Photo/Video Mừng Lễ Bổn Mạng Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP-Los Angeles. August 27, 2017

Spread the love

Photo August 27, 2017 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Thánh Giuse- West Covina.

>>>> Photo Album Hình Ảnh Chi Tiết by Thành Nguyễn

 

VIDEO:

Mẹ Fatima Mẫu Gương Của Các Bà Mẹ, LM. Antôn Phạm Sĩ Hanh – Tĩnh Tâm LHCBMTGPLA Phần 1

Mẹ Fatima Mẫu Gương Của Các Bà Mẹ, LM. Antôn Phạm Sĩ Hanh – Tĩnh Tâm LHCBMTGPLA Phần 2

Mẹ Fatima Mẫu Gương Của Các Bà Mẹ, LM. Antôn Phạm Sĩ Hanh – Tĩnh Tâm LHCBMTGPLA Phần Cuối

Chầu Thánh Thể – Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP/LA

 

 

Photo August 27, 2017 Liên Hội CBMCG/TGP-LA Mừng Bổn Mạng Tại CĐ Thánh Giuse – West Conina.

 

 

Old link vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):