Di hài của ĐGH Danh dự Bênêđictô XVI được mai táng trong hầm mộ các Giáo hoàng

Spread the love

(06.01.2023)- Sau Thánh lễ an táng tại Công trường Thánh Phêrô, di hài của Đức Giáo hoàng Danh dự Bênêđictô XVI được đưa xuống Hầm mộ của các Giáo hoàng dưới Vương cung thánh đường chính…Hai con dấu sau đó được đặt trên chiếc quan tài bằng gỗ trước khi được chuyển vào một chiếc quan tài bằng kim loại được trang trí bằng một cây thánh giá đơn giản, biểu tượng của Đức Giáo hoàng Danh dự và một dòng chữ bằng tiếng Latinh. Sau đó, chiếc quan tài bằng kim loại được niêm phong và đặt vào một chiếc quan tài bằng gỗ khác có trang trí tương tự.

Sau khi quan tài được hạ huyệt, Đức Tổng Giám mục Gänswein đọc lời cầu nguyện và ban phép lành lần cuối.

(Lược theo Jos. Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)