Photo Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles

Spread the love

More Photo Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima Anniversary Retreat tại Đền Đức Mẹ Dâng Con – Corona, California Nov. 26, 2017(enter here:)

.More photo album 2017 Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima summer camp (enter here):

 

.Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angels – Summer Camp Lần Thứ 28 June 24 -26, 2016

.Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles Retreat 2015

 

.Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles Camping July 12 – 14, 2013

 

 

vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):

 

Slide show Flash:

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angels – Summer Camp Lần Thứ 28 June 24 -26, 2016

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles Retreat 2015

Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP-Los Angeles Camping July 12 – 14, 2013