in famine.

A Daily Quote for the early church fathers: The Father Works Together with the Son, by Augustine of Hippo, 354-430 A.D.

“The Father was not born of the Virgin, and yet this birth of the Son from the Virgin was the work of both Father and Son. The Father did not suffer on the cross, and yet the passion of the Son was the work of both Father and Son. The Father did not rise again from the dead, and yet the resurrection of the Son was the work of both Father and Son. You have the persons quite distinct, and their working inseparable. So let us never say that the Father worked anything without the Son, the Son anything without the Father. Or perhaps you are worried about the miracles Jesus did, in case perhaps he did some that the Father did not do? Then what about ‘But the Father abiding in me does his works’?” (excerpt from Sermon 52,14)

Uploads from WGPSG Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày

ONLINE Video – Uploads from Daily TV Mass Thánh Lễ Hàng Ngày sau 6 giờ sáng Pacific Time USA (click here)